Linnaeus-Palmeprogrammet

Linnaeus-Palmeprogrammet är ett program som finansieras av Sida. Syftet med programmet är att bidra till ett långsiktigt samarbete mellan lärosäten i Sverige och lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

För generella frågor om Linnaeus-Palmeprogrammet vid Örebro universitet, vänligen kontakta Internationella kontoret via This is an email address.

För projektspecifika frågor kontakta respektive projekts kontaktperson.

Att genomföra ett utbyte inom Linnaeus-Palmeprogrammet ger dig möjligheten att träffa lärare och studenter inom samma ämnesområde men i en annan kultur och miljö. Utbytesplatserna är programspecifika, vilket innebär att du behöver läsa ett visst program för att kunna söka en utbytesplats.  

Utbytet ska vara en del av din utbildning och tillgodoräknas vid Örebro universitet. Ditt utbyte kan pågå i allt från 10 till 40 veckor. Här nedan kan du läsa mer om vad vad som krävs för att du ska kunna söka, samt mer information om de olika pågående projekt som finns. 

För att du ska kunna söka en plats inom programmet behöver följande villkor vara uppfyllda. 

  • Du läser ett program vid Örebro universitet som har ett pågående Linnaeus-Palmeprojekt.
  • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska ha varit folkbokförda i Sverige i minst ett år före avresan.
  • Du uppfyller de generella kraven för utbytesstudier vid Örebro universitet. 

Riktlinjer för utbytesstudier vid Örebro universitet

Förutom dessa generella villkor har varje projekt unika behörighetskrav, exempelvis vilken inriktning du bör ha på dina studier eller hur länge du bör ha studerat. För mer information om vad som krävs för det projekt du är intresserad av, vänligen kontakta projektets kontaktperson.

Linnaeus-Palmestipendiet är ett merkostnadsstipendium som ska täcka extra kostnader för exempelvis resa och boende. Grundbeloppet är 20 000 kronor för 10 veckor. Om du är borta längre ökar beloppet successivt med 850 kr per vecka. Du kan vara borta maximalt 40 veckor. Stipendiet betalas ut som en engångssumma inför ditt planerade utbyte.

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning och behöver särskilda hjälpmedel för att kunna studera vid värduniversitetet behöver du ta kontakt med Internationella kontoret.

Kontakta gärna vår Linnaeus-Palmekoordinator för mer information.

Här hittar du aktuella platser för pågående projekt inom Linnaeus-Palmeprogrammet. Om du är intresserad av något av projekten är du varmt välkommen att kontakta institutionens kontaktperson för respektive projekt.

Land: Zambia
Universitet: University of Zambia
Länk till universitetet: www.unza.zm
Termin: Beslutas under HT22
Antal platser: Inga sökbara platser just nu
Sökbart för: Studenter vid sjuksköterskeprogrammet
Kontaktperson vid Institutionen för hälsovetenskaper: This is an email address 

Land: Moçambique
Universitet: Instituto Superior de Ciencias de Saude (ISCISA) 
Länk till universitetet: www.iscisa.ac.mz
Termin: Beslutas under hösten 2022
Antal platser: Inga sökbara platser just nu
Sökbart för: Studenter vid röntgensjuksköterskeprogrammet
Kontaktperson vid Institutionen för hälsovetenskaper: This is an email address

Land: Moçambique
Universitet: Universidad Eduardo Mondlane
Länk till universitetet: www.uem.mz
Termin: Hösttermin 2022
Antal platser: 4 platser
Sökbart för: Studenter vid matematikerprogrammet (fr.o.m termin 3)
Kontaktperson vid Institutionen för naturvetenskap och teknik: This is an email address 

Land: Brasilien
Universitet: Universidade Federal de Paraiba (UFPB)
Länk till universitetet: www.ufpb.br
Termin: Hösttermin 2022
Antal platser: 4 platser (företrädelsevis, 2 platser för åk1 och 2 platser för åk2) 
Sökbart för: Studenter på konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning (exklusive inriktning musikproduktion och songwriting)
Kontaktperson vid musikhögskolan: This is an email address

Land: Kenya
Universitet: Pwani University, Kilifi and Kenya Medical Research Institute (KEMRI)
Länk till universitetet: www.pu.ac.ke
Termin: Hösttermin 2022
Antal platser: 2 platser
Sökbart för: Studenter på läkarprogrammet
Kontaktperson vid Institutionen för medicinska vetenskaper:
This is an email address

Man på skateboard

Linnaeus-Palmeportalen

Här kan du ansöka om en plats i ett Linnaeus-Palmeprojekt, se din inskickade ansökan och se dina platsbesked.