This page in English

Digital läskompis

Elev som tittar på skärmen till digital läskompis

Syftet med delprojektet var att skapa ett digitalt läromedel, en så kallad digital läskompis, för att främja elevers läsförståelse samt för att underlätta lärares arbete med elevers olikheter när det gäller läsförståelse. Delprojektet som drevs i samarbete med Social Impact Lab (SOIL) innebar att knyta kontakter mellan olika enheter på Örebro universitet och med skolor i regionen.

Utveckling av första prototypen

Delprojektets arbete med den första prototypen var en möjlighet att testa Talkamatics teknik, en digital dialogmotor, för ett pedagogiskt syfte. Syftet var att stärka elever i deras aktiva reflektioner kring en text som de läst. Det var också en möjlighet att testa idén om en läskompis med så kallad conversational AI. Detta medförde att Josefine Karlsson, Talkamatic och involverade lärare närmade sig en samsyn på projektet och framför allt kunde se projektets pedagogiska potential.

Den första prototypen fick stor medial uppmärksamhet, vilket resulterade sig i att förlag och lärare hörde av sig med intresse om ett samarbete. Läs mer om det nedan.

Test av andra prototypen

Prototyperna i den andra omgången hade samma pedagogiska och tekniska kärna som den första prototypen. De utvecklades dock i samarbete med olika förlag och fick därmed lite olika utformning. Förlagen var intresserade att se hur den digitala läskompisen passar i deras plattform och pedagogiska utbud, samt hur lärare och elever ser värdet i produkten.

Tester har visat att elever med olika läskunnighet blir motiverade att läsa genom läskompisen. De upplever ökad läsglädje och orkar läsa längre stunder. Båda dessa delar är viktiga för att få läsvana elever, som därmed har större chans, att öka sin läsförståelse. Lärare och elever har dessutom gett gott om feedback på vad läskompisen bör innehålla, för att öka värdet för dem och täcka behov i läsundervisningen.

ll

Bakgrund och aktiviteter

Här kan du läsa mer om bakgrunden till delprojektets uppkomst samt genomförda aktiviteter.

Josefine Karlsson till vänster och skolbarn med lärare till höger på bilden

Digital läskompis förbättrar elevers läsförståelse

Artikel om Josefin Karlssons utveckling av en digital läskompis i tidningen Skolvärlden.

jj

SVT Nyheter uppmärksammar digitala läskompisen

Josefine Karlsson berättar om fördelarna med digtala verktyg i klassrummet.

NN

SVT Nyheter intervjuar elever om digitala läskompisen

Elever på Mellringeskolan i Örebro har testat den digitala läskompisen.

jj

Digital läskompis – visst låter det fantastiskt?

En lärare i årskurs 4 berättar om hur den digitala läskompisen används i skolan. Läs mer på Pedagog Örebros blogg.

nnn

ORU Talks Live: AI-tekniken som ska hjälpa barn att bli bättre läsare

Intervju med Josefine Karlsson om den digitala läskompisens utveckling.

In English

The aim of creating a Digital Learning Companion is to promote students’ reading comprehension and help teachers in their everyday work to deal with students’ differences when it comes to learning to read. This project is carried out within the context of The Futures Teacher Education (Framtidens Lärarutbildning) and Social Impact Lab (SOIL). The project also aims to connect different departments within the University of Örebro, as well as connecting the University with schools in Örebro region.

Education is in constant development and teaching good reading comprehension strategies is an important goal to fulfill. Reading comprehension is one of the abilities that helps students to absorb new information and develop skills in learning to learn. There are many (digital) teaching aids that teachers in different educational contexts can take advantage of, but few of them have an interactive character that can compare with the teachers’ ability to provide direct feedback on students’ reading strategies to further develop deep understanding and critical reflection. Teaching materials often lets students practice what they already know. Therefore, teacher shoulder the responsibility to further develop their students’ reading ability. As teachers often handle large groups of students, teaching that intends to develop reading comprehension often occur in whole class context.

However, reading ability differs between students of the same age which means there is a need to develop this ability also in smaller groups or individually. Therefore, we want to develop an interactive digital reading companion in order to facilitate the teaching burden for teachers as well as to meet students' individual needs in reading development.

Ansvarig

Josefine Karlsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Josefine Karlsson

E-post: am9zZWZpbmUua2FybHNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 303523

Rum: F3242

Josefine Karlsson