Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi, 300 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

Är du intresserad av ämnena matematik och biologi och vill föra ditt intresse vidare till elever i gymnasieskolan? Då är det här ett program för dig.

Studenter på Ämneslärarprogrammet-gymnasieskolan Matematik Biologi
Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Kemi 1, Matematik 4 och Biologi 2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Kemi A och Matematik D

I programmet varvar du ämnesstudier i matematik och biologi med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Matematik är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, biologi är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.

Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning.

Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi, 300 hp

Programmet omfattar 300 högskolepoäng (hp) och leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Utbildningen omfattar studier i utbildningsvetenskaplig kärna, ämnen och ämnesdidaktik. Nedan följer det huvudsakliga upplägget av programmet med förstaämne matematik och andraämne biologi.

Termin 1
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I, som innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).


Termin 2
Kursen Matematik Ia, som innehåller fem veckors VFU.


Termin 3
Kursen Matematik IIa.

Termin 4
Kursen Biologi Ib.


Termin 5
Kursen Matematik IIIa, som innehåller fem veckors VFU.


Termin 6
Kursen Matematik IVa och kursen Biologi IIb.


Termin 7
Kursen Biologi IIIb.


Termin 8
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II och kursen Biologi IVb, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.


Termin 9
Kursen Matematik Va som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.


Termin 10
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna III, som innehåller fem veckors VFU.


Övrig information

För att få genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen måste du som antagits uppvisa registerutdrag från polismyndigheten för rektor/gymnasiechef på aktuell skola.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Kemi 1, Matematik 4 och Biologi 2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Kemi A och Matematik D

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 15

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programmet förbereder dig för undervisning i gymnasieskolan i ämnena matematik och biologi. Utbildningen ger också möjlighet att arbeta med dessa ämnen i grundskolans årskurs 7-9.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

  • Studievägledare: Madeleine Holsmyr

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

  • Studievägledare: Susanne Sundquist

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address