Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan, 120 hp

Vad gör människor med musik? Vad gör musiken med människor? Varför? På Masterprogrammet i musikvetenskap undersöker vi hur och varför människor är musikaliska och hur musiken, i en alltmer uppkopplad värld, påverkar samhället i stort.

Närbild på gitarr.
Anmälan öppnar 2022-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Om programmet inte kommer att erbjudas godkänner jag även att ni skickar mig information om detta. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Masterprogrammet i musikvetenskap riktar sig till dig med en kandidatexamen inom musikvetenskap, humaniora eller samhällsvetenskap, eller närliggande fält, som har intresse för stora frågor om musik och människor. Programmet förbereder dig för en karriär inom musikforskning som doktorand eller forskare men ger även kunskaper som kan användas i en mängd olika yrken med musikanknytning, till exempel att jobba som forskare med datanalys i media- och musikbranschen eller kulturverksamhets samordning inom den offentliga sektorn.

Under utbildningens gång kommer du att lära dig att hantera olika perspektiv om forskning som rör bland annat människors ”medfödda” musikalitet, teknologiernas inverkan på våra musikaliska erfarenheter, hur vi kan undersöka musikens ”inverkan” på människor och musikens roll i att skapa ett alltmer rättvist samhälle.

Utbildningen går på helfart under två år fast man kan avsluta efter ett år med magisterexamen. År 1 ger en djupgående introduktion till centrala teman och debatt inom musikforskning utifrån olika perspektiv och metodologier. Du kan välja att skriva magisteruppsats om du vill avsluta efter bara ett år eller en individuell vald fördjupning i ett specifikt område. År 2 är inriktad mot samhällsvetenskapliga och kulturteoretiska perspektiv om musikens värde i samhället och världen i stort. Kurserna behandlar musikestetiska, kulturteoretiska, pedagogiska och sociologiska frågor om musiken plats i världen idag. På slutet av det andra året skriva du ett större självständigt arbete.

Utbildningsplan Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan, 120 hp

Termin 1: Första året inleds med kursen ”Musiken, människan, teknologierna”, 15 hp. Kursen tar upp debatt kring hur och varför människor är musikaliska, samt förhållandet mellan människor, kultur, teknologierna och musik. Därefter läses kursen ”Musikforskning i sin mångfald”, 15 hp, som presenterar musikforskning utifrån tvärdisciplinärt perspektiv och förbereder dig som student med djupgående perspektiv om multimodal musikanalys.

Termin 2: Först läser du kursen ”Metoder och Metodologier i Musikforskning: teori och praktik”, 15hp. Kursen utrustar dig med metodologiska och teoretiska kompetenser att forska om människors musikaliska engagemang i olika sammanhang genom användning av olika metoder (t.ex. socialmediaanalys, enkät och arkivforskning). Därefter väljer du antingen att skriva självständigt arbete (magisterexamen) om du vill avsluta efter det första året eller kursen ”Individuell vald fördjupning”, 15 hp, som är anpassad till ett område som du har intresse för.

Termin 3: Terminen inleds med kursen ”Kultur, struktur och samhället” 15 hp, som fördjupar din förståelse för frågor som rör musikens förhållande till begreppet ”kultur” och samhället i stort. Därefter läses kursen ”Musikens värde i världen” 15 som är riktad mot musikestetiska, filosofiska och musikpedagogiska perspektiv om musikens plats i ett demokratisk och rättvist samhälle.

Termin 4: Under den här terminen kommer du att läsa kursen ”Självständigt arbete, masterexamen”, 30 hp. Under kursens gång får du välja själv ett musikrelaterat ämne som du har störst intresse för. Du kommer att få stöd av experter inom musikforskning som handledare.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 10

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Musikhögskolan

Examen: Magisterexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Sam de Boise

Anmälningskod ORU-49206

Vill du bli forskare, forskar om musik eller förstå mer om den då ger Masterprogrammet i musikvetenskap en bra grund i en mängd olika musikrelaterade yrken. Utbildningen erbjuder en djupgående, tvärdisciplinärt utbildningsgrund. Efter programmet kan du gå vidare på att bli forskare (licentiat eller doktorand) inom musikområdet.

Utbildningen passar dig som vill söka doktorandtjänst i framtiden men även som vidareutbildning för musiklärare som vill fortbilda sig i musikvetenskap eller musikforskning i stort. Programmet passar också de som vill jobba i både privat och offentlig sektor med musik till exempel i att analysera data i musikbranschen, att jobba som kulturverksamhets samordnare, fortbildning som musiklärare, eller att jobba i offentlig eller privatsektor med marknadsföring och undersökning.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Frågor och svar

Du måste bestämma redan på slutet av höstterminen under det första året om du ska skriver magister uppsats eller inte. Om du ändrar dig efter att du har skrivit din magisteruppsats, det är möjligt att fortsätter till det andra året än så länge som det självständiga arbetet har blivit godkänd.

I vissa fall i Sverige kan du ansöka om forskarutbildning efter att du har avslutat och godkänt alla kurser från masteråret (60hp på avancerad nivå). Om du vill ansöka om doktorandstudier i andra länder krävs det vanligtvis att du har tagit och godkänts i magisterkursen och att du har 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Det finns dock några undantag från detta. Om du har ett specifikt doktorandprogram i åtanke för framtiden, kontrollera behörighetskraven.

I Sverige skiljer man mellan ett års magisterexamen (60hp) och en tvåårig masterexamen (120hp).

Under magisteråret ska kurserna förbereda dig med en gedigen bas för att resonera och utför empirisk forskning om musik. Året avslutar med att du skriver ett självständigt arbete som är en avancerad forskningsplan. Det andra året har du som student mer frihet att välja kurser med specificerade inriktningar och med masteruppsatsen utför du ett större självständigt forskningsprojekt.

Programmet är en förberedelse inför forskarutbildning men har relevans för andra yrkesområden. För att vi är fokuserad på tvärdisciplinär musikforskning betyder det att vi undervisar om tillämpning av olika metoder och vetenskapliga frågor. Det betyder att du kan jobbar inom media- och musikbranschen med dataanalys, marknadsföring och marknadsundersökning. Programmet fungerar också som fortutbildning till musiklärare samt ni som vill jobba som kulturverksamhets samordnare.

Programmets mål är att utrusta dig som student med de viktigaste färdigheter och förmåga för att lösa kritiska och komplex frågor om människors engagemang med musik och musikens betydelse för människor. Det görs genom att lära dig att använda olika metoder och kritisk analysera och utför forskning om musik.

Det här programmet är unikt i sin tvärdisciplinära karaktär. Utbildningen kombinerar perspektiv från sociologi, psykologi, filosofi, musikalisk gestaltning, musikpedagogik och musikvetenskap för att ge en djupgående perspektiv om människors förhållande till musik. Du kommer undervisas av experter och lärare som har forskat om musik utifrån olika disciplinära och metodologiska håll. Det ger dig som student en bred kunskaps bas och färdigheter som är relevant för flera olika forskningsutbildningar och andra yrkesprofessioner.