Utomeuropeisk mobilitet inom Erasmusprogrammet

Man som åker skateboard

International Credit Mobility (ICM) är en del av Erasmus+, EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning.

Programmet ger möjlighet till utbytesstudier i länder utanför Europa med stipendium. På Örebro universitet finns i dagsläget ett ICM-samarbete, läs mer om det under Sökbara platser nedan.

Platserna inom ICM utlyses i de ordinarie sökomgångarna för utbytesstudier två gånger per läsår.

Villkoren och möjlighet till extra stipendier är detsamma som för den inomeuropeiska mobiliteten i Erasmus+, dock är det en annan stipendiesumma. Se informationen under Sökbara platser nedan. 

Läs mer om Erasmus +

Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

 • Land: Israel
 • Universitet: Hebrew University of Jerusalem
 • Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Kontaktperson: Johanna Stenersen, universitetslektor i MKV
 • Stipendium: 700 euro per månad du är på utbyte (max 5 månader). Ett resebidrag på 530 euro tillkommer. 

Läs mer om universitetet i sökportalen för utbytesstudier

Bidraget för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) består av två delar:

Stipendium
Resebidrag (beräknas på avståndet mellan värduniversitetet och Lunds universitet)
Både stipendium och resebidrag är avsedda att bidra till extrakostnader för din vistelse utomlands (t.ex. flyg, visumkostnader, boende etc.) och kan inte täcka alla kostnader.

Se respektive samarbetsprojekt för exakt stipendiesumma.

För att du ska vara berättigad till Erasmus+ stipendiet behöver följande villkor vara uppfyllda. 

 • Du ska vara nominerad för ett Erasmus+ utbyte via Örebro universitet.
 • Du har studerat vid Örebro universitet under minst två terminer innan
  utbytesstudierna påbörjas.
 • Du ska bedriva dina utbytesstudier som heltidsstudier, 30hp, och poängen ska kunna tillgodoräknas vid Örebro universitet och även ingå i en kommande examen.
 • Du ska bedriva dina studier på plats i värdlandet.
 • Du får inte ha tilldelats andra stipendier för din utbytestermin från EU eller UHR.
 • Du är borta i minst 60 dagar (2 månader) och max 365 dagar (12 månader). Du kan tilldelas Erasmus+ stipendiet flera gånger men maximalt 365 dagar (12 månader) per utbildningsnivå.
 • Du gör ett Online Language Assessment test (språkutvärdering) innan ditt utbyte för att utvärdera din språkkompetens i undervisningsspråket.
 • Du ska ha upprättat ett Learning Agreement (studiekontrakt) innan du påbörjar ditt utbyte där det framgår vilka kurser du ska läsa under utbytet. Dokumentet ska signeras av dig själv, din heminstitution och ditt värduniversitet.
 • Du ska skicka in ett fullständigt ifyllt och signerat Grant Agreement (stipendiekontrakt) till Internationella kontoret innan du påbörjar ditt utbyte.
 • Du besvarar en enkät, Erasmus Participant Report, efter avslutat utbyte.
 • Du skickar in ditt Certificate of Attendance till Internationella kontoret vid Örebro universitet efter avslutat utbyte.
 • Du fyller i en utvärdering, Study Report, om ditt utbyte.