Stipendieprogram vid Örebro universitet

Du som är student vid Örebro universitet kan under din utbildning söka ett flertal olika stipendier för olika internationella aktiviteter exempelvis utbytesstudier, praktik/VFU utomlands samt datainsamling utomlands. Här nedan kan du läsa mer om de olika stipendieprogram som finns vid Örebro universitet.

Girl in front of bike rack

Erasmus+ Inomeuropeisk mobilitet

Genom Erasmus+ har du möjlighet att förlägga en termin av din utbildning på kandidat-, master- eller forskarnivå vid något av Örebro universitets partneruniversitet i Europa eller att söka stipendium för praktik/VFU/exjobb/datainsamling till uppsats utomlands.

Som ett komplement till mer traditionella terminslånga utbyten eller praktik kan studenter delta i en kort blandad mobilitet.

Man on skateboard palmes

Erasmus+, International Credit Mobility (ICM)

Genom Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) kan du ha möjlighet att förlägga en del av din utbildning på kandidat-, master- eller forskarnivå om någon av Örebro universitets institutioner har ett sådant utbytesavtal med ett universitet utanför Europa.

Man on mountain nordic

Nordplus och Nordlys

Genom något av de nordiska nätverken som Örebro universitet är medlem i kan har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning på kandidat- eller masternivå vid något av det universitet universitet i Norden eller Baltikum som är medlem i respektive nätverk och erhålla ett stipendium för det.

Tjej på gunga i djungeln

Minor Field Studies

Genom Minor Field Studies (MFS) har du möjlighet att få stipendium för datainsamling till din uppsats i ett låg- eller medelinkomstland. Du kan göra en MFS-studie inom alla akademiska områden, från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap, teknik och medicin.