Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia, 300 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Är du intresserad av ämnena samhällskunskap och historia och vill föra ditt intresse vidare till elever i gymnasieskolan? Då är det här en utbildning för dig.

Studenter på Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan Samhällskunskap Historia
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 2 och Engelska 6.

I programmet varvar du ämnesstudier i samhällskunskap och historia med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Samhällskunskap är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, historia är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.

Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning.

Inom ämnet samhällskunskap kommer du att som student delta i ett studiestödsprojekt där du arbetar med pedagogiskt stöd till barn, unga och nyanlända runt om i Örebroregionen. Det kan handla om alltifrån stöd med skolarbete och språkutveckling till idrottsträningar med nyanlända. Projektet är en del av ämneslärarutbildningen och skapar förutsättningar att möta samhällets mångfald och olika typer av lärandemiljöer, erfarenheter som är centrala för en lärare.

Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia, 300 hp

Programmet omfattar 300 högskolepoäng (hp) och leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Utbildningen omfattar studier i utbildningsvetenskaplig kärna, ämnen och ämnesdidaktik. Nedan följer det huvudsakliga upplägget av programmet med förstaämne samhällskunskap och andraämne historia.


Termin 1
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I, som innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).


Termin 2
Kursen Samhällskunskap Ia, som innehåller fem veckors VFU.


Termin 3
Kursen Samhällskunskap IIa.


Termin 4
Kursen Historia Ib.


Termin 5
Kursen Samhällskunskap IIIa, som innehåller fem veckors VFU.


Termin 6
Kursen Samhällskunskap IVa och kursen Historia IIb.


Termin 7
Kursen Historia IIIb.


Termin 8
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II och kursen Historia IVb, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.


Termin 9
Kursen Samhällskunskap Va, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.


Termin 10
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna III, som innehåller fem veckors VFU.


Övrig information

För att få genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen måste du som antagits uppvisa registerutdrag från polismyndigheten för rektor/gymnasiechef på aktuell skola.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 2 och Engelska 6.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 15

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-19419

Utbildningen förbereder för undervisning i gymnasieskolan i ämnena samhällskunskap och historia. Utbildningen ger också möjlighet att arbeta med dessa ämnen i grundskolans årskurs 7-9.

Simon Ekdahl

Skickliga lärare kan få en bra löne- och karriärutveckling

– Lärare utmanas inte bara av nya elever utan också av en allt snabbare takt vad gäller samhälls- och teknikutveckling. Dessutom har skolan genomgått stora förändringar med ny skollag och andra styrdokument, säger Simon Ekdahl.

Han läste först till lärare årskurs 4-9 i Jönköping men bestämde sig för att flytta till Örebro och började läsa sociologi och sedan matematik, naturvetenskap och pedagogik på Örebro universitet. Han började arbeta som lärare 2004 och fick jobb på IT-Gymnasiet 2006.

– Utbildningen gav en bra bild av vad det innebar att arbeta som lärare. Dessutom vikarierade jag samtidigt som jag pluggade.

Minska glappet

År 2013 blev han förstelärare och fick ansvar för att leda utvecklingen av det kollegiala lärandet. Ett arbete han fortsätter med men nu i rollen som rektor. I hans bokhylla står böcker av Helen Timperley, Dylan Wiliam och John Hattie. Det är en del av det kollegiala lärandet att läsa aktuell forskning, diskutera, omsätta i praktiken och utvärdera.

– Målet är att minska glappet mellan undervisning och lärande. Det betyder att skolan vill minska skillnaden mellan vad läraren lär ut och vad eleverna faktiskt lär sig. Vi har bra koll på detta med det finns med att göra.

Utifrån forskning går de igenom olika moment och jämför hur olika lärare arbetar. Det kan till exempel handla om hur de ska starta en lektion för att elever ska veta vad som förväntas av dem.

Alla människor vill utvecklas

– Lärarna beskriver hur de arbetar men gör även lektionsbesök hos varandra. Men för att kunna göra detta måste det finnas en trygghet i gruppen. Först då kan lärare sänka garden och erkänna för en kollega att de behöver hjälp.

– Alla människor vill utvecklas och det är viktigt att inte tro att man är färdig. Det gäller både lärare och elever - och inte minst mig som rektor.

Det skrivs och pratas mycket om läraryrket – både bra och dåligt. Men Simon Ekdahl konstaterar att det finns möjlighet att göra karriär och att lönerna har gått upp.

– Skickliga lärare kan få en bra löne- och karriärutveckling, avslutar Simon Ekdahl. Jag utbildade mig för att jag ville arbeta som lärare men ett uppdrag har lett till nästa. Vad nästa steg är vet jag inte ännu.

Text och foto: Linda Harradine

Vill du fördjupa dig i två ämnen som intresserar dig och sedan föra vidare dina kunskaper till elever i gymnasieskolan så är Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan rätt val för dig. Som ämneslärare i gymnasieskolan arbetar du med att leda en pedagogisk verksamhet för ungdomar. Ämneslärarprogrammet vid Örebro universitet ger dig både fördjupad kompetens i de undervisningsämnen som du valt och viktiga kunskaper om till exempel utveckling och lärande, sociala relationer, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygssättning. 

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har du som utbildad ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan generellt sett mycket goda möjligheter till jobb både nu och på fem års sikt.

Lönen för ämneslärare varierar utifrån var i landet som du arbetar, hur lång yrkeserfarenhet du har och i vilka ämnen som du undervisar. För mer information om löner hänvisar vi till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar 300 högskolepoäng vilket motsvarar studier i fem år på heltid.

Studietiden är 40 timmar per vecka, det vill säga heltidsstudier. Du har däremot inte schemalagd undervisning vid universitetet varje dag. Tiden då du inte är schemalagd är till för egna studier som exempelvis att läsa litteratur och förbereda dig inför tentor, seminarier, föreläsningar och workshops.

Med en examen från Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid Örebro universitet blir du behörig att undervisa både i årskurs 7-9 och gymnasieskolan i de ämnen som du valt att studera. Dessutom blir du behörig att undervisa inom den kommunala vuxenutbildningen. När det gäller ämnena idrott och hälsa och musik ger en ämneslärarexamen även behörighet i grundskolans årskurs 1-9.

På Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid Örebro universitet har vi fasta ämneskombinationer. Detta innebär att du väljer dina två undervisningsämnen utifrån de ämneskombinationer som erbjuds redan när du söker till programmet.

Örebro universitet kan bara garantera en examen om du följer den utbildningsplan som du blir antagen till på ämneslärarprogrammet hos oss. 

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Katarina Enberg

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.lararprogram@oru.se

Glad student i en lokal på Örebro universitet

Skolan är en plats där alla ges likvärdiga möjligheter

Varför sökte du Ämneslärarprogrammet, inriktning samhällskunskap och historia?
Jag sökte för att skolan inte är som en "vanlig" arbetsplats. Så vitt jag vet så finns det ingen annan plats där människor från alla olika samhällsklasser eller ursprung får mötas på samma villkor under ett och samma tak. En plats där alla ges likvärdiga möjligheter för att utveckla sig själva och varandra. Det är rätt vackert. Att få vara en del av det mötet är något som jag kan tänka mig göra ett bra tag framåt.

Jag sökte Örebro universitet i första hand eftersom jag drogs till närheten som finns här i Örebro. Dels med ett samlat campus så en kan få möjlighet att träffa andra studenter från olika institutioner, men också för att man kan ta sig precis överallt med cykel.

Vad är det bästa med ditt program?
Jag har fått träffa några av de bästa lärarna jag har haft. Det är möten som har inspirerat mig och något som jag kommer bära med mig resten av livet.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Framåt, lyhört och möjligheter.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Liksom universitetet och staden så är studentlivet på gång. Här finns inga anor eller gamla traditioner att luta sig mot; vi skapar vi något nytt istället. Efter introduktionen finns det mängder av forum man kan engagera sig i om en vill, allt från att medverka i Örebrospexet, sitta i en sektionsstyrelse till att jobba på vårt kårhus. Eftersom vi inte är låsta till någon dammig paragraf finns alla möjligheter att hitta på nya grejer. Har du en idé eller ett engagemang så finns det plats för det!

Vad har du för framtidsplaner?
Jag vill arbeta inom skolan på ett eller annat sätt. Något jag fått med mig efter mina möten här på Örebro universitet är att med en lärarexamen är du inte för evigt låst till en kateder. Det finns mycket att göra för skolan, både i och utanför klassrummet.

Tips till blivande studenter?
Förväntningarna på dig som student är jämfört med till exempel gymnasiet lite annorlunda och det ska den vara. Du förväntas ta betydligt mer eget ansvar så en kalender är rätt bra att ha. Men framförallt vill jag uppmana att ta det lugnt! Prova dig fram för att hitta vad som fungerar för dig, vilket inte alltid är helt lätt. Men tro mig – omtentor, det gör vi alla någon gång – man överlever det med. Till sist; köp en cykel och ät lite mer vegetariskt så kan du göra annat för CSN-pengen. I Örebro cyklar du ändå snabbare än bussen och linsgryta är billigt (jättebilligt.) 

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.