Kardiovaskulär biomedicin

Inom profilen Kardiovaskulär biomedicin är ditt fokus på såväl grundforskning som translationell och klinisk forskning om hjärt- och kärlsjukdomar. Målet är att identifiera nya mekanismer, riskfaktorer, biomarkörer, individuella genetiska och molekylära profiler samt behandlingsprinciper. Det övergripande syftet är att tillhandahålla en god grund för effektivare diagnostik, prevention och strategier både för allmänna behandlingar och för individanpassad medicin.

Den här profilen samordnas av Translationella kardiovaskulära forskningsgruppen, en forskargrupp med forskare verksamma vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro/Region Örebro län. CVRC bildades 2014 och har i flera externa utvärderingar rankats som en stark forskningsmiljö. De forskare som ingår i miljön har ett stort antal samarbetspartners, såväl nationellt som internationellt, vilket ger dig som student stora möjligheter både i de laboratoriebaserade kursmomenten och när du ska göra ditt examensarbete – men också när det gäller karriärutveckling och möjligheterna att bygga nätverk inför ditt framtida yrkesliv.