Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling, 60 hp

Starttermin: Hösten 2021 (anmälan stängd)

Vill du utveckla kunskaper och få verktyg som ger dig möjlighet att jobba för en mer hållbar samhällsutveckling? Då är detta program helt rätt för dig!

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav successiv fördjupning om 90 högskolepoäng i något av huvudområdena kulturgeografi, sociologi, statskunskap, historia, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Programmets fokus ligger på hållbar utveckling som en viktig samhällsutmaning för politik och offentlig förvaltning. Det är ett nära samarbete mellan tre ämnen: kulturgeografi, sociologi och statskunskap. Programmet är ett ettårigt magisterprogram på 60 högskolepoäng och ges på engelska.

Under höstterminen läser du flervetenskapliga kurser som behandlar hållbar utveckling som politisk och professionell utmaning och bidrar till att du får teoretiska och empiriska insikter om komplexiteten i olika miljöproblem och deras kopplingar till sociala och ekonomiska förhållanden. En förståelse utvecklas för hur miljöproblem blir konstruerade som problem och vad detta får för konsekvenser för hur de hanteras.

Du utvecklar kunskaper om vad rollen som professionell tjänsteman och planerare kan och bör innebära i arbetet för en mer hållbar samhällsutveckling. Utbildningen belyser också hållbar utveckling i ett jämförande perspektiv och därmed skapas insikter om hur och varför problem, perspektiv och lösningar varierar i olika delar av världen. Olika teoretiska perspektiv på hållbar utveckling belyses, problematiseras och diskuteras. Dessa perspektiv relateras till konkreta erfarenheter och exempel på planering för hållbar utveckling. Kurserna i programmet har varierande arbetssätt och praktikinslag. Problembaserade undervisningsmetoder används under utbildningen.

Under vårterminen väljer du mellan tre olika kurser med inriktning mot kulturgeografi, sociologi eller statskunskap. Kurserna inleds med samläsning under delkursen "Metod och analys" där du utvecklar insikter och färdigheter i metod och analystekniker som är särskilt relevanta för hållbar utveckling. Du får träna din förmåga till operationalisering genom att dels arbeta med olika typer av välkända hållbarhetsindikatorer, dels att utmanas till självständigt och kreativt tänkande kring alternativa indikatorer. Du utvecklar också dina kunskaper och färdigheter i traditionellt empiriskt fältarbete. Slutligen utvecklar du kunskaper och färdigheter i framtidsstudiens olika metod- och analystekniker: till exempel visionsarbete och trendframskrivning. Vårterminens studier omfattar också tematiska delkurser och ett självständigt arbete om 15 hp inom respektive inriktning.

Utbildningsplan Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling, 60 hp

Magisterprogrammet Offentlig planering för hållbar utveckling omfattar 60 högskolepoäng (hp) och leder till en magisterexamen med antingen kulturgeografi, sociologi eller statskunskap som huvudområde. Programmet inleds med kursen Hållbar utveckling som politisk och professionell utmaning, 7,5 hp och därefter läses kurserna i den ordning som framgår under föregående rubrik. Under termin två väljer studenten en av magisterkurserna inom de olika huvudområdena kulturgeografi, sociologi eller statskunskap. Programmet avslutas med ett självständigt arbete omfattande 15 hp i den sista kursen.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav successiv fördjupning om 90 högskolepoäng i något av huvudområdena kulturgeografi, sociologi, statskunskap, historia, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2021

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 10

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Magisterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Jan Olsson

Anmälningskod ORU-19126

Programmet har en tydlig professionsinriktning och bidrar till att främja anställningsbarhet som tjänsteman, planerare och ledare i offentlig förvaltning och i olika samhällsorganisationer i vilka hållbar utveckling utgör ett centralt mål, nationellt och internationellt. Fortsatta studier på forskarnivå är också möjligt.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Bitte Söderberg Roth

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address