This page in English

Nutrition-tarm-hjärn interaktion

I profilen Nutrition-Gut-Brain Interactions kommer fokus för dina studier att vara forskningen och förståelsen av kopplingar mellan mikrobiotan och hjärnan från molekylär till människokroppsnivå både vad gäller hälsa och sjukdom. Detta är ett mycket expansivt område både på akademisk nivå och näringsliv och det slutliga målet är att förbereda dig för en framtida karriär inom någon av dessa sektorer.

Denna profil har direkt koppling till Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI) vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Lärarna inom profilen är aktiva forskare knutna till centret. De tar med sig sin breda nationella och internationella erfarenhet till de olika undervisningsaktiviteterna på profilen.