Filmprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Vill du läsa filmvetenskap och visuell kommunikation? Då ska du söka Filmprogrammet. Som filmvetare med både teoretiska och praktiska kunskaper i rörlig bild kan du till exempel arbeta som projektledare, pedagog, filmare eller kommunikatör.

Studenter på Filmprogrammet som filmar en scen i en gammal biograf

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Filmprogrammet kombinerar teoretiska studier i filmvetenskap med praktiska kurser i videoproduktion. Rörlig bild används allt mer i medier, på företag, organisationer och myndigheter. Därför behövs filmare på arbetsmarknaden som har gedigen kunskap i filmhistoria och filmens mångsidiga estetik.

På utbildningen ser du film, läser om film, analyserar, skriver och diskuterar. På egen hand och i grupp, utforskar du den rörliga bildens historia såväl som samtida populärfilm. Du lär dig bland annat om dokumentärfilmens olika former genom att själv göra en. Ett år är särskilt vigt åt studier i videoproduktion. Du får producera fiktionsfilm i kortare format. Med fokus på storytelling och visuell kommunikation utvecklar du din förmåga att göra informationsfilm, reklamfilm och beställningsfilm. Det sker i ett nära samarbete med ett företag i branschen. På Filmprogrammet ingår övning i teknisk-estetiska färdigheter men du tränas framförallt i att utveckla och värdera det som kallas ”content”. Du kan fördjupa dina arbetsnära kunskaper genom att välja praktik den sista terminen. En annan möjlighet är att plugga utomlands eller att välja en kurs i ett annat ämne.

Efter tre år får du en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Du har lärt dig om filmproduktion och kan skapa film på beställning samtidigt som du har kunskap om villkoren för visuell kommunikation och en god förståelse för filmens estetik och historia.

Utbildningsplan Filmprogrammet, 180 hp

Programmet inleds med kurserna Medie- och kommunikationsvetenskap grund- och fortsättningskurs, inriktning film om 30 högskolepoäng (hp) vardera.

Studenten rekommenderas sedan att läsa kursen Kortfilm med visuella effekter och ljuddesign, 30 hp, Beställningsfilm, 30 hp och Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs, inriktning film, 30 hp i vilken det ingår ett självständigt arbete om 15 hp. Utöver detta kan studenten välja att antingen studera utomlands en termin, läsa Praktik för medie- och filmvetare, 30 hp eller valfri kurs/er omfattande 30 hp ur universitetets kursutbud.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 50

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Johan Nilsson

Med kombinationen av teoretiska kunskaper i filmvetenskap och teknisk-estetiska färdigheter i videoproduktion kan du göra karriär inom mediesektorn såväl som på kommunikationsavdelningar på myndigheter, organisationer och företag. En del studenter arbetar efter examen i mindre produktionsbolag. Filmprogrammet ger även en god grund för vidare studier på avancerad nivå eller för ytterligare specialisering genom praktisk filmutbildning.

Filmprogrammet har en unik profil vid Örebro universitet. Studenter på programmet kan kombinera teoretiska studier om film med kurser i videoproduktion som har inriktning mot beställningsfilm. Huvudområdet för examen är Medie- och kommunikationsvetenskap.

Studierna på de teoretiska kurserna handlar om film som nöje, samhällskritik och konstnärligt uttryck men även om film i relation till andra medier och kulturformer. Du får bland annat analysera Hollywoodfilm som populärt fenomen men du får också lära dig om svenska filmskapare och filmer i olika tider. Du får lära dig mer om hur filmer som gjordes i Tyskland kring tiden för första världskriget kom att påverka Hollywoods skräckfilmer och thrillers. Du får exempelvis undersöka filmer som utmanar vår rumsuppfattning genom udda kompositioner, kamerapositioner och användning av skuggor och ljus. Närmare undersöka ljudets betydelse för åskådarens upplevelse. Du får testa att göra en dokumentärfilm samt resonera om hur transmedialt berättande fungerar sedan internet kom.

Även mer abstrakta och samhällsrelevanta frågor kommer att diskuteras, till exempel hur film påverkar vår världsbild och bidrar till att skapa vissa uppfattningar. Det kan handla om genusrelationer, klass eller etnicitet. Det kan även handla om hur vår historieuppfattning påverkar hur vi tänker och handlar eller varför just Hollywoodfilm blivit så populär.

På de teoretiska kurserna lär du dig gradvis att göra vetenskapliga undersökningar. Det innebär att du lär dig att lära. Du lär dig hur kunskap produceras och kommer att kunna belysa problem och diskutera på ett trovärdigt och kompetent sätt. Det är viktigt i många yrken och sammanhang.

En viktig poäng med studier i filmhistoria är att du ska upptäcka och förstå filmhistoriens stora variationsrikedom. Du utvecklar även ditt kritiska tänkande om film, kultur och samhälle. Sammantaget får du genom teoretiska studier en rik kunskapskälla att ösa ur som kan fungera inspirerande och utvecklande i din egen framtida verksamhet, vare sig du kommer att arbeta med filmproduktion eller som pedagog, projektledare, skribent eller tjänsteman/kvinna.

Tre terminer med studier i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap (med inriktning film) är obligatoriskt för en kandidatexamen på Filmprogrammet.

I den rekommenderade studiegången varvas de teoretiska studierna med två terminskurser i filmproduktion. Sista terminen kan du välja att göra praktik, läsa en kurs i ett annat ämne eller studera utomlands för att ge din utbildning ett unikt inslag.

Nej. Men för att få en kandidatexamen på Filmprogrammet måste du läsa 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap (med inriktning film) med successiv fördjupning. Därutöver väljer du fritt resterande 90 högskolepoäng. Detta kan vara aktuellt för dig som snarare än att se dig i rollen som filmkreatör i en organisation eller på ett produktionsföretag siktar mot en bredare eller mer teoretiskt grundad utbildning.

Andra året i den rekommenderade studiegången ägnas huvudsakligen åt praktiska studier i rörlig bild. Du utvecklar färdigheter i att göra film för video. Du gör film i kortare spelfilmsformat, får lära dig göra visuella effekter och att designa ljud för film. På våren undersöker du visuella gestaltningstekniker under ledning av teaterpedagoger och utvecklar din förmåga att skriva fram idéer (”content”) till filmer på beställning. Det kan handla om att informera, instruera, utbilda, övertyga eller underhålla genom visuell kommunikation. På den andra terminen genomför du även ett större filmprojekt i grupp med handledning av yrkesverksamma filmare. 

Ja. Institutionen har bland annat avtal för utbytesstudier med lärosäten i Grekland, Hong Kong, Köpenhamn, Kanada, USA, Singapore, Tyskland och Japan. För mer information om utbytesstudier se https://www.oru.se/student/plugga-utomlands/. I sökportalen för utbytesplatser kan du använda följande sökord för att hitta lärosäten utomlands som erbjuder ämnesnära kurser på engelska: Film Studies, Media and Communication, Journalism and Information.   

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Tina Fält

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.