Studera med en funktionsnedsättning

Du som upplever hinder i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning kan få särskilt pedagogiskt stöd av Funka. Det kan till exempel vara synskada, dyslexi, ADHD eller annat varaktigt sjukdomstillstånd.

Informationsföreläsning - Studera med en funktionsnedsättning

Måndag 29 januari, 12:15 --> Sal L103 

Du som upplever hinder i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om pedagogiskt stöd. Mer information om hur du kan gå tillväga för att få rätt stöd för din funktionsnedsättning kan du få på denna lunchföreläsning.

Hitta till lärosalen via Mazemap.