Studera utomlands på egen hand

Tjej på bro i djungeln

Du kan du välja att studera utomlands på egen hand, som en så kallad freemover. Att åka som freemover kräver mer tid och planering än att åka via ett utbytesavtal, men ger dig samtidigt en frihet att välja bland ett bredare utbud av kurser och universitet från hela världen.

Om du har funderat på att studera utomlands men Örebro universitet inte har ett avtal som innefattar ett värduniversitet eller kurser som du tänkt dig, så kan du välja att studera utomlands som freemover. 

  • Att åka som freemover kräver planering och förberedelse från din sida, så se till att vara ute i god tid innan du vill åka utomlands.
  • Som freemover behöver du bekosta ditt utbyte själv eftersom du inte söker via något av våra utbytesprogram. Du behöver bland annat bekosta resa, bostad, utlandsförsäkring, avgifter i samband med ansökan och eventuell terminsavgift. 
  • Som freemover så kan du få studiemedel från CSN för att studera utomlands, så länge din utbildning uppfyller vissa krav. 
  • Som freemover så omfattas du inte av Kammarkollegiets försäkring Student UT under din studietid utomlands, utan du behöver själv teckna en försäkring för din studietid.
  • Som freemover så behöver du se till att du kan tillgodoräkna dig de kurser du är intresserad av att läsa utomlands i din utbildning vid Örebro universitet.