Ansökan till utbytesstudier

Två kompisar som cyklar i Amsterdam

Här kan du läsa om hur du ansöker om utbytesstudier, hur vi bedömer din ansökan och vad som händer när du får besked om en utbytesplats.

För att kunna söka utbytesstudier behöver du uppfylla följande kriterier.

  • Du ska vara registrerad på en kurs vid Örebro universitet vid sista ansökningsdatum till utbytesstudier. Även studenter med beviljade studieuppehåll av Örebro universitet anses bedriva högskolestudier.
    Heltidsarvoderade vid Örebro studentkår är behöriga att ansöka om utbytesstudier även om de vid tillfället för ansökan inte bedriver högskolestudier vid universitetet.
  • Du ska ha studerat minst två terminer vid Örebro universitet innan du påbörjar din utbytestermin.

Om du inte uppfyller följande kriterier så kommer din ansökan att strykas.

Det finns möjlighet att söka om utbytesstudier två gånger per läsår, en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. I höstens ansökningsomgång (öppnar 15 november och stänger 30 november) ansöker du om utbytesstudier för nästkommande hösttermin. I vårens ansökningsomgång (öppnar 15 april och stänger 2 maj) ansöker du om plats under nästkommande vårtermin.

Du ansöker via Studentportalen för utbytesstudier. När ansökningsperioden öppnar så publiceras ett ansökningsformulär i portalen.

Förutom uppgifter om dig själv och dina studier, ska du välja vilket eller vilka universitet du är intresserad av att studera vid. Du kan välja upp till fem olika val som du prioriterar mellan ett och fem. Du väljer även inom vilket ämnesområde du vill studera och på vilken nivå (grund- eller avancerad nivå).

Det är viktigt att du läser igenom informationen på varje avtal i Sökportalen, exempelvis språkkrav och vilka begränsningar som finns för platsen. Vissa platser är öronmärkta för studenter för ett visst program.

När ansökningsdeadline har passerat så påbörjas tilldelningen av utbytesplatserna. Om det är fler studenter som konkurrerar om samma utbytesplats/er så kommer Internationella kontoret att

  • ge förtur till sökande som inte tidigare tackat ja till en utbytesplats och därefter
  • göra en meritvärdering och fördela platserna till de studenterna som har högst meritpoäng.

Tilldelningen börjar med att alla studenters förstahandsval sorteras fram. Dessa platser tilldelas först. Det innebär att du konkurrerar om ditt förstahandsval med alla andra studenter som valt den platsen som sitt förstahandsval. Om du blivit tilldelad ditt förstahandsval tas dina val 2–5 bort.

För övriga studenter som inte blivit tilldelad en plats så fortsätter processen med allas andrahandsval, därefter tredjehandsval osv. Den här processen fortsätter tills allas val behandlats.

Du samlar ihop meritpoäng utifrån följande aktiviteter:

  • Antalet högskolepoäng som du tagit vid Örebro universitet.
  • Antalet poäng VG/5/4/AB/BA. Poängen beräknas utifrån varje provkod.
  • Om du söker via en institution där du studerat minst 30 högskolepoäng.
  • Om du har varit fadder eller styrelsemedlem i studentföreningen ESN. Du behöver vara färdig med ditt fadderskap eller styrelseuppdrag det datumet då ansökan stänger.

Mer utförligt hur meritvärderingen görs är reglerat i rektorsbeslutet Riktlinjer för nominering till utbytesplats vid Örebro universitet.

Vad har tidigare studenter haft för meritpoäng?

Om du är intresserad av att se vilka meritpoäng som krävts för att få en plats vid ett värduniversitet, så kan du se tidigare års nomineringsunderlag nedan. Du ser tydligt vilken termin det gäller, vilket universitet studenten sökt till, via vilket avtal samt ämne och studienivå. Kom ihåg att detta inte behöver stämma överens med kommande års ansökningsomgång utan är till för att ge dig vägledning.

Lista över nominerade studenters meritpoäng höstterminen 2022

Lista över nominerade studenters meritpoäng vårterminen 2023

Lista över nominerade studenters meritpoäng höstterminen 2023

Lista över nominerade studenters meritpoäng vårterminen 2024

Lista över nominerade studenters meritpoäng höstterminen 2024

Efter sista ansökningsdag bedöms din ansökan enligt ovan. När alla platser är tilldelade så kommer du få ett mail till den mailadress som du angett i ansökan med information om att besked finns att se i studentportalen för utbytesstudier. Du har då några få dagar på dig att bestämma dig om du vill ha platsen eller inte.

Om du inte ser ett platsbesked i studentportalen så har du tyvärr inte fått en utbytesplats.

Du svarar på platsbeskedet i studentportalen för utbytesstudier. Det är viktigt att du svarar på platsbeskedet inom svarstiden. Nedan ser du vilka följderna blir av de olika svarsalternativen.

Svara inom svarstiden

Genom att tacka ja till din utbytesplats accepterar du den plats du blivit erbjuden. Om du väljer att tacka nej inom svarstiden påverkar inte det hur din ansökan rangordnas om du söker utbytesstudier igen.

Om du inte svarar inom svarstiden

Om du väljer att inte svara inom svarstiden så betraktas det som att du har varit på utbyte. Om du sedan söker utbytesplats på nytt kommer du att rangordnas efter de studenter som inte varit på utbyte, oavsett dina meritpoäng.

Studenter ovanifrån vid cafebord

Studentportalen för utbytesstudier

I studentportalen kan du ansöka om utbytesstudier, se din inskickade ansökan, se dina aktuella platsbesked och läsa meddelanden från Internationella kontoret gällande dina utbytesstudier.