Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin, 180 hp

Starttermin: Hösten 2021 (anmälan stängd)

Vill du analysera livets minsta molekyler, kroppens funktioner och spåra orsaker till sjukdomar? Biomedicinska analytiker har en nyckelroll i modern sjukvård. Du får ett självständigt yrke där efterfrågan på arbetsmarknaden är stor.

Två personer i närbild som undersöker något.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 3b / 3c

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C

Biomedicinska analytikerprogrammet – inriktning laboratoriemedicin lär dig om de avancerade laboratoriemetoder som används för att analysera biologiska prov, till exempel blod eller vävnadsprov. En biomedicinsk analytiker har kunskap om hela analyskedjan - förberedelser, provtagning, analys, rapportering av resultat och utveckling av metoder. Dina analyser ligger till grund för diagnos och behandling av patienter, men kan också vara en del av utvecklingen av nya läkemedel.

Som biomedicinsk analytiker har du ett stort ansvar för patienters, kunders eller klienters säkerhet. Du har en nyckelroll när det gäller utbildning, information och kvalitetssäkring. För dig som gillar denna typ av roll väntar en spännande yrkeskarriär där du blir en viktig medarbetare för många olika typer av arbetsgivare.

Biomedicinska analytikerprogrammet – inriktning laboratoriemedicin är treårigt och innehåller både teori och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU kan förläggas till andra orter än Örebro och du har möjlighet att göra ditt examensarbete utomlands. Utbildningens huvudområdet är biomedicinsk laboratorievetenskap men du läser även en hel del kurser inom medicin. Programmet leder till en medicine kandidatexamen samt yrkesexamen som biomedicinsk analytiker.

Utbildningsplan Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin, 180 hp

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en biomedicinsk analytikerexamen och en medicine kandidatexamen med biomedicinsk laboratorievetenskap (BMLV) som huvudområde.

Utbildningens första år är gemensamt för de båda inriktningarna (fysiologi och laboratriemedicin) och bygger på att du tidigt tränas i att tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt och grundläggande metodikkunskaper inom Biomedicinsk laboratorievetenskap (BMLV) samt att muntligt och skriftligt kommunicera dina inhämtade kunskaper. Programmet inleds därför med kursen Biomedicinsk laboratoriemetodik med vetenskaplig metod I 15 hp och därefter läses Cellbiologi 15 hp som behandlar cellernas funktion, reproduktion och metabolism, både gällande eukaryota och prokaryota celler. Termin två ägnas åt kursen Fysiologi med anatomi samt sjukdomslära och farmakologi, 30 hp.

Studenterna läser från och med tredje terminen olika kurser beroende på vald inriktning.

Inriktning Laboratoriemedicin
Inriktning laboratoriemedicin inleds med kurserna Medicin, Försvar 15 hp och BMLV, Försvar 15 hp som läses parallellt under tredje terminen. Därefter inleds fjärde terminen med de parallella kurserna BMLV, Klinisk kemi 7,5 hp samt Medicin, Klinisk kemi 7,5 hp vilka följs av kurserna Genetik 7,5 hp samt Morfologisk cellbiologi med laboratoriemetodik 7,5 hp. Den femte terminen läses kurserna Genetik 7,5 hp samt Tillämpad laboratoriemetodik inriktning laboratoriemedicin 22,5 hp. Utbildningens sista termin samläses till stora delar med inriktningen fysiologi och omfattar kurserna Biomedicinsk laboratoriemetodik med vetenskaplig metod II 7,5 hp, Examensarbete 15 hp och Medicinsk diagnostik inriktning fysiologi 7,5 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 3b / 3c

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2021

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Biomedicinsk analytikerexamen, Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Christina Karlsson

Anmälningskod ORU-79105

Att vara legitimerad biomedicinsk analytiker innebär ett stort individuellt ansvar. Du ansvarar för att undersökningsresultatet blir pålitligt och användbart. Du har en efterfrågad kompetens som gör dig till en viktig medarbetare för många olika typer av arbetsgivare.

Det är idag stor brist på biomedicinska analytiker. Som legitimerad biomedicinsk analytiker kan du arbeta på laboratoriemedicinska laboratorier inom sjukvården. De finns inom flera olika specialiteter (klinisk kemi, mikrobiologi, immunologi, patologi, transfusionsmedicin och molekylärbiologi). Du kan även arbeta inom läkemedelsindustrin, primärvården, veterinärmedicin och på rättsmedicinska laboratorier med forensiska undersökningar samt inom forskning och utvecklingsarbete.
Efter examen och minst ett års yrkesverksamhet kan du vidareutbilda dig inom ett mastersprogram och därefter finns möjlighet till forskarutbildning och forskning.

Ava Asaei i laboratoriemiljö

– Laborativt arbete har varit en dröm för mig sedan barndomen och när jag började plugga till biomedicinsk analytiker på Örebro universitet förstod jag snabbt att det var helt rätt för mig.

För knappt ett år sedan blev Ava Asaei klar med sin utbildning och började direkt arbeta på Universitetssjukhuset. Först på blodcentralen under sommaren och sedan på patologavdelningen där hon nu har sin tjänst.

Patologi är läran om sjukdomar och avdelningen där Ava Asaei jobbar är inriktad på att undersöka vävnader från patienter med cancer. Vävnadsproverna kan exempelvis komma från en lever, ett bröst, tarmarna eller ett litet födelsemärke.

Omväxlande arbete

­– Att jobba som biomedicinsk analytiker är ett inriktat men ändå väldigt brett arbetsområde. Du kan jobba på sjukhus, läkemedelsföretag eller forskningslaboratorium. Du kan exempelvis jobba med blod, bakterier eller celler.

Ava Asaei beskriver jobbet som biomedicinsk analytiker som omväxlande. Hon och hennes kollegor cirkulerar mellan olika arbetsuppgifter som att registrera vävnadsprover som kommer in, skära i proven eller genomföra själva behandlingen av dem.

­– Vi behandlar provet på ett speciellt sätt där målet är att få ut all vätska ur vävnaderna och istället ersätta det med paraffin berättar Ava Asaei samtidigt som hon visar hur ett prov därefter snittas i 0,0004 millimeter tunna lager för att sedan undersökas i mikroskop.

Läsa vidare

– Jag vill utvecklas och läsa vidare, men först vill jag jobba ett tag för att få erfarenhet. Det finns ett masterprogram på universitetet som jag funderar på att läsa. Efter det skulle mina arbetsuppgifter bli mer avancerade eller så skulle jag kunna doktorera och bli forskare.

­– Jag vill gärna kunna hjälpa andra på något sätt. Jag skulle kunna forska om cancer och förhoppningsvis komma på något botemedel, något som är bättre än cellgifter. Det är det som är mitt mål avslutar Ava Asaei innan hon återgår till labbet.

Universitetet har utbytesavtal som gör det möjligt för dig att göra verksamhetsförlagd utbildning eller examensarbete i Bryssel, Portugal eller Ålesund.

Studierna bygger på rekommenderad litteratur. Det betyder att du själv väljer vad du läser men med stöd av rekommendationer. Här hittar du till exempel Rekommenderad litteratur för termin 1 inom programmet.pdf

En stor del av litteraturen som rekommenderas är på engelska, eftersom mycket av forskningen inom ämnet är internationell.

Undervisningen på programmet sker oftast på svenska. Ibland förekommer dock undervisning på engelska. Den mesta litteraturen inom ämnet är på engelska. Du måste därför kunna läsa och förstå engelska texter väl.

Du måste kunna uttrycka dig väl i text och tal på svenska. Samtliga inlämningsuppgifter och examinationer ska skrivas på god svenska.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Sophia Wretman

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Raneen Gailani

Varför sökte du Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin?
Jag har sedan länge haft intresse för vård, medicin och forskning. Som biomedicinsk analytiker bidrar jag till en ständig utveckling i den medicinska världen.

Örebro universitet var inte mitt förstahandsval. Jag började studera på ett annat universitet men insåg efter ett år att det inte passade mig. Därför valde jag att söka till Örebro universitet. Jag älskar min utbildning och önskar att Örebro hade varit mitt förstahandsval. Här lyssnar lärarna, hjälper och ser oss studenter. Självklart är det mycket stress, men kraven är inte omöjliga att klara. Jag kan inte vara mer än nöjd med mitt program och mitt val av universitet.

Vad är det bästa med ditt program?
Att vi får lära oss om flera olika områden, bland annat sjukdomar, undersökning och analys av prover. 

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Struktur, behjälpande och kvalité.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Örebro har ett rikt studentliv. Örebro studentkår anordnar olika aktiviteter och det finns föreningar för till exempel sporter. Kårhuset är en samlingsplats för studenter och det finns även en nattklubb.

Vad har du för framtidsplaner?
Min dröm är att studera klart och i framtiden studera vidare för att ta en doktorsexamen.

Tips till blivande studenter?
Studera tillsammans och hjälp varandra. Det kommer att gynna er alla. Struktur och planering gör mycket och börja plugga inför tentor i tid. Lägg några timmar om dagen för att studera men glöm heller inte att ta en paus i det hela. Balans är viktigt!

"Jag ångrar absolut inte mitt val"

Fyra studenter berättar om utbildningen till biomedicinsk analytiker. De har valt samma utbildning men av helt olika anledningar.