Under din utbytestermin

Tre vänner i ytterkläder

Äntligen är du på plats i det som kommer att vara ditt nya hemland under de kommande månaderna, det som du antagligen har sett fram emot och planerat för en längre tid. Nu är det dags att njuta av ditt äventyr, men det är bra att ha följande i åtanke.

Ibland kan du behöva byta kurser när din utbytestermin har börjat, exempelvis om en kurs blir inställd eller om du hittar en annan kurs som du hellre vill gå. Om du av någon anledning behöver ändra i dina kurser under ditt utbyte så behöver det godkännas av din studievägledare så snart som möjligt.

Om du har ett Erasmus+ stipendium så behöver studievägledarna vid din institution godkänna dina kursändringarna i ditt Learning Agreement så snart som möjligt. 

Kontaktuppgifter till studievägledarna vid din institution

Här kan du läsa mer om vad du som Erasmus+ student behöver göra innan, under och efter dina utbytesstudier

Som utbytesstudent är du ambassadör både för Örebro universitet och för Sverige. Du kommer att träffa studenter från flera olika länder och kulturer som säkerligen är intresserade av dig och Sverige.

  • Dela gärna med dig av dina tankar och åsikter kring Sverige och Örebro universitet, men tänk på att den du pratar med kanske inte har någon förkunskap om Sverige eller universitetet och dennes enda kunskap kan bli det som du väljer att berätta. 
  • Uppmärksamma de delar du tycker om och de delar du tycker bör förbättras, men beskriv dem gärna konstruktivt.
  • Läs gärna på om de lagar, regler och kulturella och sociala koder som finns i ditt värdland. I många länder anses det exempelvis vara respektlöst att tilltala din professor eller lärare med deras förnamn.
  • Delta gärna på mässor och informationsträffar som representant för Örebro universitet. Om du har behov av broschyrer eller informationsmaterial om Örebro universitet så kan Internationella kontoret posta det till dig eller ditt värduniversitet i god tid innan mässan. 

Kontakta Internationella kontoret om du behöver informationsmaterial eller broschyrer

När du har avslutat dina studier vid ditt värduniversitet så kommer ditt värduniversitet utfärda dina betyg. Hur du får dessa betyg beror på från universitet till universitet: ibland kan du hämta ut dina betyg själv via studentportalen, ibland behöver du beställa dem och de skickas hem till dig, till Internationella kontoret eller till dina studievägledare vid Örebro universitet. 

Se till att du tar reda på hur du får dina betyg innan du lämnar värduniversitet. När du kommit hem så lämnar du dina betyg till dina studievägledare vid din institution, som gör tillgodoräknandet av dina poäng i Ladok. 

Om du trivs väldigt bra på ditt värduniversitet finns det ibland möjlighet att förlänga utbytesstudierna ytterligare en termin. Din förlängning

  • får inte påverka balansen mellan Örebro universitet och partneruniversitetet, dvs. inte påverka antalet studenter vi får skicka framöver. 
  • ska kunna tillgodoräknas och ingå inom en kommande examen om du åker via Erasmus+, Nordlysprogrammet, Nordplus juridik eller Norek.
  • ska kunna tillgodoräknas vid Örebro universitet om du åker via ett bilateralt utbyte.

Börja med att kontakta din studievägledare för att ta reda på om ytterligare en utbytestermin är möjlig för dig i din utbildning. När du fått det bekräftat är du välkommen att kontakta Internationella kontoret som i sin tur kontaktar ditt värduniversitet.

Kontaktuppgifter till studievägledarna vid din institution

Kontakta Internationella kontoret

Två vänner cyklar i Amsterdam

Innan din utbytestermin

Här samlar vi tips och råd kring vad du behöver förbereda inför din utbytestermin.

Fyra vänner på bro

Efter din utbytestermin

Här tipsar vi om vad du kan göra när du kommit hem för att använda dig av dina erfarenheter.