Linnaeus-Palmeprogrammet

Linnaeus-Palmeprogrammet är ett program som finansieras av Sida. Syftet med programmet är att bidra till ett långsiktigt samarbete mellan lärosäten i Sverige och lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

Linnaeus-Palmeprogrammet är nedlagt och det är inte möjligt att söka platser inom det. För mer information kontakta Internationella kontoret på exchange@oru.se.

För projektspecifika frågor kontakta respektive projekts kontaktperson.

Att genomföra ett utbyte inom Linnaeus-Palmeprogrammet ger dig möjligheten att träffa lärare och studenter inom samma ämnesområde men i en annan kultur och miljö. Utbytesplatserna är programspecifika, vilket innebär att du behöver läsa ett visst program för att kunna söka en utbytesplats.  

Utbytet ska vara en del av din utbildning och tillgodoräknas vid Örebro universitet. Ditt utbyte kan pågå i allt från 10 till 40 veckor. Här nedan kan du läsa mer om vad vad som krävs för att du ska kunna söka, samt mer information om de olika pågående projekt som finns. 

För att du ska kunna söka en plats inom programmet behöver följande villkor vara uppfyllda. 

  • Du läser ett program vid Örebro universitet som har ett pågående Linnaeus-Palmeprojekt.
  • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska ha varit folkbokförda i Sverige i minst ett år före avresan.
  • Du uppfyller de generella kraven för utbytesstudier vid Örebro universitet. 

Riktlinjer för utbytesstudier vid Örebro universitet

Förutom dessa generella villkor har varje projekt unika behörighetskrav, exempelvis vilken inriktning du bör ha på dina studier, hur länge du bör ha studerat, motivationsbrev eller personlig lämplighet. För mer information om vad som krävs för det projekt du är intresserad av, vänligen kontakta projektets kontaktperson.

Linnaeus-Palmestipendiet är ett merkostnadsstipendium som ska täcka extra kostnader för exempelvis resa och boende. Grundbeloppet är 40 000 kr för 10 veckor. Om du är borta längre ökar beloppet successivt med 2500 kr per vecka. Du kan vara borta maximalt 40 veckor. Stipendiet betalas ut som en engångssumma inför ditt planerade utbyte.

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning och behöver särskilda hjälpmedel för att kunna studera vid värduniversitetet behöver du ta kontakt med Internationella kontoret.

Kontakta gärna vår Linnaeus-Palmekoordinator för mer information.

Här hittar du aktuella platser för pågående projekt inom Linnaeus-Palmeprogrammet. Om du är intresserad av något av projekten är du varmt välkommen att kontakta institutionens kontaktperson för respektive projekt.

Land: Zambia
Universitet: University of Zambia
Länk till universitetet: www.unza.zm
Termin: Inte aktuell
Antal platser: Inga sökbara platser just nu
Sökbart för: Studenter vid sjuksköterskeprogrammet
Kontaktperson vid Institutionen för hälsovetenskaper: elisabet.welin@oru.se 

Land: Moçambique
Universitet: Instituto Superior de Ciencias de Saude (ISCISA) 
Termin: Inte aktuell
Antal platser: Inga sökbara platser just nu
Sökbart för: Studenter vid röntgensjuksköterskeprogrammet
Kontaktperson vid Institutionen för hälsovetenskaper: marianne.selim@oru.se

Land: Moçambique
Universitet: Universidad Eduardo Mondlane
Länk till universitetet: www.uem.mz
Termin: Inte aktuell
Antal platser: Inga sökbara platser just nu 
Sökbart för: Studenter vid matematikerprogrammet (fr.o.m termin 3)
Kontaktperson vid Institutionen för naturvetenskap och teknik: holger.schellwat@oru.se 

Land: Brasilien
Universitet: Universidade Federal de Paraiba (UFPB)
Länk till universitetet: www.ufpb.br
Termin: VT2023
Antal platser: 4 platser
Sökbart för: Studenter på konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning (exklusive inriktning musikproduktion och songwriting). Platserna är avsedda för andra års studenter (ni som läser T4 under våren 2023).
Kontaktperson vid musikhögskolan: lena.johnson@oru.se, simon.schierup@oru.se

Land: Kenya
Universitet: Pwani University, Kilifi and Kenya Medical Research Institute (KEMRI)
Länk till universitetet: www.pu.ac.ke
Termin: VT2023
Antal platser: 2 platser
Sökbart för: Studenter på läkarprogrammet som ska gå T10 under våren 2023. OBS! I med att här åker man för att skriva uppsats och inte för utbytesstudier, gäller inte de generella riktlinjerna för utbytesstudier på samma sätt utan andra faktorer, som i det här fallet Letter of Motivation, kan väga tyngre än skolresultat vid urval.
Kontaktperson vid Institutionen för medicinska vetenskaper:
elisabeth.hultgren-hornquist@oru.se

Man på skateboard

Linnaeus-Palmeportalen

Här kan du ansöka om en plats i ett Linnaeus-Palmeprojekt, se din inskickade ansökan och se dina platsbesked.