Qultura - Utvärdering för nya studenter HT23

Utvärdering är ett sätt för att få studenter att beskriva deras åsikt på introduktionen samt föra fram vad som kan förbättras. Första delen kommer handla om ett par mer generella frågor om Örebro universitet och introduktionen, sedan kommer det frågor om introduktionen för den kårsektionen du tillhör.

Utvärderingen är anonym, svara på frågorna så utförligt ni kan för att förbättra kommande introduktioner för engagerade och nystudenter.

Nystudent - utvärdering HT23

Har introduktionen underlättat starten på din studietid?

Kårsektionsspecifika frågor

1 10