Synutveckling och barns syn, 7,5 hp

Ett öga.

Under hösten 2023 kommer Örebro universitet att anordna en uppdragsutbildning, Avancerad nivå, ”Synutveckling och barns syn 7,5 hp”, på uppdrag av Syncentralen, Habilitering och Hjälpmedel, Region Örebro län.

Innehåll i kursen omfattar:

 • Ögats anatomi och fysiologi
 • Synutveckling
 • Synfunktioner
 • Sjukdomar som skadar synutvecklingen
 • Genetiska ögonsjukdomar
 • Prematuritet och synutveckling
 • Neurologi och barns synutveckling
 • Tidig identifikation
 • Kartläggning och insatser, mätmetoder
 • Bedömning av synfunktioner hos barn
 • Behandling och rehabilitering
 • Pedagogiska möjligheter - t.ex. syn och kommunikationshjälpmedel
 • Informationssökning
 • Att skriva vetenskapligt

Kursen är på 7,5 högskolepoäng.

Kursen omfattar 4 utbildningstillfällen á 2 dagar, det vill säga totalt 8 dagar, varav 6 dagar består av fysiska träffar och övriga 2 dagar av digitala träffar. De fysiska träffarna kommer att vara förlagda till lokalen Koltrasten, i M-huset, vid Universitetssjukhuset, Örebro. Ändring av lokal kan förekomma beroende på antal deltagare.

Kursen använder betygsskalan U-G. Deltagare erhåller 7,5 hp efter genomförd utbildning med godkänt resultat.

Utbildningen planeras att genomföras på halvfart dagtid under vecka 35 – 46, hösten 2023.  Utbildningen genomförs med fysiska heldagsträffar på Universitetssjukhuset/Syncentralen, Örebro:

 • 29 - 30 augusti.
 • 26 - 27 september.
 • 7 – 8 november.

Samt digital träff:

 • 10 - 11 oktober.

Behörighetskrav: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, inom hälso-sjukvårdssektorn (t.ex arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska) eller närliggande examen inom pedagogik eller socialt arbete. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Kostnad per deltagare är 19 600 SEK exklusive moms. Deltagarna bekostar själva kurslitteratur, resor och logi.

Anmälan är stängd.

Vid frågor gällande kursinnehåll, kontakta kursansvarig Elin Lundin, This is an email address.

Vid frågor gällande anmälan eller studieadministrativa frågor, kontakta koordinator Åsa Kärrman-Bolang, This is an email address.

Kursansvarig

Elin Lundin

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Elin Lundin

E-post:

Telefon: 019 303276

Rum: P2154

Elin Lundin

Koordinator

Åsa Kärrman-Bolang

Befattning: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Åsa Kärrman-Bolang

E-post:

Telefon: 019 303630

Rum: E2253

Åsa Kärrman-Bolang