Studieteknik och handledning

Här hittar du information om universitetets olika stödfunktioner och handledningsresurser som kan hjälpa dig i dina studier. Med hjälp av dem kan du förbättra kvalitén på dina studier och göra det enklare att nå goda resultat.

Man sitter med anteckningsblock vid dator

Studieteknik

En bra studieteknik är avgörande för att lyckas med studierna.

Tre studenter sitter vid ett bord

Plugga smartare - Tips från Funka

Här hittar du smarta tips som underlättar när du ska plugga.

Studenter och personal i Studieverkstaden Lyktan

Studieverkstaden Lyktan

I Lyktan finns samlat stöd för dig i informationssökning, akademiskt skrivande och referenshantering.

Händer som skriver med penna på papper

Hjälp med akademiskt skrivande

Hit kan du vända dig för att få vägledning i hur du skriver akademiska texter på universitetet.

Två studenter vid varsin datorskärm

Hjälp med informationssökning

Hit kan du vända dig för att få vägledning i din vetenskapliga informationssökning.