Studera med en funktionsnedsättning

Du som upplever hinder i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning kan få särskilt pedagogiskt stöd av Funka. Det kan till exempel vara synskada, dyslexi, ADHD eller annat varaktigt sjukdomstillstånd.

Den 21september under lunchtid (12:15-13:00) kommer Örebro universitet tillsammans med enheten FUNKA anordna ett informationspass för dig som någon form av funktionsnedsättning och kanske kan behöva stöttning under din studietid här på Örebro universitet. Vi kommer erbjuda den här föreläsningen på plats i föreläsningssalen L159. Hitta lokalen här.

Informationsföreläningsen kommer ge dig tips och råd hur du kan gå tillväga om det skulle vara så att du behöver extra stöttning eller hjälp med studiesituationen.