Checklista Erasmus+ studiestipendium

När du blivit tilldelad en plats med Erasmus+ stipendium för studier så finns det några saker som du behöver göra innan, under och efter dina utbytesstudier för att kunna få ta del av stipendiet. Om du inte fullföljer alla steg så kommer du att bli återbetalningsskyldig på hela ditt stipendium.

Att åka på en utbytestermin är inte så krångligt, men det är en hel del papper och dokument att hålla koll på. Ett tips är därför att redan innan ditt utbyte skapa en mapp på din dator eller i din mail där du samlar alla dokument och all information kring ditt utbyte. Det kommer att underlätta för dig under terminens gång.

Vi kommer att skicka mer information till dig om de olika stegen i checklistan via mail i god tid innan och under ditt utbyte. Därför är det viktigt att du kollar din mail regelbundet. Ibland hamnar våra mail i skräpkorgen, så kika gärna där också. 

Grant Agreement

Fyll i och skriv under ditt stipendiekontrakt "Grant Agreement for Erasmus+" och maila det till Internationella kontoret innan du påbörjar dina utbytesstudier.

Språktest

Gör språktestet Online Language Assessment test (OLS test) för att se vilken språkkompetens du har i undervisningsspråket innan utbytet.

Learning Agreement

Fyll i ditt studiekontrakt, Learning Agreement, där det framgång vilka kurser du ska läsa under utbytet och vilka kurser de motsvarar vid Örebro universitet för ditt tillgodoräknande. Ditt Learning Agreement skrivs under av dig själv, din studievägledare och ditt värduniversitet. När du fått en underskrift av värduniversitetet skickar du en kopia (scannade kopior är okej) till din studievägledare.

Learning Agreement

Om du vill eller behöver byta till en annan kurs under ditt utbyte så behöver du fylla i sektionen "Changes" i ditt Learning Agreement eftersom studievägledarna behöver godkänna att den nya kursen kan tillgodoräknas vid Örebro universitet.

Dokumentet ska därefter undertecknas av dig själv, din studievägledare och av ditt värduniversitet. Du ansvarar för att en komplett kopia skickas tillbaka till din studievägledare så snart som möjligt efter kursbytet.

Certificate of Attendance

I slutet av ditt utbyte, innan du lämnar värduniversitetet, behöver du få ditt Certificate of Attendance underskrivet. Det är olika personer som ansvarar för att skriva under dokumentet vid olika universitet, så fråga gärna en internationell koordinator eller en lärare om de kan tänka sig skriva under ditt dokument.

Språktest

Gör språktestet Online Language Assessment test (OLS test) efter ditt utbyte för att se vilken språkkompetens du har i undervisningsspråket. Om du uppnått resultatet C2 i den första språkutvärderingen behöver du inte göra den andra utvärderingen.

Erasmus Participant Report

Besvara EU-kommissionens enkät, Erasmus Participant Report, efter att du har avslutat ditt utbyte. Enkäten kommer att skickas automatiskt till dig via mail så håll utkik i både inkorg och skräpkorg efter följande ämne och avsändare;

  • Ämne: Erasmus participant report request

  • Avsändare: This is an email address

Certificate of Attendance

Skicka in ditt underskrivna "Certificate of Attendance" till Internationella kontoret via This is an email address.

Study report

Fyll i en utvärdering av din utbytestermin, Study Report, och skicka till Internationella kontoret via This is an email address. Genom att fylla i utvärderingen hjälper du både framtida utbytesstudenter med sina val samt Internationella kontoret med värdefull information om våra utbytesavtal. 

Fyra vänner sitter på en bro

När du fått en utbytesplats

Här hittar du som blivit tilldelad en utbytesplats praktisk information kring ditt kommande utbyte.