Civilekonomprogrammet, 240 hp

Som civilekonom har du möjlighet till en karriär inom många branscher.
Huvudämnena är företagsekonomi och nationalekonomi och många
kurser inom detta yrkesinriktade program sker i kontakt med företag
och organisationer i regionen.

Anmälan öppnar 2024-09-16

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Om programmet inte kommer att erbjudas godkänner jag även att ni skickar mig information om detta. Skicka e-post till marknadsforing@oru.se om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

- God arbetsmarknad

- Civilekonomexamen

- Stark sammanhållning i studentgrupper

Under första året läser du både företagsekonomi och nationalekonomi och väljer sedan inför år två vilket som skall bli ditt huvudämne. Parallellt läser du också statistik och juridik. Företagsekonomi handlar om företagande och företagsledning och du studerar affärsutveckling, marknadsföring, personal- och ledningsfrågor, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Nationalekonomi handlar om samhällsekonomi, alltifrån frågor om prisbildning och konkurrens på olika marknader till analyser av vad som påverkar växelkurser, arbetslöshet och inflation.

Programmet har också en valfri termin där du kan läsa kurser i andra ämnen, välja utlandsstudier eller göra praktik. Du fördjupar dig i ditt huvudämne under år tre och fyra. I företagsekonomi kan du välja mellan redovisning, organisation/ledarskap, marknadsföring, ekonomistyrning och finansiering. I nationalekonomi läser du mikroekonomi, makroekonomi, hälsoekonomi, miljöekonomi och finansiell ekonomi.

Utbildningsplan Civilekonomprogrammet, 240 hp

Det här läser du (ungefärlig fördelning)

Företagsekonomi och nationalekonomi utgör programmets valbara huvudområden. Inom ramen för programmet ska studenten läsa minst 150 högskolepoäng (hp) inom ett av dessa huvudområden, samt minst 30 hp inom det andra. I programmet ingår också kurser inom andra områden omfattande totalt 30 hp. Programmet kan avslutas efter tre år och leder då till en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi alternativt nationalekonomi som huvudområde.

Utbildningen inleds med kursen Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 hp, vilken följs av Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp. Under det andra året läser studenten som valt företagsekonomi som huvudområde kursen Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt Grundläggande statistik, 15 hp och Juridisk introduktionskurs, grundkurs, 15 hp. Om nationalekonomi utgör huvudområde ska studenten läsa Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp, Grundläggande statistik, 15 hp och Data mining och business analytics, 15 hp.

Tredje året består av kurs(er) om 30 hp på kandidatnivå samt 30 hp valfria kurser som studenten väljer fritt ur universitetets kursutbud t ex kursen Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp. För studenter som avser att avsluta utbildningen med en kandidatexamen ska dock 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. Studenter med företagsekonomi som huvudområde som tänker sig en yrkeskarriär som revisor, rekommenderas under denna termin att läsa kurser med fördjupning inom handelsrätt och beskattningsrätt, totalt motsvarande 30 hp (se Revisorsnämndens anvisningar).

Under det fjärde året läser studenten kurs(er) på avancerad nivå inom sitt valda huvudområde (företagsekonomi eller nationalekonomi). Inom nationalekonomi läser studenten valfria kurser motsvarande 30 hp. Inom företagsekonomi läser studenterna Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå, 7,5 hp samt valfria kurser motsvarande 22,5 hp. Programstudierna avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp inom valt huvudområde.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Vårterminen 2025

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 80

Urval: Betyg 60%, Högskoleprov 40%

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Civilekonomexamen, Ekonomie kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Helen Stockhult

Anmälningskod ORU-29409

Efter utbildningen kan du få jobb som revisor, redovisningsekonom,
controller, marknadsförare, inköpare, affärsutvecklare,
finansekonom, finansanalytiker, banktjänsteman, nationalekonom, HR specialist, konsult och/eller chef.

Jessica Bäversten

Ett år innan examen hade Jessica anställningen klar

– Men det är inget ovanligt, revisionsbyråerna brukar anställa studenter ett år innan vi tar examen, berättar Jessica som läste till civilekonom.

Som revisorsassistent biträder hon revisorerna med bokslut, årsredovisningar, deklarationer och bokföring. Revision handlar om att granska och kvalitetssäkra bokföring, därför krävs det att man är noggrann, ansvarstagande och gillar siffror.

– Men det underlättar även att vara utåtriktad eftersom jobbet handlar mycket om kundkontakt med olika företag.

Under studietiden arbetade Jessica som studentambassadör, engagerade sig i studentsektionen Sesam, jobbade extra på ABB med bokföring och koncernredovisning. Hon har dessutom varit på utbytesstudier under en termin i Barcelona. Genom sitt engagemang skapade hon ett brett kontaktnät bland studenter, alumner och näringsliv.

– Jag kan utbyta erfarenheter och hitta gemensamma nämnare med dem jag jobbar tillsammans med.

Som studentambassadör reste hon på utbildningsmässor och besökte gymnasieskolor för att marknadsföra Örebro universitet.

– Ambassadörsuppdraget gav mig en helhetsbild av universitetet. Det var kul att marknadsföra universitetet och berätta om min utbildning och studentlivet.

Inom Sesam jobbade hon med introduktion av nya studenter och sektionens samarbetspartners.

– Jag var kontaktperson för fackförbundet Unionen. Min uppgift var att tillmötesgå Unionens önskemål och ge förslag på vad studenter är intresserade av och hur man på bästa sätt når dem.

Eftersom flera företag är globala ser Jessica en fördel med att ha studerat utomlands under en termin.

– Jag tog steget och lämnade min bekvämlighetszon i Sverige. Jag flyttade till ett helt nytt land, pluggade på ett annat språk och träffade studenter från andra länder. 
Utbytesstudierna i Barcelona hade även andra fördelar.

– Utöver studierna blev det en hel del strandhäng, utflykter till sevärdheter och en massa andra roliga saker.

Malin Svensson

Vi stör en revisor

Malin Svensson fick jobb hos EY 2013 – innan hon var klar med utbildningen. Vi träffar henne på språng mellan två kundbesök. 

– För mig som revisor är det viktigt att ge stöd i arbetet med kundens ekonomiska redovisningen, att förebygga och upptäcka eventuella fel i tid. Målet är att ge våra kunder stöd för att få en bra och korrekt årsredovisning.

Malin Svensson granskar bokföring och bokslut, undersöker att det som står i årsredovisning stämmer med verkligheten. 

- Att granska bokslut innebär bland annat att jag tittar på de kvitton som redovisas som utlägg, att de verkligen är utlägg i bolaget. Jag kontrollerar också att de pengar som bolaget säger att de har på banken verkligen finns där.

Bra studietid

- Civilekonomprogrammet gav mig goda grundkunskaper i redovisning, som jag sedan har kunnat bygga mina revisionskunskaper på. Universitetstiden gav mig ett kritiskt och analyserande tänkande som jag använder dagligen i mitt arbete. 

Men det är inte bara kunskap hon fick med sig från Örebro. Några av hennes roligaste minnen är från introduktionen för nya studenter. 

- Både under introduktionen och som fadder lärde jag känna ett härligt gäng människor, några av dem är idag mina närmaste vänner.

Tips till blivande civilekonomer

Malin Svensson tipsar blivande civilekonomer att ta vara på studietiden. Att ha roligt och att lära känna så många människor som möjligt. Det är bra att skapa sig ett stort nätverk inför arbetslivet. Ett annat tips är att söka jobb i god tid innan det är dags att ta examen. 

- Våga söka arbete på en arbetsplats där du vill arbeta, trots att annonser inte ligger ute. Rekryteringsbehovet kan ändras snabbt och av den anledningen är till exempel EY alltid intresserade av att träffa studenter.

Frågor och svar

Det är alltid svårt att säga hur stora chanserna att bli antagen är.  Vissa terminer har det hänt att vi kallat reserver både en och två gånger men det har också hänt att vi inte kallat några reserver alls.

När båda urvalen är klara är nästa steg att studenterna skall registrera sig på program/kurser och först därefter, när registreringen stänger, ser vi över antalet registrerade. Om det är för få registrerade kallar vi reserver via mail och då kallar vi reserverna i reservnummerordning.

Ja, du kan bli revisor. Då väljer du redovisning som inriktning.

Vi rekommenderar:

90 hp Företagsekonomi + kursen internationell redovisning på avancerad nivå
15 hp Juridisk introduktionskurs 
15 hp Handelsrätt (fortsättning på ovanstående)
15 hp Beskattningsrätt

ÖU har avtal med cirka 150 olika universitet runt om i världen. Fördelarna är många. Du betalar ingen terminsavgift, du tar med dig dina studiemedel och du får tillgodoräkna dig studierna i din examen så att du inte förlänger din studietid. Inom flera utbytesprogram kan du dessutom få ett stipendium! Du behöver inte vara programstudent för att få åka, huvudsaken är att den sökande har studerat vid Örebro universitet under minst två terminer innan utbytesstudierna påbörjas.

Till en studievägledare kan du vända dig när

  • du har frågor om kurser och program eller andra frågor om att läsa på universitet
  • du vill ha hjälp med att planera dina studier
  • du har problem med dina studier och behöver någon att prata med
  • du vill göra uppehåll eller vill avbryta ett program eller vill tillgodoräkna kurser.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Deniz Muharemi

”Det finns ett jättebehov av unga ekonomichefer inom industrin”

Deniz Muharemi läste till civilekonom vid Örebro universitet och har gjort chefskarriär inom industrin. Nu är han CFO för Sigma Polymer Group som omsätter nästan 300 miljoner kronor och har fabriker både i Sverige och utomlands.
– Branschen står inför ett generationsskifte. Det finns stora möjligheter för nyutbildade att få jobb, säger han.

Love Eriksson

En bred utbildning om allt från företag till växelkurser

Varför sökte du Civilekonomprogrammet?
Jag var osäker på vad jag ville jobba med, men visste att jag ville ha en rejäl utbildning som gav mig goda jobbmöjligheter. Civilekonomprogrammet är ett brett program och jobbmarknaden ser bra ut för ekonomer, därför kändes det som ett klokt val.

Örebro universitet var mitt förstahandsval. Jag är från Örebro och stortrivs här, så att kunna plugga och bo kvar i min hemstad är guld. Det är ett mycket fint universitet och jag hade hört bra saker om det.

Vad är det bästa med ditt program?
Bredden av kunskap man får. Hittills har vi fått lära oss allt ifrån hur företag är organiserade till hur växelkurser fungerar. Man känner verkligen att det är vettig och användbar kunskap.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Trevligt, fint och modernt.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Studentlivet i Örebro är bra! Det finns gott om aktiviteter och föreningar att engagera sig i om man blir sugen. Fredagarna på Kårhuset är en favorit, där är det bra drag!

Vad har du för framtidsplaner?
Att jobba som controller eller inom marknadsföring vore roligt. Kan dock tänka mig att pröva lite olika yrken inom ekonomi, för att sedan avgöra vad jag trivs bäst med.

Tips till blivande studenter?
Oroa er inte för studierna, om ni pluggar varje dag och gör ert bästa kommer ni klara er galant. Jobba hårt och ni kommer att belönas!

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.