Erasmus+ för utbytesstudier

Erasmus+ är ett europeiskt stipendieprogram som finansieras av EU-kommissionen. Syftet med stipendiet är att underlätta för studenter i Europa att studera utomlands, utveckla sina språkkunskaper och upptäcka en ny kultur.

När du som studerar vid Örebro universitet blir tilldelad en utbytesplats inom Europa (ej Schweiz) blir du även beviljad ett Erasmus+ stipendium för studier. Stipendiet är ett merkostnadsstipendium, vilket innebär att det inte ska täcka alla kostnader utan de merkostnader som tillkommer vid utbytesstudier så som exempelvis resa och boende. För att du ska få stipendiet finns det ett visst antal villkor som du måste uppfylla.

Om du har blivit tilldelad en utbytesplats inom Europa (ej Schweiz) så kommer du att få information om stipendiet via mail. 

För att du ska kunna ta del av Erasmus+ stipendiet behöver följande villkor vara uppfyllda. 

 • Du har nominerats av ditt hemuniversitet och antagits av ett
  värdlärosäte som innehar en Erasmus Charter.
 • Du har studerat vid Örebro universitet under minst två terminer innan
  utbytesstudierna påbörjas.
 • Du ska bedriva utbytesstudierna som heltidsstudier, 30hp, och poängen ska kunna tillgodoräknas vid Örebro universitet.
 • Du får inte andra stipendier för din utbytestermin från EU eller UHR.
 • Det är ett krav att poängen tillgodoräknas i din kommande examen.
 • Du är borta i minst 90 dagar (3 månader) och max 365 dagar (12 månader). Du kan tilldelas Erasmus+ stipendiet flera gånger men maximalt 365 dagar (12 månader) per utbildningsnivå.
 • Du gör ett Online Language Assessment test (språkutvärdering) innan och efter
  ditt utbyte för att utvärdera hur din språkkompetens i
  undervisningsspråket förändrats under ditt utbyte. 
 • Du ska ha upprättat ett Learning Agreement (studiekontrakt) där det
  framgår vilka kurser du ska läsa under utbytet. Dokumentet ska
  signeras av dig själv, din heminstitution och ditt värduniversitet. 
 • Du lämnar in ett fullständigt ifyllt och signerat stipendiekontrakt, Grant
  Agreement for Erasmus+.
 • Du besvarar en enkät, Erasmus Participant Report, efter
  avslutat utbyte. 
 • Du skickar in ditt Certificate of Attendance till Internationella kontoret
  vid Örebro universitet efter avslutat utbyte.
 • Du fyller i en utvärdering, Study Report, om ditt utbyte.

Erasmus+ stipendiet är ett merkostnadsstipendium som ska täcka de extra kostnader som du får under din utbytestermin för exempelvis resa och boende. Stipendiets storlek bestäms utifrån vilket land du ska studera i och hur många dagar du är borta. 

För att kunna få stipendiet måste du vara utomlands i minst 3 månader, dvs. 90 dagar. Om du av någon anledning väljer att åka hem tidigare så kommer du att bli återbetalningsskyldig hela ditt stipendium. Inom Erasmus+ räknas en månad som 30 dagar, oavsett månadens verkliga längd i kalenderdagar.

 • För startmånaden räknas antal dagar från och med startdatumet till och med den 30:e.
 • För hela månader räknas 30 dagar.
 • För slutmånaden räknas faktiska antal dagar om inte mobiliteten avslutas på den sista dagen i månaden så räknas 30 dagar.

Stipendiesummor 2022/23*

Mottagande land

Summa

Danmark, Finland, Norge, Island, Irland, Storbritannien, Lichtenstein och Luxemburg 460 € per månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Frankrike, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

400 € per månad

* Stipendiebeloppen bestäms av Universitets- och högskolerådet (UHR)

Erasmus+ stipendiet betalas ut i två omgångar.

Innan, eller i början av, ditt utbyte får du en första utbetalning om 70 % av det totala stipendiebeloppet. Den andra utbetalningen, resterande 30 %, betalas ut efter ditt utbyte när du:

 • gjort en andra språkutvärdering (gäller inte dig som fick C2 på din första språkutvärdering).
 • lämnat in ditt Certificate of Attendance som intygar att du genomfört ditt utbyte.
 • besvarat enkäten "Erasmus Participant report" som skickas till din mail.
 • lämnat in en studierapport enligt mall till Internationella kontoret.

Innan du genomför utbytet kommer du att skriva under ett stipendiekontrakt, ett så kallat "Grant agreement". Om ditt utbyte blir kortare än det du angett i kontraktet så minskas den andra utbetalningen med motsvarande belopp. Skulle ditt utbyte bli längre än det som angetts i kontraktet så ökas den andra utbetalningen med motsvarande belopp.

Du som åker på Erasmusutbyte eller via Erasmus praktikstipendium kan ansöka om ett extra stipendium, 200€, för att resa på ett hållbart sätt (tex tåg, buss, cykel, car pooling) till/från ditt nya studieland. På så sätt bidrar du till att göra internationella studier mer hållbara.

Stipendiet betalas ut tillsammans med den första utbetalningen av Erasmusstipendiet. Om du beviljas stipendiet ska du fylla i en utvärdering samt redovisa dina resekostnader till Internationella kontoret. Vi kan också komma att kontakta dig för att intervjua dig om din upplevelse i syfte att sprida information och uppmuntra fler att söka detta stipendium.

Ansökan för detta stipendium får du av Internationella kontoret.

Läs om Johan och Niklas som var först ut med tågstipendiet från Örebro universitet!

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning och behöver särskilda hjälpmedel för att kunna studera vid värduniversitetet kan du ansöka om extra bidrag inom ramen för Erasmus+ stipendiet.

Du kan få bidrag för att finansiera de merkostnader som uppstår i samband med din utlandsvistelse. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som du får och som inte finansieras på annat sätt i värdlandet. Det kan vara till exempel anteckningsstöd, transporter, anpassat undervisningsmaterial, anpassat boende, assistent/medföljare, vård eller liknande i värdlandet.

Kontakta gärna vår Erasmuskoordinator för mer information

Läs mer om att studera utomlands med funktionsnedsättning

 

Om du är student och vill ta med ditt barn på ditt Erasmus+ utbyte så har du möjlighet att ansöka om ett tilläggsstipendium på 200 euro per månad.

Kontakta gärna vår Erasmuskoordinator för mer information

Tjej vid cykel

Checklista för Erasmus+ stipendium

Du som fått ett Erasmus+ stipendium för studier kan läsa mer om vad du behöver göra innan, under och efter ditt utbyte.

Kompisar sitter på en bro

När du fått en utbytesplats

Här hittar du som blivit tilldelad en utbytesplats praktisk information kring ditt kommande utbyte.