Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik, 120 hp

Starttermin: Hösten 2019 (Inställt)

Är du intresserad av att utreda föroreningars källor och vilka konsekvenser de ger för människa och miljö? Det här programmet ger dig verktyg för utredande arbete inom analytisk miljökemi.

Närbild på en student som håller i en glasbehållare.

Inställt

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet kemi eller inom ett annat naturvetenskapligt huvudområde. Den som har 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom ett annat naturvetenskapligt huvudområde ska därutöver ha minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet kemi. Behörig är också den som har en högskoleingenjörsexamen inom kemiteknik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Masterprogrammet i kemi med inriktning miljöforensik erbjuder en unik och spännande utbildning i nära samarbete med näringslivet och ledande miljöforskning. Miljöforensik är en del av det systematiska och vetenskapliga arbetet där olika discipliner används för att ta fram information om källor och tidpunkt för utsläpp av kemiska föroreningar i miljön. Programmet ger dig kunskaper med vilka du kan bidra till ett framtida mer hållbart samhälle.

Utbildningen erbjuder mångvetenskapliga studier innefattande analytisk kemi, föroreningars spridning i miljön, miljötoxikologi och riskbedömning, hälsa och kemikalier, hållbar utveckling och internationella överenskommelser gällande global spridning av kemikalier. Aktivt lärande och fallstudier kommer att användas som pedagogisk modell för att träna din förmåga att lösa komplexa problem och spåra orsak och källor till miljöproblem samt bedöma dess konsekvenser de ger för människa och miljö.

Masterprogrammet är tvåårigt men kan avslutas efter ett år (magisterexamen). År ett tar upp spridning av miljöfarliga ämnen, miljötoxikologi, människans exponering, global reglering av kemikalier och hållbar utveckling, samt miljöforensiska analytiska metoder. År två ger fördjupade kunskaper inom avancerad statistik, forskningsmetodik och projektledning. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom forskningsverksamheten och/eller näringslivet oavsett om du läser ett eller två år.

Utbildningsplan Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik, 120 hp

Termin 1
Föroreningars spridning I mark, vatten och luft, 15 hp
Miljötoxikologi, 10 hp
Miljötoxikologi och riskbedömning, 5 hp

Termin 2
Hälsa, miljö och global hållbarhet, 15 hp
Avancerade analytiska metoder i miljöforensik, 15 hp

Termin 3+4
Kemometri, 7.5 hp
Vetenskaplig metodik och projektledning med inriktning miljöforensik, 7.5 hp
Självständigt arbete för masterexamen i kemi, 45 hp

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet kemi eller inom ett annat naturvetenskapligt huvudområde. Den som har 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom ett annat naturvetenskapligt huvudområde ska därutöver ha minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet kemi. Behörig är också den som har en högskoleingenjörsexamen inom kemiteknik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 10

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Magisterexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Ingrid Ericson Jogsten

Kemister med inriktning miljöforensik behövs inom näringsliv, forskning och myndigheter. Utbildningen ger goda möjligheter till kvalificerade arbeten med anknytning till miljörätt och övervakning, och utredande verksamheter inom analytisk kemi, miljökemi och livsmedelssäkerhet.
Utbildningen möjliggör även för fortsatta forskarstudier och en akademisk karriär inom avancerad analytisk kemi.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Ulla Stenlund

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Camilla Brus (till vänster) och Amelie Nordström (till höger).

De är överens om att de har hittat rätt i sina utbildningsval och det absolut bästa med det program de läser nu är bredden. Möjligheten att lära sig alla delar kring olika ämnen som kan påverka miljön och lagstiftningen kring miljöområdet.
En annan bra sak är de goda relationer som studenterna får med lärarna.
"Vi är en ganska liten grupp studenter och vi har jättebra kontakt med alla lärare" säger Camilla. "Vi har möjlighet att påverka vår utbildning och ge feedback, samtidigt som vi får vara med i framkant i utvecklingen av ämnet."

Efter sin kandidatexamen började Camilla arbeta som analytisk kemist på Cambrex i Karlskoga, men miljökemin lockade tillbaka henne till universitetet och hon påbörjade sina masterstudier 2016. "Jag jämförde med alla andra universitet, men det var i Örebro som jag hittade miljökemin" säger Camilla. Amelie blev kvar på universitetet efter sin kandidatexamen. Hon fick anställning på forskningscentrumet MTM. "I mitt arbete fick jag analysera det mesta" säger Amelie. "Allt från trettio år gammalt sälfett till lever från sköldpaddor och så fick jag såklart vara med och undervisa en del."

Camilla och Amelie håller fortfarande ihop och sammanhållningen är bra i hela studiegruppen. "Vi gör en hel del tillsammans, som att fika gå på bio eller så går vi till Kårhuset" säger tjejerna. "Att bara gå upp på stan och fika eller ta en lunch runt slottet är mysigt". "Örebro stad är en stor stad i ett mindre format" säger Camilla.

Att programmet erbjuder en stor bredd gör att vi kan göra vad vi vill, säger Camilla och Amelie håller med. "Vi kan arbeta med luftburna miljögifter eller den lagstiftning som ska reglera utsläppen". Båda två kan tänka sig att arbeta på företag, organisationer eller myndigheter men även att komma tillbaka för att doktorera inom ämnet. "Men då gör vi det väl tillsammans" avslutar Amelie med ett leende.

Text och bild: Micael Jonsborg

Per Evenhamre

Vad arbetar WSP med?
Vi är konsulter inom samhällsbyggnad med cirka 100 medarbetare i Örebro, varav ca 10 arbetar som miljökonsulter. I Sverige är vi ca 3 300 medarbetare, och globalt är vi ca 33 000 medarbetare och finns representerade på alla kontinenter.

Vilken roll har WSP haft under utvecklingen av programmet
Vi har varit med i referensgruppen och deltagit i workshops och lämnat synpunkter och förslag på upplägg, kursinnehåll etc.

Vilken roll har WSP inom programmet i framtiden?
Jag ser att WSP kan vara med som föreläsare, skapa en brygga över mot näringslivet och ge möjlighet till praktik, examensarbete och framtida anställningar – inte bara i Örebro, utan över hela landet och hela världen.

Per Ragneborn

Tell us about your background?
I've got a Master of Science in Biotechnology from Umea University. During my degree project I focused on developing a 2DLC/MS (Two-Dimensional Liquid Chromatograph / Mass Spectrometry method) to measure the level of proteins in trees. My professor was in the process of investing in the latest Mass Spectrometry system from Waters and hence I got in contact with the local Swedish Waters office and was offered a position as a Nordic Field Service Engineer which I accepted January 2003. During my 13 years at Waters I've had many different positions including customer education, product specialist, sales specialist (or account manager as it is called). For the last 6 years I've been in Sales Management reponsible for a team of 4 Account Managers. My main focus is to ensure we as local Waters organisation reach our financial goals. I'm also part of the Nordic Management team responsible for all Waters activities in the Nordic Countries.

Why is your company interested in the programme?
As a vendor for high-end analytical instrumentation across many different markets, spanning from diagnostic measurements in the hospitals to the Norwegian Oil industry as well as the major pharmaceutical companies, Waters has a unique insight into the overall laboratory based market. We believe that programmes like this offers a very good opportunity for us to share some of our experiences and provide input into the creation of this program. We believe that our input, combined with other internal and external input, will ensure a high quality of the program and ultimately the quality of the students leaving the program. As a vendor for analytical instrumentation we´re also a fairly large employer with 45 employees in Sweden. On a global level Waters employs more than 6000 persons so from that aspect we´re always interested in highly qualified individuals, students as well as people with a previous working experience. On a similar note we also would like to ensure that our future customers have a good understanding of the tasks involved working in a lab or in similar professions. The systems and solutions we sell are rather complex and there is a lot of training and support required to operate and maintain analytical instrumentations. At the end of the day - a qualified customer base will make our daily job easier

How is Waters involved in the programme?
As mentioned above our main contribution is to share our expertise, but more specifically we´re also providing inputs on the business side of things. If there is one thing I've picked up during my career that stands out more than I expected as a student it would be the value of money. All descisions in any organisation, private or public, is to one extent driven by business needs. All investments require proper business cases, budgets needs to be balanced, personal benefits needs to be negotiated etc. I believe that any student leaving the University should have at least some level of understanding on the financial dymanics going on in the "real world" as it will significantly enhance the opportunities for job opportunities and an exiting career.

In addition to this we are involved in specific parts of the program taking advantage of our expertise in the field of chromatography and mass spectrometry which is the heart of most analytical labs.

Expectations of students, programme?
It is difficult to have any specific expectations on the students more than the usual, hard work pays off in the end! From the program itself I would expect to see highly qualified students leaving the program ready for the next step, either staying within the academia or leaving for private or public employers. Looking at the program strictly from our perspective I would hope and expect that students leaving Örebro University develop a habit to challenge the status quo. The development in the analytical instrumentation is very fast and what was state of the art yesterday could be yesterdays news tomorrow.