Stipendieprogram vid Örebro universitet

Du som är student vid Örebro universitet kan under din utbildning söka ett flertal olika stipendier för olika internationella aktiviteter.
Det finns flera program som erbjuder stipendier under utbytesperioden och du kan läsa mer om hur och när du söker dessa genom länkarna nedan.

Observera att du inte kan söka dessa stipendier förrän du har ansökt om och blivit erbjuden en utbytesplats inom aktuellt utbytesprogram eller att din institution godkänt din aktivitet om du avser göra tex din praktik utomlands.

Du kan läsa mer nedan om de stipendieprogram som Örebro universitet handlägger:

Girl in front of bike rack

Erasmus+ Inomeuropeisk mobilitet

Genom Erasmus+ har du möjlighet att förlägga en termin av din utbildning på kandidat-, master- eller forskarnivå vid något av Örebro universitets partneruniversitet i Europa eller att söka stipendium för praktik/VFU/exjobb/datainsamling till uppsats utomlands.

Som ett komplement till mer traditionella terminslånga utbyten eller praktik kan studenter delta i en kort blandad mobilitet.

Man on skateboard palmes

Erasmus+, International Credit Mobility (ICM)

Genom Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) kan du ha möjlighet att förlägga en del av din utbildning på kandidat-, master- eller forskarnivå om någon av Örebro universitets institutioner har ett sådant utbytesavtal med ett universitet utanför Europa.

Man on mountain nordic

Nordplus och Nordlys

Genom något av de nordiska nätverken som Örebro universitet är medlem i kan har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning på kandidat- eller masternivå vid något av det universitet universitet i Norden eller Baltikum som är medlem i respektive nätverk och erhålla ett stipendium för det.