Ritningslära

Ritningslära.

Maskinteknik, vid Institutionen för naturvetenskap och teknik på Örebro universitet, erbjuder i samarbete med IUC Industrihubb och Business Region Örebro, en behovsstyrd uppdragsutbildning inom ritningslära.

Kursen utgörs av behovsstyrd utbildning inom ritningslära där fokus anpassas efter anmälda deltagare.

Innehåll:

  • Någon repetition om grundläggande ritningslära, vyer, måttsättning osv.
  • Generella toleranser, ISO-toleranser och passningar.
  • Form- och lägetoleranser inkl. referenssystem.
  • Måttjämkning.
  • Standarder inom området. Hur de tolkas och hur de används på ritningen.

Utbildningen genomförs under v. 17–21, och startar med 1 timme kursintroduktion via Zoom och fortsätter sedan med 2 dagar á 6 timmar av behovsstyrd utbildning inom ritningslära där fokus anpassas efter anmälda deltagare.

Kurslitteratur ingår. Deltagare erhåller kursbevis.

Datum för träffar:

  • 24 april, kl 13-14, via Zoom.
  • 16 maj, kl. 09 - 15.
  • 23 maj, kl. 09 -15.

Yrkesverksamma personer; tekniker/konstruktörer/operatörer inom metallindustri; bearbetning, svets, plåt. Endast anställda i industriföretag med tillverkande verksamhet i Örebro län och minimum två företag behöver delta med med max tre deltagare per företag.

Business Region Örebros projekt Industrihubb Örebro län står för deltagaravgiften.

Utbildningen genomförs med som minst 6 och som mest 12 deltagare. Endast anställda i industriföretag med tillverkande verksamhet i Örebro län och minimum två företag behöver delta med max tre deltagare per företag.

Anmälan är stängd.

Kursansvarig

Sören Hilmerby

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Sören Hilmerby

E-post:

Telefon: 019 301048

Rum: T2266

Sören Hilmerby

Koordinator uppdragsutbildning

Åsa Kärrman-Bolang

Befattning: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Åsa Kärrman-Bolang

E-post:

Telefon: 019 303630

Rum: E2253

Åsa Kärrman-Bolang