Ansökan till utbytesstudier

Två kompisar som cyklar i Amsterdam

Här kan du läsa om hur du ansöker om utbytesstudier, hur vi bedömer din ansökan och vad som händer när du får besked om en utbytesplats.

Utbytesplatser endast inom Europa VT22

I vårens ansökningsomgång till utbytesstudier VT22 kan du endast söka platser inom Europa. Ansökan är öppen 10 april -2 maj och finns i studentportalen för utbytesstudier fr.o.m. 10 april. 

Anledningen till förändringen är utrikesdepartementets reseavrådan samt Kammarkollegiets förändrade villkor för försäkringen Student UT, som utresande utbytesstudenter omfattas av.

För att kunna söka utbytesstudier behöver du uppfylla följande kriterier.

  • Du ska vara registrerad på en kurs vid Örebro universitet vid sista ansökningsdatum till utbytesstudier. Även studenter med beviljade studieuppehåll av Örebro universitet anses bedriva högskolestudier.
    Heltidsarvoderade vid Örebro studentkår är behöriga att ansöka om utbytesstudier även om de vid tillfället för ansökan inte bedriver högskolestudier vid universitetet.
  • Du ska ha studerat minst två terminer vid Örebro universitet innan du påbörjar din utbytestermin.

Om du inte uppfyller följande kriterier så kommer din ansökan att strykas.

Det finns möjlighet att söka om utbytesstudier två gånger per läsår, en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. I höstens ansökningsomgång ansöker du om utbytesstudier för nästkommande läsår, både höst- och vårtermin. I vårens ansökningsomgång ansöker du om kvarvarande platser för nästkommande vårtermin. 

Ett exempel: I december 2020 ansöker du för utbytesstudier hösten 2021 och våren 2022. I maj 2021 ansöker du om utbytesstudier för vårterminen 2022.

Du ansöker via Studentportalen för utbytesstudier. När ansökningsperioden öppnar så publiceras ett ansökningsformulär i portalen.

Förutom uppgifter om dig själv och dina studier, ska du välja vilket eller vilka universitet du är intresserad av att studera vid. Du kan välja upp till fyra olika val som du prioriterar från 1-4. Du väljer även inom vilket ämnesområde du vill studera och på vilken nivå (grund- eller avancerad nivå).

Du bifogar därefter eventuella dokument (i PDF) enligt kategorierna nedan.

Intyg på språkkunskaper

Om du vill läsa vid ett universitet som har särskilda språkkrav i engelska eller där undervisningsspråket är något annat än engelska behöver du bifoga ett intyg på kunskaper i det språket, exempelvis ditt gymnasiebetyg. Du kan bifoga ett utdrag/tydlig skärmbild från antagning.se där kurser, betyg och ditt namn och personnummer framgår, eller en kopia på ditt gymnasiebetyg.

Resultat på språktest

Om du vill läsa vid ett universitet där de kräver att du har klarat ett språktest, så behöver du bifoga en kopia på ditt resultat på det aktuella språktestet.

Intyg från studentföreningen ESN

Om du har varit engagerad som fadder eller styrelseledamot i studentföreningen ESN, Erasmus Student Network, som stöttar inkommande utbytesstudenter kan du få 0,5 extra meritpoäng.

Du behöver vara färdig med ditt fadderskap eller styrelseuppdrag och ha begärt ditt intyg. För frågor eller mer information, kontakta den Internationella studentassistenten vid Internationella kontoret via This is an email address.

Om du är den enda som söker en utbytesplats, och du är behörig att söka den, så kommer du att bli tilldelad den platsen.

Om det är fler studenter som konkurrerar om samma utbytesplats/er så kommer Internationella kontoret att

  1. ge förtur till sökande som inte tidigare tackat ja till en utbytesplats och därefter
  2. göra en meritvärdering och fördela platserna till de studenterna som har högst meritpoäng.

Du samlar ihop meritpoäng utifrån följande aktiviteter:

  • Antalet högskolepoäng.
  • Antalet VG/5/4/AB/Ba (endast delkurser räknas).
  • Om du söker via en institution där du studerat minst 30 högskolepoäng.
  • Om du varit fadder eller styrelsemedlem i studentföreningen ESN (intyg krävs).

Hur meritvärderingen görs är reglerat i rektorsbeslutet Riktlinjer för nominering till utbytesplats vid Örebro universitet.

Vad har tidigare studenter haft för meritpoäng?

Om du är intresserad av att se vilka meritpoäng som krävts för att få en plats vid ett värduniversitet, så kan du se tidigare års nomineringsunderlag nedan. Du ser tydligt vilken termin det gäller, vilket universitet studenten sökt till, via vilket avtal samt ämne och studienivå. Kom ihåg att detta inte behöver stämma överens med kommande års ansökningsomgång utan är till för att ge dig vägledning.

Lista över nominerade studenters meritpoäng 2019/2020

Lista över nominerade studenters meritpoäng 2020/2021

Lista över nominerade studenters meritpoäng höstterminen 2021

Efter sista ansökningsdag bedöms din ansökan enligt ovan. När alla platser är tilldelade så kommer du få ett mail till den mailadress som du angett i ansökan med information om att besked finns att se i studentportalen för utbytesstudier. Du har då några få dagar på dig att bestämma dig om du vill ha platsen eller inte.

Om du inte ser ett platsbesked i studentportalen så har du tyvärr inte fått en utbytesplats, men det finns fortfarande möjlighet att bli tilldelad en plats: Om det är så att någon student som blivit tilldelad en plats och tackat nej så kan du som står på tur enligt meritvärderingen bli erbjuden den platsen.

Därför är det viktigt att du håller koll på din mail även efter att beskeden skickats ut.

Du svarar på platsbeskedet i studentportalen för utbytesstudier. Det är viktigt att du svarar på platsbeskedet inom svarstiden. Nedan ser du vilka följderna blir av de olika svarsalternativen.

Tacka ja inom svarstiden

Genom att tacka ja till din utbytesplats accepterar du ditt platsbesked till den plats du blivit erbjuden. Om du har högre rankade alternativ finns möjligheten att du blir erbjuden det om studenten som erbjudits den platsen tackar nej och du står på tur enligt meritvärderingen, samt att ansökningsomgången fortfarande är öppen, dvs. ett formellt tilldelningsbeslut är inte fattat. Därför är det viktigt att du håller koll på din mejl så att du inte missar ett sådant erbjudande.

Tacka nej inom svarstiden

Du tackar nej till din erbjudna plats och även till möjligheten att bli erbjuden ett högre rankat alternativ om studenten som erbjudits den tackar nej och du står på tur enligt meritvärderingen.

Om du inte svarar inom svarstiden

Du betraktas som att du har tilldelats en utbytesplats. Om du sedan söker utbytesplats på nytt kommer du att rangordnas efter de studenter som inte tilldelats en plats tidigare, oavsett dina meritpoäng.

Studenter ovanifrån vid cafebord

Studentportalen för utbytesstudier

I studentportalen kan du ansöka om utbytesstudier, se din inskickade ansökan, se dina aktuella platsbesked och läsa meddelanden från Internationella kontoret gällande dina utbytesstudier.