Introduktionskurs i klinisk forskning, 7,5hp

Introduktionskurs i klinisk forskning.

En ny kurs för dig inom hälso- och sjukvården som är intresserad utav en framtid som forskningssjuksköterska eller forskningsstödjande personal. Utbildningen ges på uppdrag av Forskning- och utbildningsorganisationen, Region Örebro län.

Deltagarna får praktisk introduktion i klinisk forskning via verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt GCP utbildning inklusive certifiering för att därmed stå redo att påbörja sin karriär inom klinisk forskning.

Utbildningen ska ge deltagarna en inblick i utförandet av klinisk läkemedelsprövning med extern sponsor, akademisk klinisk studie med intern sponsor och studier inom bland annat fysioterapi samt insyn i hur forskningssamverkan med kommunal verksamhet kan se ut. Utöver detta får deltagarna även träna på provhantering och lära sig om biobankning.

Nedan är det preliminära kursinnehållet. Med reservation för att mindre justeringar kan utföras innan kursstart.

Kursen innehåller:

  • Good clinical practice (GCP) inkl. certifiering
  • VFU Läkemedelsprövning, extern sponsor
  • VFU Akademisk klinisk forskning, intern sponsor
  • VFU Provhantering inkl. Biobank
  • Besök fysioterapistudie
  • Besök kommunal vårdmiljö

Kursen pågår under en termin (kvartsfart) i form av VFU och föreläsningar inom Region Örebro län samt på distans via eget arbete och den webbaserade plattformen Blackboard där kursdeltagarna kan interagera inom gruppen.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng.

Undervisningen är obligatorisk och det krävs minst 80% deltagande för att erhålla kursbevis.

Kursen ges under höstterminen 2023 med inplanerade träffar följande datum:

  • 4 september
  • 18-19 oktober
  • 7 december
  • 11 januari

Utöver dessa dagar tillkommer datum för verksamhetsförlagd utbildning samt fältstudier.

Region Örebro län, Region Värmland och Örebro kommun deltar till självkostnadspris, där Forsknings- och utbildningsorganisationen, Region Örebro län, står för kursavgiften. För deltagare från övriga organisationer är kostnaden 8650 SEK exkl. moms.

Deltagarna bekostar själva kurslitteratur, resor och logi.

Behörighet att söka kursen har du som besitter en yrkesexamen som sjuksköterska, biomedicinskanalytiker, fysioterapeut, tandhygienist eller motsvarande.

Ytterligare fordras en yrkeserfarenhet på minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Intag sker företrädesvis inom Region Örebro län, Region Dalarna, Region Värmland och Örebro kommun. I mån av plats kan anställda inom övriga regioner antas.

Uppdragsgivaren förbehåller sig rätten att besluta vilka som får delta i utbildningen.

Max antal deltagare är 10 personer, för att kursen ska anordnas så krävs att minst 8 av dessa platser är fyllda.

Anmälan är stängd.

Kursansvarig: Anna Axelsson, This is an email address