Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Historia, 300 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Är du intresserad av ämnena idrott och hälsa samt historia och vill föra ditt intresse vidare till elever i gymnasieskolan? Då är det här en utbildning för dig.

Två sportklädda studenter stretchar.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

I programmet varvar du ämnesstudier i idrott och hälsa samt historia med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Idrott och hälsa är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, historia är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.

Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning.

Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Historia, 300 hp

Programmet omfattar 300 högskolepoäng (hp) och leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Utbildningen omfattar studier i utbildningsvetenskaplig kärna, ämnen och ämnesdidaktik. Nedan följer det huvudsakliga upplägget av programmet med förstaämne idrott och hälsa och andraämne historia.

Termin 1
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I, som innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).


Termin 2
Kursen Idrott och hälsa Ia, som innehåller fem veckors VFU.


Termin 3
Kursen Idrott och hälsa IIa.


Termin 4
Kursen Historia Ib.


Termin 5
Kursen Idrott och hälsa IIIa, som innehåller fem veckors VFU.


Termin 6
Kursen Idrott och hälsa IVa och kursen Historia IIb.


Termin 7
Kursen Historia IIIb.


Termin 8
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II och kursen Historia IVb, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.


Termin 9
Kursen Idrott och hälsa Va, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.


Termin 10
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna III, som innehåller fem veckors VFU.


Övrig information

För att få genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen måste du som antagits uppvisa registerutdrag från polismyndigheten för rektor/gymnasiechef på aktuell skola.

Inom ämnet idrott och hälsa förekommer vissa kostnader i samband med kurser i vinteridrotter utöver litteraturkostnader.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-19415

Programmet förbereder dig för undervisning i gymnasieskolan i ämnena idrott och hälsa samt historia. Utbildningen ger också möjlighet att arbeta med dessa ämnen i grundskolans årskurs 7-9, och när det gäller ämnet idrott och hälsa även årskurs 1-6.

Simon Ekdahl

Skickliga lärare kan få en bra löne- och karriärutveckling

– Lärare utmanas inte bara av nya elever utan också av en allt snabbare takt vad gäller samhälls- och teknikutveckling. Dessutom har skolan genomgått stora förändringar med ny skollag och andra styrdokument, säger Simon Ekdahl.

Han läste först till lärare årskurs 4-9 i Jönköping men bestämde sig för att flytta till Örebro och började läsa sociologi och sedan matematik, naturvetenskap och pedagogik på Örebro universitet. Han började arbeta som lärare 2004 och fick jobb på IT-Gymnasiet 2006.

– Utbildningen gav en bra bild av vad det innebar att arbeta som lärare. Dessutom vikarierade jag samtidigt som jag pluggade.

Minska glappet

År 2013 blev han förstelärare och fick ansvar för att leda utvecklingen av det kollegiala lärandet. Ett arbete han fortsätter med men nu i rollen som rektor. I hans bokhylla står böcker av Helen Timperley, Dylan Wiliam och John Hattie. Det är en del av det kollegiala lärandet att läsa aktuell forskning, diskutera, omsätta i praktiken och utvärdera.

– Målet är att minska glappet mellan undervisning och lärande. Det betyder att skolan vill minska skillnaden mellan vad läraren lär ut och vad eleverna faktiskt lär sig. Vi har bra koll på detta med det finns med att göra.

Utifrån forskning går de igenom olika moment och jämför hur olika lärare arbetar. Det kan till exempel handla om hur de ska starta en lektion för att elever ska veta vad som förväntas av dem.

Alla människor vill utvecklas

– Lärarna beskriver hur de arbetar men gör även lektionsbesök hos varandra. Men för att kunna göra detta måste det finnas en trygghet i gruppen. Först då kan lärare sänka garden och erkänna för en kollega att de behöver hjälp.

– Alla människor vill utvecklas och det är viktigt att inte tro att man är färdig. Det gäller både lärare och elever - och inte minst mig som rektor.

Det skrivs och pratas mycket om läraryrket – både bra och dåligt. Men Simon Ekdahl konstaterar att det finns möjlighet att göra karriär och att lönerna har gått upp.

– Skickliga lärare kan få en bra löne- och karriärutveckling, avslutar Simon Ekdahl. Jag utbildade mig för att jag ville arbeta som lärare men ett uppdrag har lett till nästa. Vad nästa steg är vet jag inte ännu.

Text och foto: Linda Harradine

Vill du fördjupa dig i två ämnen som intresserar dig och sedan föra vidare dina kunskaper till elever i gymnasieskolan så är Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan rätt val för dig. Som ämneslärare i gymnasieskolan arbetar du med att leda en pedagogisk verksamhet för ungdomar. Ämneslärarprogrammet vid Örebro universitet ger dig både fördjupad kompetens i de undervisningsämnen som du valt och viktiga kunskaper om till exempel utveckling och lärande, sociala relationer, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygssättning. 

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har du som utbildad ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan generellt sett mycket goda möjligheter till jobb både nu och på fem års sikt.

Lönen för ämneslärare varierar utifrån var i landet som du arbetar, hur lång yrkeserfarenhet du har och i vilka ämnen som du undervisar. För mer information om löner hänvisar vi till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar 300 högskolepoäng vilket motsvarar studier i fem år på heltid.

Studietiden är 40 timmar per vecka, det vill säga heltidsstudier. Du har däremot inte schemalagd undervisning vid universitetet varje dag. Tiden då du inte är schemalagd är till för egna studier som exempelvis att läsa litteratur och förbereda dig inför tentor, seminarier, föreläsningar och workshops.

Med en examen från Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid Örebro universitet blir du behörig att undervisa både i årskurs 7-9 och gymnasieskolan i de ämnen som du valt att studera. Dessutom blir du behörig att undervisa inom den kommunala vuxenutbildningen. När det gäller ämnena idrott och hälsa och musik ger en ämneslärarexamen även behörighet i grundskolans årskurs 1-9.

På Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid Örebro universitet har vi fasta ämneskombinationer. Detta innebär att du väljer dina två undervisningsämnen utifrån de ämneskombinationer som erbjuds redan när du söker till programmet.

Örebro universitet kan bara garantera en examen om du följer den utbildningsplan som du blir antagen till på ämneslärarprogrammet hos oss. 

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Katarina Enberg

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.lararprogram@oru.se

Mikaela Balkevärn

Mikaela vill bygga en skola

Varför sökte du ämneslärarprogrammet, inriktning idrott och hälsa och historia?
Det ger mig en enorm möjlighet att arbeta med ungdomar vilket jag värdesätter högt. Läraryrket är så mycket mer än att ”bara” undervisa. Det handlar om sociala relationer, vägledning och att få elever att bli välmående medborgare. Något som är ganska coolt med yrket är att jag som individ växer när man gör sitt yttersta för att hjälpa någon annan.

Örebro universitetet var inte mitt förstahandsval. Jag ville studera i Göteborg för att få vara närmare familjen, men jag tror att ödet ville hjälpa mig lite på traven. Nu är det självklart att det är i Örebro jag ska studera. Jag trivs väldigt bra, både med staden och universitetet.

Vad är det bästa med ditt program?
Det finns många kompetenta pedagoger som verkligen höjer kursernas standard och innehållet kommer att ge mig verktyg inför mitt kommande yrkesliv. Eftersom att jag studerar till ämneslärare med inriktning idrott och hälsa och historia får jag en härlig blandning mellan teoretisk och praktisk undervisning. En höjdpunkt är verksamhetsförlagd utbildning (praktik) där jag får chansen att förbereda mig inför arbetslivet. Till sist är det alla helt otroliga människor som jag läser tillsammans med, det gör mycket.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Naturnära, utvecklande och trevligt.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Det finns många fördelar med att vara student i Örebro. Först och främst kommer introduktionen som jag anser resulterar i en enorm gemenskap och glädje bland universitetets alla studenter. I Örebro finns det något för alla, restauranger, biografer, uppträdanden, nära till naturen och mycket mer. En fördel är att det oftast finns studentrabatter. Dessutom ligger allt inom behagligt cykelavstånd, vilket är en stor bonus.

Vad har du för framtidsplaner?
Först och främst vill jag bli klar med min utbildning och ta examen. Ett långsiktigt mål är att bygga upp en skola någonstans där människor inte har möjlighet till utbildning. Det är något som jag har tänkt på sedan jag gick i åttonde klass.

Tips till blivande studenter?
Engagera er under studietiden. Jag har själv varit engagerad i introduktionen både som ny student och som fadder till nya studenter genom min kårsektion GIH och det har varit otroligt roligt. Jag kan starkt rekommendera att engagera er i kårsektionen. Jag var tidigare medlem i idrottskommittén, vilket har gett mig fina vänner från andra årskurser och program. Och till slut se till att plugga det du ska, men ta det lugnt också. Jag gillar inte all denna stress i dagens samhälle, det löser sig. Ta en kopp te och träffa en vän. 

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.