Ordlista över universitetsstudier

A

Akademisk kvart
Akademisk kvart är en tradition som innebär att din föreläsning eller lektion börjar 15 minuter efter hel timme. Exempelvis 10:15. 

Alumn
En alumn är en tidigare student från ett gymnasium, högskola eller universitet.

Akutboende
Ett akutboende är en sista och tillfällig lösning för dig som ny student om du inte har någonstans att bo när terminen startar. Akutboendet vid Örebro universitet drivs av Örebro studentkår. Läs mer på Örebro studentkårs webbplats.

B

Bb Learn (Blackboard)
Bb Learn (tidigare Blackboard) är Örebro universitets lärplattform där du exempelvis kan lämna in uppgifter och kommunicera med dina klasskompisar.

C

Campus Örebro 
Campus Örebro är det största av Örebro universitets tre campus. Här studerar de flesta studenter vid universitetet.

Campus Grythyttan 
Campus Grythyttan är ett av Örebro universitets tre campus. Här studerar studenter vid Restaurang- och hotellhögskolan. Campus Grythyttan ligger ca 70 km nordväst om Örebro i Hällefors kommun.

Campus USÖ
Campus USÖ är ett av Örebro universitets tre campus. Här studerar studenter vid Institutionen för medicinska vetenskaper, bland annat läkarstudenter. Campus USÖ ligger i Universitetssjukhuset Örebro.

Campusgymmet
Campusgymmet är ett gym som ligger på campus Örebro. Här finns det både ett fullt utrustat gym, träningssalar och gruppträning.

D

Dom kallar oss studenter
Dom kallar oss studenter är en Facebookgrupp som drivs av Örebro studentkår. Här kan du som student vid Örebro universitet ställa frågor till och prata med andra studenter. Gå med i gruppen Dom kallar oss studenter.

Doktorand
En doktorand är en student vid universitetet som studerar på forskarnivå. För att kunna läsa på forskarnivå behöver man minst ha tagit en magisterexamen. En doktorand är anställd av universitetet och får betalt för att forska. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande fyra års studier på heltid.

E

ELV
ELV står för Elitidrottsvänligt lärosäte och jobbar för att möjliggöra för studenter att kombinera studierna med sin elitidrott. Mer information om ELV hittar du här.

Examensarbete
Examensarbete kan också kallas C-uppsats eller kandidatuppsats och är det sista arbetet du skriver innan du kan ta ut din examen.

Examen
När du läst tillräckligt många poäng så kan du ansöka om att ta ut examen. Många arbetsgivare kräver att du tagit ut din examen för att kunna få anställning. Det finns olika typer av examen bland annat högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen där varje examen motsvarar olika många poäng.

F

Föreläsning
En föreläsning är oftast frivillig om inget annat sägs, men är viktigt att närvara på om du ska ha möjlighet att klara av kommande examinationer. Du ombeds ofta läsa ett visst antal kapitel eller stycken inför en föreläsning, där föreläsaren sedan går igenom och hjälper till att förklara materialet.

G

Grupparbete
I ett grupparbete arbetar du tillsammans med två eller fler personer i din klass där ni tillsammans ska redovisa en uppgift.

H

Högskolepoäng
När du studerar vid en högskola eller ett universitet samlar du på dig högskolepoäng (hp) vid avklarade kurser. Varje veckas heltidsstudier ger dig 1,5 hp och en termin är 30 hp.

I

Introduktionen
Varje termin anordnar Örebro universitet och Örebro studentkår varsin introduktion för dig som är ny student. Introduktionen av Örebro universitet är gratis.

Institution
En institution ansvarar för att genomföra utbildning och forskning inom ett specifikt ämne eller inom en grupp närliggande ämnen. Örebro universitet har åtta institutioner.

K

Kårsektion
Kårsektionerna ansvarar för att stötta dig som student i dina studier och i det studiesociala som pågår under studietiden. Varje kårsektion har en specifik institutionstillhörighet.

Kandidatuppsats
En kandidatuppsats kallas också examensarbete eller C-uppsats och är det sista arbetet du skriver innan du kan ta ut din examen.

Krakafontänen
Krakafontänen ligger mellan Örebro Kårhus och Långhuset på campus Örebro och är en vanlig samlingsplats för studenter.

L

Laboration
En laboration är en studieform som finns i vissa praktiska utbildningar där du och din grupp får en eller flera uppgifter som ska lösas på plats och redovisas för läraren.

Lektor
Lektor är ett annat ord för en lärare på universitetet som har en doktorsexamen.

Lösnummer
Lösnummer är en tidning som drivs av Örebro studentkår. Tidningen utkommer i digitalt format och vid varje terminsstart ger de ut Studentguiden till alla nya studenter.

M

Markaspåret
Markaspåret är ett upplyst motionsspår som ligger bredvid universitetet med uppmärkta slingor i olika distanser.

P

Praktik
I en del utbildningar ingår praktik som en delkurs. Då är du ute på en arbetsplats och prövar på ditt utbildningsområde.

Prefekt
En prefekt är en chef för en institution vid universitetet. 

Pentry
Runt om på våra campus så finns det pentryn, det är små enkla kök med microvågsugnar, kylskåp och sittplatser där du kan förvara och äta din matlåda.

R

Registrering
Innan du påbörjar din kurs så behöver du registrera dig. Om du inte registrerar dig förlorar du din studieplats till nästa person på kö. Information om registrering hittar du på Örebro universitets hemsida.

S

Seminarium
Ett seminarium är en undervisningsform där du och dina kursare kan diskutera tillsammans med läraren i mindre grupper. Seminarium är oftast obligatoriska och ger högskolepoäng.

Studentkår
En studentkår är en organisation med och för studenter. Vid Örebro universitet finns endast en studentkår, Örebro studentkår.

Studentgatan
Studentgatan är ett av de största studentbostadsområdena i Örebro och ligger precis bredvid campus Örebro.

Schema
Varje kurs har ett kursschema som publiceras senast fyra veckor innan kursen startar.

Studenttjänster
I Studenttjänster ser du uppgifter som rör din utbildning. När du har registrerat dig kan du se ditt schema, din kursplan med litteraturlista, dina studieresultat, anmäla dig till tentamen och skriva ut intyg. Läs mer om vad du gör i Studenttjänster.

T

Tentamen
Tentamen är en typ av examinationsform och innebär att du ska redovisa dina färdigheter inom ett visst ämne. En tentamen kallas i folkmun för “tenta” och kan antingen skrivas i en sal på universitetet (salstenta) eller hemifrån (hemtenta).

U

Universitetskortet
När du börjar studera vid Örebro universitet får du någonting som heter Universitetskortet. Universitetskortet ger dig bland annat tillgång till lokalerna på kvällar och helger, du kan låna böcker och skriva ut på de allmänna kopiatorerna på campus mot en avgift.

Universitetsplatsen
Universitetsplatsen kallas det området vid Novahuset och Forskaren vid campus Örebro. Det är även namnet på busshållsplatsen vid campus Örebro där de flesta bussar stannar.

V

Välkomstmässan
Välkomstmässan är en mässa för alla nya studenter vid Örebro universitet där nya studenter kan träffa företag, organisationer och studentföreningar i Örebro.

Välkomstdagen
Välkomstdagen är den första dagen på terminen där nya studenter får information om universitetet, sin utbildning och även en campusvandring på campus av faddrarna från sin kårsektion.

VFU
VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och innebär egentligen att du genomför en handledd praktik på en arbetsplats. Begreppet används oftast för lärar-, socionom-, sjuksköterske- och läkarprogrammet.

Z

Zoom

Zoom är en IT-plattform som används vid Örebro universitet, och främst vid distansundervisning. Här finns mer information om hur du använder Zoom i dina studier

Ö

Örebro kårhus
Örebro kårhus drivs av studenter vid Örebro universitet. Kårhuset erbjuder både café på vardagar, pub på torsdagar och nattklubb på fredagar. Kårhuset är den naturliga samlingsplatsen för studenter vid Örebro universitet.

Örebrogåvan
Örebrogåvan är ett presentkort från Örebro kommun till studenter som flyttar till Örebro. För att få ta del av Örebrogåvan måste studenten folkbokföra sig i Örebro kommun.