This page in English

Linje 14

Linje 14 arbetar för att motivera ungdomar till högre studier. Varje år erbjuder vi över 300 aktiviteter riktade mot högstadie- och gymnasieelever. Eleverna kan delta i studiehjälp, workshops, studiebesök och mentorsprogram.

Som student kan du engagera dig i Linje 14 genom att bli studentambassadör. Våra studentambassadörer är timanställda av Örebro universitet. I rollen som studentambassadör ingår att hålla i aktiviteter, handleda elever i deras skolarbete och fungera som en positiv förebild. Genom att arbeta för Linje 14 hjälper du ungdomar att få en bättre framtid, utvecklar dina sociala förmågor och får goda erfarenheter och meriter. Läs mer om Linje 14.

För mer information om Linje 14, kontakta:

Kenan Keljalic

Tjänstetitel: Aktivitetssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Kenan Keljalic

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 019 303170

Rum: N1003

Kenan Keljalic

Pia Ridderby

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Pia Ridderby

E-post:

Telefon: 019 301099

Rum: E2224

Pia Ridderby