Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska, 300 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Är du intresserad av ämnena samhällskunskap och engelska, och vill föra ditt intresse vidare till elever i gymnasieskolan? Då är det här en utbildning för dig.

Studenter på Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan Samhällskunskap Engelska
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 2 och Engelska 6.

I programmet varvar du ämnesstudier i samhällskunskap och engelska med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Samhällskunskap är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, engelska är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.

Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning.

Inom ämnet samhällskunskap kommer du att som student delta i ett studiestödsprojekt där du arbetar med pedagogiskt stöd till barn, unga och nyanlända runt om i Örebroregionen. Det kan handla om alltifrån stöd med skolarbete och språkutveckling till idrottsträningar med nyanlända. Projektet är en del av ämneslärarutbildningen och skapar förutsättningar att möta samhällets mångfald och olika typer av lärandemiljöer, erfarenheter som är centrala för en lärare.

Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska, 300 hp

Programmet omfattar 300 högskolepoäng (hp) och leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Utbildningen omfattar studier i utbildningsvetenskaplig kärna, ämnen och ämnesdidaktik. Nedan följer det huvudsakliga upplägget av programmet med förstaämne samhällskunskap och andraämne engelska.


Termin 1
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I, som innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).


Termin 2
Kursen Samhällskunskap Ia, som innehåller fem veckors VFU.


Termin 3
Kursen Samhällskunskap IIa.


Termin 4
Kursen Engelska Ib.


Termin 5
Kursen Samhällskunskap IIIa, som innehåller fem veckors VFU.


Termin 6
Kursen Samhällskunskap IVa och kursen Engelska IIb.


Termin 7
Kursen Engelska IIIb.


Termin 8
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II och kursen Engelska IVb, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.


Termin 9
Kursen Samhällskunskap Va, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.


Termin 10
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna, som innehåller fem veckors VFU.


Övrig information

För att få genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen måste du som antagits uppvisa registerutdrag från polismyndigheten för rektor/gymnasiechef på aktuell skola.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 2 och Engelska 6.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 15

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-19418

Utbildningen förbereder för undervisning i gymnasieskolan i ämnena samhällskunskap och engelska. Utbildningen ger också möjlighet att arbeta med dessa ämnen i grundskolans årskurs 7-9.

Simon Ekdahl

Skickliga lärare kan få en bra löne- och karriärutveckling

– Lärare utmanas inte bara av nya elever utan också av en allt snabbare takt vad gäller samhälls- och teknikutveckling. Dessutom har skolan genomgått stora förändringar med ny skollag och andra styrdokument, säger Simon Ekdahl.

Han läste först till lärare årskurs 4-9 i Jönköping men bestämde sig för att flytta till Örebro och började läsa sociologi och sedan matematik, naturvetenskap och pedagogik på Örebro universitet. Han började arbeta som lärare 2004 och fick jobb på IT-Gymnasiet 2006.

– Utbildningen gav en bra bild av vad det innebar att arbeta som lärare. Dessutom vikarierade jag samtidigt som jag pluggade.

Minska glappet

År 2013 blev han förstelärare och fick ansvar för att leda utvecklingen av det kollegiala lärandet. Ett arbete han fortsätter med men nu i rollen som rektor. I hans bokhylla står böcker av Helen Timperley, Dylan Wiliam och John Hattie. Det är en del av det kollegiala lärandet att läsa aktuell forskning, diskutera, omsätta i praktiken och utvärdera.

– Målet är att minska glappet mellan undervisning och lärande. Det betyder att skolan vill minska skillnaden mellan vad läraren lär ut och vad eleverna faktiskt lär sig. Vi har bra koll på detta med det finns med att göra.

Utifrån forskning går de igenom olika moment och jämför hur olika lärare arbetar. Det kan till exempel handla om hur de ska starta en lektion för att elever ska veta vad som förväntas av dem.

Alla människor vill utvecklas

– Lärarna beskriver hur de arbetar men gör även lektionsbesök hos varandra. Men för att kunna göra detta måste det finnas en trygghet i gruppen. Först då kan lärare sänka garden och erkänna för en kollega att de behöver hjälp.

– Alla människor vill utvecklas och det är viktigt att inte tro att man är färdig. Det gäller både lärare och elever - och inte minst mig som rektor.

Det skrivs och pratas mycket om läraryrket – både bra och dåligt. Men Simon Ekdahl konstaterar att det finns möjlighet att göra karriär och att lönerna har gått upp.

– Skickliga lärare kan få en bra löne- och karriärutveckling, avslutar Simon Ekdahl. Jag utbildade mig för att jag ville arbeta som lärare men ett uppdrag har lett till nästa. Vad nästa steg är vet jag inte ännu.

Text och foto: Linda Harradine

Vill du fördjupa dig i två ämnen som intresserar dig och sedan föra vidare dina kunskaper till elever i gymnasieskolan så är Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan rätt val för dig. Som ämneslärare i gymnasieskolan arbetar du med att leda en pedagogisk verksamhet för ungdomar. Ämneslärarprogrammet vid Örebro universitet ger dig både fördjupad kompetens i de undervisningsämnen som du valt och viktiga kunskaper om till exempel utveckling och lärande, sociala relationer, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygssättning. 

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har du som utbildad ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan generellt sett mycket goda möjligheter till jobb både nu och på fem års sikt.

Lönen för ämneslärare varierar utifrån var i landet som du arbetar, hur lång yrkeserfarenhet du har och i vilka ämnen som du undervisar. För mer information om löner hänvisar vi till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar 300 högskolepoäng vilket motsvarar studier i fem år på heltid.

Studietiden är 40 timmar per vecka, det vill säga heltidsstudier. Du har däremot inte schemalagd undervisning vid universitetet varje dag. Tiden då du inte är schemalagd är till för egna studier som exempelvis att läsa litteratur och förbereda dig inför tentor, seminarier, föreläsningar och workshops.

Med en examen från Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid Örebro universitet blir du behörig att undervisa både i årskurs 7-9 och gymnasieskolan i de ämnen som du valt att studera. Dessutom blir du behörig att undervisa inom den kommunala vuxenutbildningen. När det gäller ämnena idrott och hälsa och musik ger en ämneslärarexamen även behörighet i grundskolans årskurs 1-9.

På Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid Örebro universitet har vi fasta ämneskombinationer. Detta innebär att du väljer dina två undervisningsämnen utifrån de ämneskombinationer som erbjuds redan när du söker till programmet.

Örebro universitet kan bara garantera en examen om du följer den utbildningsplan som du blir antagen till på ämneslärarprogrammet hos oss. 

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Katarina Enberg

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Gustav Nyborg i Forumhuset

Ämnesintresse ledde Gustav till läraryrket

Varför sökte du ämneslärarprogrammet, inriktning samhällskunskap och engelska?
När jag sökte programmet hade jag aldrig tänkt på mig själv som lärare – för mig var det helt och hållet en fråga om ämnesintresse. Jag gick på samhällsvetenskapsprogrammet på Karolinska gymnasiet. Efter att ha läst engelska som fristående kurs på Örebro universitet kände jag att det var det var det och samhällskunskap som jag ville vidareutbilda mig inom. För mig var det en chansning att söka lärarutbildningen, men idag är jag tacksam över att jag gjorde det. Jag tror inte att jag hade utvecklats så mycket som människa på något annat program.

Örebro universitet var mitt förstahandsval. Jag är uppvuxen i Örebro och har alltid stormtrivts här och universitetet har jag bara hört gott om.

Vad är det bästa med ditt program?
Människorna jag har mött. Universitetets lärare som inspirerar mig varje dag. Alla lärare, handledare och eldsjälar ute på skolorna som har gjort min praktik värdefull. Alla klasskompisar som stöttar mig och gör studieåren roligare. Alla elever jag undervisat och som utmanat mig till att hela tiden utvecklas. Jag går ett femårigt program, men för mig flyger tiden iväg.  

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Modernt, öppet och levande.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Studentlivet är verkligen levande. Introduktionen för nya studenter var över all förväntan tack vare hängivna faddrar och ett rikt programschema. Jag är övertygad om att introduktionen är bland det bästa sättet att lära känna staden och nya människor. Den som vill engagera sig i en studentsektion eller en förening står inför en hel uppsjö av möjligheter. Jag upplever både universitetet och staden som ”lagom” i storlek, vilket gör det både lätt att lära känna människor och att hitta rätt.

Vad har du för framtidsplaner?
Ett av mina mål efter examen är att arbeta som samhällskunskapslärare i Storbritannien (Citizenship Education). Det finns många typer av skolor och städer där jag vill arbeta, så mina framtidsplaner förändras hela tiden. Jag funderar på att läsa ett till ämne eller eventuellt sikta mot att bli universitetslärare längre fram i tiden. Det viktigaste för mig är att hitta en skola där jag trivs och känner att jag kan göra skillnad.

Tips till blivande studenter?
Ta chansen och sök även om du är osäker och se eventuella problem som utmaningar. Var med på introduktionen för nya studenter så mycket du kan, det är en oförglömlig upplevelse. Beställ kurslitteraturen i god tid (det tar oftast längre tid än man tror att få böckerna), gå på föreläsningarna i studieteknik och närvara på så många föreläsningar du kan – du har nästan alltid igen det.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.