Filmprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du utbilda dig inom både filmvetenskap och filmproduktion? Då ska du läsa Filmprogrammet. Som filmvetare med både teoretiska och praktiska kunskaper i rörlig bild kan du till exempel arbeta som filmare, visuell kommunikatör, projektledare, eller skribent.

Studenter på Filmprogrammet som filmar en scen i en gammal biograf
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Filmprogrammet vid Örebro universitet erbjuder en unik kombination av vetenskapliga studier om film och rörlig bild och praktiska kurser i videoproduktion. De vetenskapliga studierna och de praktiska studierna belyser och stärker varandra.

Filmvetenskap, som är ett brett humanistiskt ämne, studerar till exempel filmform, filmhistoria, åskådarskap, medieteknologier, genus, genre, och diverse politiska och filosofiska aspekter av film och rörlig bild.

Filmvetenskaplig kompetens är väsentlig för att förstå ett samhälle där den rörliga bilden blivit helt central – den rörliga bilden dominerar alltmer i sociala medier och är ett allt vanligare medel för företags, organisationers och myndigheters kommunikation. Samtidigt som film och teveserier förblivit viktiga konst- och underhållningsformer – allt oftare i form av streaming.

Under utbildningen studerar du filmteori och filmhistoria, ser olika typer av film, analyserar, skriver och diskuterar. Du lär dig även skriva akademiska uppsatser. Det andra året är vigt åt att studera videoproduktion. Du får göra film i kortare format och lär dig även göra beställningsfilm, med särskilt fokus på storytelling och visuell kommunikation. I dessa kurser övas teknisk-estetiska färdigheter men du tränas framför allt i berättande och gestaltning.

Den sista terminen kan läggas upp på olika sätt: du kan välja att göra praktik hela terminen, eller dela upp terminen mellan praktik och en kurs i videoessäer (video essays). Du kan också välja att ägna terminen åt studier utomlands eller läsa en kurs i ett annat ämne.

Efter tre års utbildning tar du en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Du har då breda kunskaper i film- och medieteori, filmanalys, filmhistoria och om filmens politiska och samhälleliga aspekter, såväl som i det akademiska hantverk som krävs för att skriva en uppsats. Du har även kunskaper i filmproduktion och kan skapa film på beställning.

Utbildningsplan Filmprogrammet, 180 hp

Programmet inleds med kurserna Medie- och kommunikationsvetenskap grund- och fortsättningskurs, inriktning film om 30 högskolepoäng (hp) vardera.

Studenten rekommenderas sedan att läsa kursen Kortfilm med visuella effekter och ljuddesign, 30 hp, Beställningsfilm, 30 hp och Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs, inriktning film, 30 hp i vilken det ingår ett självständigt arbete om 15 hp. Utöver detta kan studenten välja att antingen studera utomlands en termin, läsa Praktik för medie- och filmvetare, 30 hp eller valfri kurs/er omfattande 30 hp ur universitetets kursutbud.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 55

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Jakob Nilsson

Anmälningskod ORU-19401

Med den kombination av teoretiska kunskaper i filmvetenskap och praktiska färdigheter i videoproduktion och beställningsfilm som Filmprogrammet erbjuder kan du jobba inom medie- och kultursektorn såväl som på filmproduktionsbolag, kommunikationsavdelningar, på myndigheter, i organisationer eller på större företag. Arbeten inom dessa sektorer kan kräva praktiska kunskaper i videoproduktion såväl som färdigheter i att förstå och skriva om film och medier med teoretisk kunskap om dess historiska, estetiska, teknologiska, politiska, och samhälleliga aspekter. Filmprogrammet ger även en god grund för vidare studier på avancerad nivå, en forskarkarriär alternativt för ytterligare specialisering genom praktisk filmutbildning.

Filmprogrammet har en unik profil vid Örebro universitet. Studenter på programmet kan kombinera teoretiska studier om film med kurser i videoproduktion som har inriktning mot beställningsfilm. Huvudområdet för examen är Medie- och kommunikationsvetenskap.

Studierna på de teoretiska kurserna handlar om film som nöje, samhällskritik och konstnärligt uttryck men även om film i relation till andra medier och kulturformer. Du får bland annat analysera Hollywoodfilm som populärt fenomen men du får också lära dig om svenska filmskapare och filmer i olika tider. Du får lära dig mer om hur filmer som gjordes i Tyskland kring tiden för första världskriget kom att påverka Hollywoods skräckfilmer och thrillers. Du får exempelvis undersöka filmer som utmanar vår rumsuppfattning genom udda kompositioner, kamerapositioner och användning av skuggor och ljus. Närmare undersöka ljudets betydelse för åskådarens upplevelse. Du får testa att göra en dokumentärfilm samt resonera om hur transmedialt berättande fungerar sedan internet kom.

Även mer abstrakta och samhällsrelevanta frågor kommer att diskuteras, till exempel hur film påverkar vår världsbild och bidrar till att skapa vissa uppfattningar. Det kan handla om genusrelationer, klass eller etnicitet. Det kan även handla om hur vår historieuppfattning påverkar hur vi tänker och handlar eller varför just Hollywoodfilm blivit så populär.

På de teoretiska kurserna lär du dig gradvis att göra vetenskapliga undersökningar. Det innebär att du lär dig att lära. Du lär dig hur kunskap produceras och kommer att kunna belysa problem och diskutera på ett trovärdigt och kompetent sätt. Det är viktigt i många yrken och sammanhang.

En viktig poäng med studier i filmhistoria är att du ska upptäcka och förstå filmhistoriens stora variationsrikedom. Du utvecklar även ditt kritiska tänkande om film, kultur och samhälle. Sammantaget får du genom teoretiska studier en rik kunskapskälla att ösa ur som kan fungera inspirerande och utvecklande i din egen framtida verksamhet, vare sig du kommer att arbeta med filmproduktion eller som pedagog, projektledare, skribent eller tjänsteman/kvinna.

Tre terminer med studier i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap (med inriktning film) är obligatoriskt för en kandidatexamen på Filmprogrammet.

I den rekommenderade studiegången varvas de teoretiska studierna med två terminskurser i filmproduktion. Sista terminen kan du välja att göra praktik, läsa en kurs i ett annat ämne eller studera utomlands för att ge din utbildning ett unikt inslag.

Nej. Men för att få en kandidatexamen på Filmprogrammet måste du läsa 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap (med inriktning film) med successiv fördjupning. Därutöver väljer du fritt resterande 90 högskolepoäng. Detta kan vara aktuellt för dig som snarare än att se dig i rollen som filmkreatör i en organisation eller på ett produktionsföretag siktar mot en bredare eller mer teoretiskt grundad utbildning.

Andra året i den rekommenderade studiegången ägnas huvudsakligen åt praktiska studier i rörlig bild. Du utvecklar färdigheter i att göra film för video. Du gör film i kortare spelfilmsformat, får lära dig göra visuella effekter och att designa ljud för film. På våren undersöker du visuella gestaltningstekniker under ledning av teaterpedagoger och utvecklar din förmåga att skriva fram idéer (”content”) till filmer på beställning. Det kan handla om att informera, instruera, utbilda, övertyga eller underhålla genom visuell kommunikation. På den andra terminen genomför du även ett större filmprojekt i grupp med handledning av yrkesverksamma filmare. 

Ja. Institutionen har bland annat avtal för utbytesstudier med lärosäten i Grekland, Hong Kong, Köpenhamn, Kanada, USA, Singapore, Tyskland och Japan. För mer information om utbytesstudier se https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/internationella-mojligheter/studera-utomlands/.  I sökportalen för utbytesplatser kan du använda följande sökord för att hitta lärosäten utomlands som erbjuder ämnesnära kurser på engelska: Film Studies, Media and Communication, Journalism and Information.   

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Tina Fält

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Johan Silebäck Berneryd

Utbytesstudier lockar till filmkarriär i USA

Varför sökte du Filmprogrammet?
När jag skulle välja utbildning kändes det helt rätt att satsa på mitt drömyrke – att jobba med film.

Efter att ha sökt runt på Sveriges utbud av utbildningar inom filmproduktion och filmvetenskap hittade jag Filmprogrammet på Örebro universitet. Eftersom programmet erbjöd en bredd, med en blandning av praktik och teori så tvekade jag inte att söka utbildningen i första hand.

Vad är det bästa med ditt program?
Det bästa är att vi erbjuds en variation av teoretiska och praktiska kurser som förbereder oss för att arbeta inom filmindustrin. Engagerade studenter kan få bra kontakt med den lokala filmföreningen. Den stora variationen av uppgifter gör att utbildningen inte blir tråkig utan är intressant genom hela studiegången.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Trygghet, vänner och kunskap

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
För en driven student finns det flera möjligheter att engagera sig i olika föreningar under studietiden. Flera av föreningarna anordnar roliga aktiviteter, vilket är perfekt för att ta en paus i studierna.

Sen finns både torsdagspuben och fredagsklubben på Örebro kårhus som har gett mig oräkneliga minnen för livet.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag kommer försöka knyta så många kontakter som möjligt under min utbytestermin i Florida under vårterminen 2019. Jag hoppas att dessa kan leda till en karriär inom film i USA. Skulle detta inte gå, åker jag tillbaka till Sverige och satsar på att påbörja min karriär här hemma istället. Oavsett vad så är jag fast besluten att jag ska försörja mig på det jag älskar – film.

Tips till blivande studenter?
Mitt bästa studenttips måste vara att diskutera och studera med andra studenter. Du kan alltid få nya perspektiv från dina medstudenter. Dessutom blir plugget alltid roligare om du slipper sitta ensam utan att han någon att prata med. Men kom ihåg att ha disciplinen, så ni inte tappar fokus från plugget.

Linda Honnér

Linda nådde sitt mål – fick praktikplats på SVT

När jag började på utbildningen hade jag som mål att få en praktikplats där, berättar Linda.

Praktiken är sista terminen på programmet, till sommaren tar hon examen. Hon har fått arbeta med barnkanalens produktioner Sommarlov och Sommarskuggan som är en förserie till Sommarlov.

– Sommarskuggan är en populär figur som hotar Sommarlov, risken finns att det inte blir av. Programmet började i lördags och under tio veckor får tittarna hjälpa till att avslöja vem som är Sommarskuggan, annars blir det inget Sommarlov, berättar Linda.

Under praktiken har hon deltagit i hela produktionen av Sommarskuggan. Hon har assisterat teamet, skrivit alla brev från Sommarskuggan och fotograferat. 

– De bilder jag fotade kan användas av pressen, och en av dem är affischbild för Sommarskuggan.

Linda har även grovklippt serien, lagt klippen i ordning och klippt alla puffar inför nästa program.

– Det har varit jättekul att få arbeta självständigt efter regissörens tänk och idéer.

Praktiken slutar den första juni, Sommarlov börjar att sändas tio dagar senare. Där har hon fått delta i förarbetet inför produktionen av programmet.

– Till Sommarlov har jag bland annat fått gjort påannonseringar och avannonseringar till inslagen som visas under programmet.

Linda har alltid haft ett stort intresse för foto och rörlig bild. Hon tycker att Filmprogrammet var en bred utbildning som har gav henne en bra grund att stå på. Men när hon började utbildningen ville hon bara arbeta praktiskt och tyckte att teorin kändes onödig. Idag är hon glad att programmet blandar teori och praktik.

– Mitt självförtroende och mod inom studier och arbetsliv har vuxit. Jag har fått kunskap om vad media är på olika plan i samhället, något som jag inte hade lärt mig på en utbildning med endast teknisk inriktning.  

Vid sidan av studierna har hon valt att arbeta med film. Till universitetets arbetsmarknadsmässa, Campusmässan, gjorde hon filmer som används vid marknadsföring till mässans utställare.

Det som hon tycker har varit extra bra med Örebro universitet är introduktionen för nya studenter. Hon tyckte om att se hur faddrarna välkomnade alla nya studenter.

– En av de viktigaste sakerna jag lever för är att ingen ska känna sig utanför, därför valde jag att vara fadder till de som var nya efter mig.

Men nu är det arbetslivet som väntar. Linda vill arbeta med de tekniska delarna i rörlig bild, gärna i Malmö eller Stockholm.

– Jag brinner för foto, men vill känna mig trygg. Därför söker jag tillsvidaretjänster inom branschen.

Text: Anna Asplund

Foto: Privat

Jan Bürkle

Jan vann pris för sin uppsats

Hur upplevde du filmprogrammets kandidatkurs?
Den första av kandidatkursens delkurser (”Film Theory”) gav tillfälle att gräva djupt i ämnen som jag bara kunde skrapa på ytan till vid mitt hemuniversitet. Den andra delkursen (”Theory, Method and Academic Writing”) var också väldigt nyttig. Jag hade redan läst liknande kurser vid mitt hemuniversitet men ville ändå inte missa denna delkurs eftersom det var ett perfekt sätt att förbereda arbetet med uppsatsen.

Sedan upplevde jag tiden med att skriva själva uppsatsen som helt fantastisk. Jag har ju en stor förkärlek för teoretiskt arbete, dessutom fick jag utmärkt uppsatshandledning.

Delkurserna på kandidatkursen gav mig inte bara nya teoretiska idéer som gjorde att jag faktiskt kunde skriva uppsatsen, utan de var dessutom alltid underhållande och roliga. De gjorde min tid i Sverige ännu mer minnesvärd!

Hur motsvarade kandidatkursen dina förväntningar?
Efter att nu ha varit tillbaka Tyskland i över två månader, kan jag säga att kursen absolut motsvarade mina förväntningar – den till och med överträffade dem! Allt har fungerat väl, både hur jag har introducerats till filmvetenskapen som ämne, och hur arbetet med uppsatsen har gått till. Min tid på Filmprogrammet har påverkat mig positivt, både mitt sätt att studera och mig personligen.

Hur upplevde du campuslivet vid Örebro universitet?
Trots att jag var utbytesstudent och inte talade svenska, kunde jag ta del av campuslivet. Jag har till exempel arbetat som kock i Kårhusets kök. Det var ett utmärkt sätt att komma i kontakt med svenska studenter, och dessutom något som finansierade en resa till Lappland. Utbudet av sportaktiviteter var också mycket bra! Något jag uppskattade extra mycket var campusgymmet, där träffade jag många svenska studenter vilket också gjorde ”gymmandet” mer givande.

Vad har du för framtidsplaner?
Efter att jag tar min examen från CCM-programmet (Communication and Cultural Management) kommer jag troligen också att försöka ta en master. Efter examen vill jag arbeta inom kulturell förvaltning (cultural management), eftersom jag vill ha ett arbete där jag kan påverka och förändra det kulturella landskapet på en lokal nivå. Jag lever för idén om att föra samman människor och kulturer!

Örebro universitets filmstudenter skördar framgångar.

Prisregn över Örebros filmstudenter

Det handlar om filmerna ”Vägg i vägg” och ”De anhörigas sjukdom” som är producerade av studenter vid filmprogrammet på Örebro universitet. 
”Vägg i vägg” är en beställningsfilm i samarbete med Örebrokompaniet i syfte att marknadsföra natursköna Örebro. Filmen fick dels guldvinsten i kategorin ”Rising star” på Swedish Media Festival samt juryns hederspris på Joseffestivalen. 

- Det är väldigt roligt att få se hur ens arbete i skolan klarar sig ute i ”den riktiga världen”. Och att sedan vinna är ju fantastiskt. Filmprogrammet är ett mer teoretiskt program än praktiskt, så det känns kul att kunna vara med och tävla i samma liga som andra universitet vars fokus ligger på sådana här filmer, säger filmstudenten Oskar Bergérus som producerade filmen tillsammans med Erik Eliasson, Daniel Sandberg, Johannes Ek Blom, Tommy Johnsson och Kim Jakobsson. 

Erik Eliassson fyller i:
- Att få möjlighet att tävla mot bidrag i regionen samt mot bidrag från hela Sverige är ju en ära i sig, men att dessutom bli prisad är något vi är mycket glada över. I stridens hetta på prisceremonierna blev tacktalen inte direkt världsklass, så vi kan här passa på att tacka vår kursansvarige Charlie Cronberg och resten av lärarna/lektorerna på filmprogrammet.

- Vi vill väl även passa på att slänga iväg ett tips till de som kommer studera kursen där "beställningsfilmsproduktion" ingår och för de som kommer studera programmet; gör alla era uppgifter med grundtanken att filmen ska kunna tävla med de riktiga filmbranscherna, tänk inte på skoluppgifterna som enbart skoluppgifter, sätt ambitionerna mycket högre än så.

Juryns motivering lyder:

"De nominerade till Swedish Media Festival Grand Award hade samtliga en mycket hög kvalité. Starka berättelser som väcker intresse och ett skickligt filmhantverk”.

- Produktionen för Vägg i Vägg var omtumlande och tidskrävande på alla sätt och vis. Men det känns så fruktansvärt kul att slitet på något sätt lönade sig, säger Erik Eliasson. 


Tungviktspriset 

Den andra filmen som prisats är kortfilmen ”De anhörigas sjukdom” som kammade hem tungviktspriset på Joseffestivalen. Filmen är producerad under kortfilmskursen. Därmed har de kvalificerat sig för Novemberfilmfestivalen i Trollhättan som kan klassas som SM i kortfilm för unga filmare. Bakom filmen står studenterna Daniel Sandberg, Karl Bergholtz, Gustav Tesch, Johan Berneryd och Kim Jakobsson. 

Juryns motivering lyder: ”En film som med enkla medel bjuder publiken till insikt i det som ej går att se in i. Ett hjärtskärande drama där pusselbitarna inte läggs till utan tappas bort. Kärlek och maktlöshet.”

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.