Kick-off för dig som fått utbytesplats HT23

01 februari 2023

Du som fått en utbytesplats höstterminen 2023 är välkommen på en kick-off då du kommer att få höra mer om hur du kan förbereda dig inför din utbytestermin. 

Inbjudan kommer via mail till dig som fått en utbytesplats.