Studiesociala introduktionen

Glada studenter i Koraxkläder.

Den studiesociala introduktionen anordnas av Örebro studentkår, där du som ny student får möjlighet att lära känna andra studenter.

Introduktionen är din första tid på universitetet. Oavsett vad du studerar så kan du gå med i den studiesociala introduktionen där du kan delta på flera aktiviteter. Tillsammans med din kårsektion och andra studenter kan du vara med på aktiviteter runt hela staden.

Med den studiesociala introduktionen vill Örebro studentkår välkomna dig till Örebro universitet. Här får möjligheten att träffa andra studenter, upptäcka staden och ta del av roliga aktiviteter. Introduktionen strävar efter fyra värdeord som ska genomsyra hela introduktionen:

 • trygghet
 • delaktighet
 • glädje
 • respekt.

Du som ny student kan delta på introduktionen som anordnas inom din kårsektion. Alla program och kurser är uppdelade inom kårsektioner, som är en del av Örebro studentkår. Det program eller kurs du läser avgör vilken kårsektion du tillhör. Alla kårsektioner har ett eget introduktionsschema, och du väljer själv vilka aktiviteter du vill gå på.

Utöver våra värdeord har vi en introduktionspolicy som även den efterföljs under hela introduktionen. Läs introduktionspolicyn här.

En kårsektion är uppbyggd enligt universitetets struktur, vilket betyder att varje program eller kurs är kopplad till en specifik kårsektion. Kårsektionerna drivs av medlemmarna som då studerar något av de programmen eller kurserna.

Varje kårsektion anordnar bland annat aktiviteter, evenemang och föreläsningar för sina medlemmar. De arbetar också politisk mot eller med institutionen för att förbättra kvaliteten på studierna. Dessutom introducerar de nya studenter som börjar vid Örebro universitet.

Kårsektionerna leds av en styrelse som är utsedd av medlemmarna. Verksamheten inkluderar även utskott, mästerier och råd, beroende på kårsektion.

För att delta på din kårsektions introduktion så behöver du först skaffa dig ett medlemskap i Örebro studentkår. Detta gör du enkelt i appen Hitract. Att bli medlem i Örebro studentkår kostar:

200 kr per termin eller 250 kr för två terminer.

Läs mer och köp ditt medlemskap i Örebro studentkår här.

När du blivit medlem i Örebro studentkår så behöver du köpa ett intropass hos din kårsektion. Detta gör du i samband med att introduktionen startar eller när du väljer att ansluta dig till introduktionen. Du hittar mer information om din kårsektions introduktion på deras hemsida eller Instagram.

Vid frågor gällande den studiesociala introduktionen, kontakta din kårsektions generaler.

Corax

Program och kurser som tillhör kårsektionen Corax.

Program

 • Filmprogrammet
 • Förskolelärarprogrammet
 • Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet
 • Grundskolelärarprogrammet
 • Kandidatprogram i samhällsanalys
 • Medier, kommunikation och PR
 • Offentlig förvaltning och ledning
 • Personalvetarprogrammet
 • Samhällsplanerarprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet inriktning
  Samhällskunskap/Svenska/Engelska/Historia eller matematik

Kurser

 • Engelska
 • Filmvetenskap
 • Genusvetenskap
 • Historia
 • Kulturgeografi
 • Litteraturvetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Pedagogik
 • Retorik
 • Sociologi
 • Statskunskap
 • Svenska

Kårsektionen Corax hemsida


Doktorandsektionen (DokSek)

Alla doktorander oavsett studieämne.

Kårsektionen Doktorandsektionens hemsida.


GIH

Program och kurser som tillhör kårsektionen GIH.

Program

 • Sport management
 • Tränarprogrammet
 • Ämneslärare med inriktning Idrott och hälsa

Kurser

 • Idrott

Kårsektionen GIH:s hemsida


Grythyttan

Program och kurser som tillhör kårsektionen Grythyttan.

Program

 • Kulinarisk kock och måltidskreatör
 • Sommelier och måltidskreatör

Kurser

 • Måltidskunskap
 • Värdskap

Kårsektionen Grythyttans hemsida


Qultura

Program och kurser som tillhör kårsektionen Qultura.

Program

 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning jazz- och pop
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning kammarmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning komposition
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning musikproduktion och songwriting
 • Musik, kultur och medier
 • Teaterpedagogprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning musik

Kurser

 • Didaktik
 • Musikalisk gestaltning
 • Musikalisk ledning/ledarskap
 • Musikteori
 • Musikvetenskap
 • Samspel/musicerande
 • Teater

Kårsektionen Qulturas hemsida


Serum

Program och kurser som tillhör kårsektionen Serum.

Program

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi
 • Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin
 • Läkarprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet

Kurser

 • Arbetsterapi
 • Folkhälsovetenskap
 • Handikappvetenskap
 • Medicin
 • Omvårdnadsvetenskap

Kårsektionen Serums hemsida


Sesam

Program och kurser som tillhör kårsektionen Sesam.

Program

 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Statistikerprogrammet
 • Systemvetenskapliga programmet

Kårsektionen Sesams hemsida


Sobra

Program och kurser som tillhör kårsektionen Sobra.

Program

 • Juristprogrammet
 • Kriminologiprogrammet
 • Psykologprogrammet
 • Rättsvetenskapliga programmet med internationell och digital inriktning
 • Socionomprogrammet

Kurser

 • Kriminologi
 • Psykologi
 • Rättsvetenskap
 • Socialt arbete

Kårsektionen Sobras hemsida


TekNat

Program och kurser som tillhör kårsektionen Teknat.

Program

 • Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik
 • Biologiprogrammet
 • Civilingenjör, Datateknik
 • Civilingenjör, Industriell ekonomi
 • Högskoleingenjör, Byggteknik
 • Högskoleingenjör, Datateknik
 • Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling
 • Högskoleingenjör, Industriell ekonomi
 • Högskoleingenjör, Maskinteknik
 • Matematikerprogrammet
 • Miljövetenskapligt program, Hållbara livsmedelssystem
 • Tekniskt basår

Kurser

 • Biologi
 • Datateknik
 • Kemi
 • Matematik
 • Miljövetenskap
 • Teknik

Kårsektionen TekNats hemsida


ESN (Erasmus student network)

Under introduktionen räknas även ESN som en kårsektion och där deltar utbytesstudenter från alla institutioner.