Nordplus och Nordlys

Är du intresserad av att göra en utbytestermin i Norden eller Baltikum? Örebro universitet är aktiva inom nätverken Norek, Nordplus juridik och NordplusMusic. Vi är dessutom medlemmar i Nordlysnätverket, ett ämnesövergripande nätverk med 27 andra universitet i Norden.

Om du är intresserad av att studera i Norden så kan du söka en utbytesplats via Nordlys. Nordlys är ett ämnesövergripande nätverk, vilket innebär att du kan välja nästintill fritt bland ämnen vid partneruniversiteten inom nätverket. När du får en plats inom Nordlys blir du automatiskt tilldelad ett Erasmus+ stipendium, förutom vid studier på Färöarna.

Observera att inga platser utlyses för utbytesstudier HT23.

Det är viktigt att veta att en del ämnen är begränsade. En begränsning innebär att en del kurser och ämnen inte är sökbara inom Nordlysprogrammet. Kontakta Internationella kontoret innan du ansöker för att höra om eventuella restriktioner vid det universitet som du är intresserad av. 

Kontakta Nordlyskoordinatorn vid Internationella kontoret

Om du söker utbytesplatser inom Nordlys kan du även välja bland kurser i det inhemska språket. Eftersom Nordlysnätverket inte är bundet till ett specifikt ämne, så kan det vara lättare att hitta en utbytesplats via Nordlys än våra andra avtal som är ämnesspecifika.

Ett ämnesnätverk innebär att Örebro universitet samarbetar med andra universitet inom specifika ämnesområden. Örebro universitet är aktiva inom följande ämnesnätverk.

Handelshögskolan (Norek)

Om du vill studera ekonomi i Norden så kan du söka utbytesplatser inom nätverket Norek. Du kan söka efter partneruniversitet inom Norek i Sökportalen för utbytesstudier. Om du blir tilldelad en utbytesplats inom Norek kan du antingen bli tilldelad ett Erasmusstipendium eller söka ett Norekstipendium, beroende på vilket universitet du fått en plats vid. 

Om du får en plats vid följande universitet så kan du ansöka om ett Norekstipendium: 

  • Hanken School of Economics, Finland
  • Norwegian Business School BI, Norge
  • Norwegian School of Economics, Norge

Vänligen kontakta studievägledarna vid Handelshögskolan för mer information om Norekstipendiet.

Institutionen för beteendevetenskap, sociologi och rättsvetenskap (Nordplus juridik)

Om du studerar Juristprogrammet vid Institutionen för beteendevetenskap, sociologi och rättsvetenskap kan du söka utbytesplatser inom nätverket Nordplus juridik. Du kan söka efter partneruniversitet inom Norek i Sökportalen för utbytesstudier. Om du tilldelas en plats inom Nordplus juridik blir du automatiskt beviljad ett Erasmus+ stipendium. Du kan läsa mer om vad ett Erasmus+ stipendium innebär längre ner på den här sidan. 

Musikhögskolan (NordplusMusic)

Om du studerar vid Musikhögskolan kan du ansöka om en utbytesplats via NordplusMusic. Här finns olika musikaliska inriktningar. Platserna är dock inte synliga i Sökportalen för utbytesstudier. Kontakta Sam de Boise, för mer information.

Läs mer om NordplusMusic


Sökportalen för utbytesstudier

Kontakta gärna studievägledaren vid din institution

tjej vid cykel

Erasmus+

Här kan du som blivit tilldelad en utbytesplats med Erasmus+ stipendium läsa mer om Erasmus+.

Tjej på buss kollar på mobilen

Sökportalen för utbytesstudier

I Sökportalen för utbytesstudier kan se vilka utbytesplatser som finns inom Norek och Nordplus juridik.