Nutrition-tarm-hjärn interaktion

Inom profilen Nutrition-tarm-hjärn interaktion fokuseras dina studier på forskning och kunskap om samspelet mellan tarm och hjärna på olika nivåer – från molekylärnivå till ett helkroppsperspektiv – vid både hälsa och sjukdom. Det här är ett område på stadig framväxt inom både forskning och näringsliv, och utbildningen syftar till att förbereda dig inför en framtida forskningskarriär inom någon av dessa sektorer.

Profilen är nära sammankopplad med forskningsmiljön Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI) vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet. Lärarna är aktiva forskare och är kopplade till forskningscentret. In i undervisningen tar de med sig sina breda erfarenheter av forskning på området både nationellt och internationellt.