Försäkring, ekonomi och stipendier

Man på skateboard

Att plugga utomlands kan medföra extra kostnader, till exempel för resor, visum och i vissa fall försäkring. Här hittar du information kring detta och även kring stipendier, både de som ingår i några av våra utbytesprogram och sådana du kan söka på egen hand.

Som student vid Örebro universitet omfattas du av försäkringen Student UT. Försäkringen gäller:

  • Dygnet runt.
  • Under din resa mellan Sverige och studielandet, under hela utbildningstiden samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut. Ska du på semester efter dina studier behöver du se över om du måste teckna en egen försäkring hos ditt privata försäkringsbolag.
  • Under sommarlovet, om du fortsätter att studera på högskolan/universitetet efter sommarlovet.
  • Även i länder som utrikesdepartementet (UD) avråder att resa till.
    Observera att från och med 1 juli 2021 gäller nya villkor för Student UT. Det innebär bl a att försäkringen inte längre kommer att gälla i länder, eller specifika delar av ett land, dit UD avråder från alla resor. Om resan har påbörjats innan UD-avrådan har skett, gäller försäkringen under en period på max 30 dagar så att du kan lämna landet och resa tillbaka till ditt hemland.

Försäkringen gäller inte:

  • Om du reser från landet du studerar i till ett annat land. Undantag är om du reser till ett annat land med din handledare eller klass i studiesyfte. Kontakta Kammarkollegiet om du vet att du ska i väg på en sådan resa.
  • I länder/områden dit utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa, från och med 1 juli 2021.

Kom ihåg att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant och komplettera med en privat försäkring om du behöver det. Försäkringen gäller för studier, VFU, praktik och ex-jobb utomlands och motsvarar dels skyddet enligt den generella studentförsäkringen, dels ett reseförsäkringsskydd. 

Kammarkollegiets information om och försäkringsvillkor för Student UT

Tips inför utlandsstudier på studera.nu

Om du ska åka till ett land inom EU/EES eller till Schweiz tar du med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet som du beställer på Försäkringskassans hemsida. Mot uppvisande av detta kort betalar du samma avgift för vård som invånarna i landet. Kammarkollegiets försäkring gäller även dig som studerar i något av dessa länder, skillnaden är att du inte behöver ta med dig något försäkringskort när du reser eftersom det är det Europeiska sjukförsäkringskortet som gäller vid sjukdom.

Läs mer om det europiska sjukförsäkringskortet på Försäkringskassans hemsida

Om du ska åka utanför EU kan du ta med dig ett försäkringsintyg som visar att du omfattas av Kammarkollegiets försäkring för sjukvård. Läs mer under "Hur får jag Kammarkollegiets försäkringsintyg?" nedan.

Kammarkollegiets information om och försäkringsvillkor för Student UT

Vid utbytesstudier

För att få ett digitalt försäkringsintyg mejlar du Infocenter på infocenter@oru.se. Du behöver bifoga underlag där det framgår när terminen börjar och slutar och även under vilken tid eventuellt introduktionsprogram pågår, om det erbjuds ett sånt. Underlaget kan vara utskrift från universitets hemsida, ditt antagningsbesked från värduniversitetet, faktablad eller annat som visar terminstiderna.

Vid praktik/VFU

För att få ett digitalt försäkringsintyg måste du eller din institution skicka ett intyg till infocenter@oru.se där det framgår när din praktik/VFU börjar och slutar. Detta intyg måste vara underskrivet av din handledare vid Örebro universitet och det mottagande universitetet, organisationen eller företaget. Kontakta Internationella kontoret på exchange@oru.se om du eller din institution behöver en mall för detta.

Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, samt två veckor före och efter denna tid. Försäkringen gäller även under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten i Sverige.

Det är viktigt att du noga tar del av försäkringsvillkoren. Det är också ditt ansvar att komplettera denna försäkring med annan reseförsäkring om det behövs för just dig för att få ett fullgott försäkringsskydd. Om du till exempel om du vill resa runt i värdlandet före eller efter studieperioden, eller om du vill stanna kvar efter att terminen officiellt slutat men du fortfarande har tillgång till ditt boende eller om du vill besöka ett annat land under studieperioden så gäller inte Student UT- försäkringen.

Om olyckan är framme och du måste använda försäkringen behöver du fylla i en skadeanmälan. Blanketten finns på Kammarkollegiets hemsida. När du fyllt i alla uppgifter skickar du första sidan av blanketten till Internationella kontoret för underskrift. Därefter skickar du den till Kammarkollegiet tillsammans med eventuella kvitton.

Kammarkollegiets information om Student UT och skadeanmälningsblankett

Vissa universitet godtar inte Kammarkollegiets försäkring Student UT, men du omfattas ändå av den. I sökportalen för utbytesstudier kan du vilka universitet det gäller. I dessa fall krävs att du tecknar universitetets egen försäkring, vilken du bekostar själv. Skyddet i dessa försäkringar kan variera, så du kan komma att behöva använda Kammarkollegiets försäkring Student UT trots att du köpt en försäkring via ditt värduniversitet.

Vad kostar det?

När du studerar via ett utbytesavtal betalar du ingen terminsavgift till värduniversitetet. Däremot kan andra obligatoriska kostnader tillkomma, exempelvis kåravgift och försäkringsavgift.

När du planerar att åka som utbytesstudent, eller göra VFU/praktik, ex-jobb eller samlar data till din uppsats utomlands är det bra om du kollar upp vad det kostar att leva och bo i det land du tänker dig att åka till. Tänk på att det kan skilja sig kostnadsmässigt ganska mycket även inom ett land beroende på om man ska till en storstad eller ut på landsbygden.

På studera.nu kan du hitta tips inför dina utbytesstudier

Klarar jag mig med bara studiemedel?

Hur långt ditt studiemedel räcker är svårt att säga. Åker du inom Europa (Ej Schweiz,  Monaco eller Storbritannien med undantag för Aston University som är Örebro universitets strategiska partner) får du ett Erasmusstipendium som ska täcka dina merkostnader. Du kan även ta med dig ditt studiemedel från CSN, och det finns möjlighet att söka merkostnadslån. Du bör vara beredd på att du kan behöva betala vissa saker, t.ex. visum och deposition för bostad, innan du fått ditt studiemedel.

Viktigt att veta när du söker studiemedel för utbytesstudier

Om du ska vara borta en termin på utbyte och ska fortsätta läsa med studiemedel när du kommer hem kan du skicka in en ansökan om studiemedel för studier i Sverige samtidigt som du söker studiemedel för utlandsstudier. Du kan beviljas studiemedel för ett helt år i taget och du behöver inte redovisa resultat från utlandsstudierna direkt när du kommit hem för att få fortsatta studiemedel. Detta kan vara särskilt bra om man åker en hösttermin och ska läsa i Sverige på vårterminen och betygen från värduniversitetet är försenade.

Du behöver inte skicka in blanketten för intyg om deltagande i utbytesstudier (studieförsäkran) för att visa att du är utbytesstudent. Internationella kontoret registrerar din antagning i Ladok, vilket CSN använder som beslutsunderlag.

När du ska plugga utomlands, göra praktik/VFU eller samla in data till din uppsats utomlands ingår det i vissa fall ett stipendium. Klicka på länkarna för mer information om de stipendier som finns vid Örebro universitet.

Erasmus+ stipendium för studier

Erasmus+ stipendium för kortare mobiliteter studier/praktik

Erasmus+ ICM stipendium för studier utanför Europa

Norekstipendium

Nordplus juridikstipendium

Erasmus+ praktikstipendium för praktik, VFU och datainsamling

Erasmus+ stipendium för doktorander

Du kan även söka stipendier på egen hand via företag, organisationer, stiftelser eller kommuner. Här kan du läsa mer om olika stipendier:

AllaStudier.se
Global Grant
Örebro stadsbiblioteks stipendielänkar