Studera utomlands med funktionsnedsättning

Ett par vandrar mot havet

Visste du att du som har en dokumenterad funktionsnedsättning och får stöd via Funka vid Örebro universitet kan även få stöd under dina utbytesstudier? På denna sida får du tips och råd för hur du kan gå vidare om du är intresserad av att plugga utomlands.

Få extra stöd under dina utbytesstudier

Har du en dokumenterad funktionsnedsättning? Om du har varit i kontakt med Funka och fått din ansökan om särskilt pedagogiskt stöd beviljad vid Örebro universitet, så finns det möjlighet att du kan få liknande stöd när du genomför din utbytestermin. 

Ta gärna kontakt med Internationella kontoret och beskriv vad du skulle önska för pedagogiskt stöd. En internationell koordinator tar kontakt med ditt värduniversitet och ser om det finns möjlighet till stöd vid värduniversitetet.

Kontakta Internationella kontoret

Kontakta Funka

Stöd för extra kostnader

Om du har fått en utbytesplats inom Erasmus+ eller Linnaeus-Palmeprogrammet och det visar sig att du kommer att få extra kostnader under din utbytestermin som är kopplade till din funktionsnedsättning, så har du möjlighet att söka extra bidrag. 

Ta kontakt med Internationella kontoret om du har frågor om stöd för extra kostnader. Det är Internationella kontoret som gör ansökan om extra stöd från det program där du fått en utbytesplats.

Läs mer om extra stöd för funktionsnedsättningar inom Erasmus+ programmet

Läkarintyg och läkemedel under ditt utbyte

Se till att du har med dig ett läkarintyg på engelska över din funktionsnedsättning och eventuella mediciner som du behöver ta med dig till värdlandet. Din läkare kan även behöva styrka att läkemedlet är för privat bruk, om det är stora mängder.

Boende

När du fått en utbytesplats behöver du både ansöka till värduniversitet samt ansöka om boende. Ibland ansöker du om boende via universitet och ibland behöver du ansöka om det själv. Kom ihåg att ange eventuella önskemål av anpassning av din bostad när du söker boende i ditt värdland.