Masterprogram i metoder inom medicinsk diagnostik, Klinisk laboratoriemedicin, 120 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Är du biomedicinsk analytiker och vill vidareutbilda dig? Efter masterprogrammet Metoder inom medicinsk diagnostik kan du jobba med mer avancerade uppgifter inom yrket. Det förbereder dig även för en karriär inom forskning.

En student i ett laboratorium.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad Legitimation som biomedicinsk analytiker samt motsvarande yrkesexamen om 180 högskolepoäng, där ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska 3 eller B och Engelska 6 eller B. Därtill krävs yrkeserfarenhet som biomedicinsk analytiker motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.

Metoder inom medicinsk diagnostik, klinisk laboratoriemedicin, är ett masterprogram som riktar sig till dig som är biomedicinsk analytiker och som vill vidareutbilda och specialisera dig.

Örebro universitet erbjuder två inriktningar inom programmet Metoder inom medicinsk diagnostik: Bild- och funktionsdiagnostik eller Klinisk laboratoriemedicin. Gemensamt för båda program är att de kan leda antingen till en magisterexamen, efter två års studier på halvfart, eller en masterexamen, efter fyra års studier på halvfart.

Inriktning Klinisk laboratoriemedicin ger dig möjlighet till fördjupning i analysmetoder som används inom klinisk laboratoriemedicinsk diagnostik. Inriktningen innehåller både teoretisk fördjupning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och kräver att du har minst ett års yrkeserfarenhet som biomedicinsk analytiker.

Utbildningsplan Masterprogram i metoder inom medicinsk diagnostik, Klinisk laboratoriemedicin, 120 hp

Programmet omfattar 120 hp. Studierna pågår 4 år för en masterexamen eller 2 år om du väljer att avsluta med en magisterexamen. En masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng, Av dessa ska minst 90 hp vara på avancerad nivå med 60 hp som en fördjupning inom ett huvudområde. I dessa ingår ett examensarbete på 45 hp. Utbildningen kan även avslutas efter 60 hp och leder då till en magisterexamen.

Programmet ges på distans med intensivträffar. De flesta av intensivträffarna är webbaserade medan praktiska moment och vissa examinationer ges på campus Örebro.
Kurserna i programmet ges på svenska eller engelska. För en översikt se länken programöversikt.

Programmet innehåller ett självständigt arbete, uppsats, som omfattar 45 högskolepoäng vilket motsvarar 30 veckors arbete. Det är en stor fördel om du kan genomföra detta arbete i ett kliniskt sammanhang och därigenom ha tillgång till verksamhetsspecifika metoder.

Behörighet: Av Socialstyrelsen utfärdad Legitimation som biomedicinsk analytiker samt motsvarande yrkesexamen om 180 högskolepoäng, där ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska 3 eller B och Engelska 6 eller B. Därtill krävs yrkeserfarenhet som biomedicinsk analytiker motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 5

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Gabriella Lillsunde-Larsson

Distansutbildning

Anmälningskod ORU-79414

Hälso- och sjukvården står inför stora pensionsavgångar och efterfrågan på personal med formell kompetens och erfarenhet är hög. Hälso- och sjukvårdens organisationer diskuterar att införa "specialisttjänster" för biomedicinska analytiker på liknande sätt som vidareutbildade sjuksköterskor har. Detta är ännu inte genomfört, men genom att vidareutbilda dig kommer du att ha förberett dig för dessa förändringar på bästa sätt.

Programmet förbereder dig också för utbildning på forskarnivå.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Viktor Hedermo

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.