Förbered dig inför studierna

Illustration av en uppfälld bok och en muspekare.

Inför dina studier och varje kurs kan det vara bra att du förbereder dig med att läsa viktiga dokument och bekantar dig med begrepp som ofta förekommer under studierna.

Genom att du läser dessa vet du vad du kan förvänta dig av kursen och vad som förväntas av dig som student. Det kan vara svårt att hålla isär de olika dokumenten och därför har vi nedan lagt upp de viktigaste dokumenten som du kan komma att ha nytta av under din studietid.

Studieguide

I studieguiden hittar du information som är viktig att känna till oavsett vilken kurs eller vilket program du går. Det handlar om universitetets pedagogiska grundsyn, akademiskt skrivande, stöd för dig som har en funktionsnedsättning, examinationer, fusk, studieuppehåll och studieavbrott.

Utbildningsplan

En utbildningsplan innehåller bland annat utbildningens mål, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet, samt den examen som utbildningen leder till (till dig som läser vid ett program).  

Kursplan

En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. Utöver kurslitteratur ska det av kursplanen dessutom framgå om det krävs annan utrustning, till exempel musikinstrument, för att kunna genomföra utbildningen. Alla regleringar för kursplanens innehåll återfinns i riktlinjerna för kursplaner

Kursguide

Kursguiden är specifik för en kurs och innehåller information om kursens syfte, mål, innehåll, läraktiviteter, examinationer, bedömning, litteratur, andra lärresurser, schema, kursvärderingar och studieguiden. Kursguiden finner du via lärplattformen Bb Learn.

Ord och begrepp

Under dina studier, och främst i början, kommer du att få höra olika ord och begrepp, som till exempel prefekt och universitetskortet. I ordlistan över universitetsstudier finns det bra ord att känna till under dina studier.