Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri, 120 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

För dig som söker en avancerad samhällsekonomisk utbildning för ett kvalificerat arbete med analyser, utvärderingar, utredningar, prognoser och liknande.

Två studenter går förbi en cafémiljö.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom nationalekonomi samt 30 högskolepoäng i statistik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Programmet innehåller både teoretiska och tillämpade kurser samt fäster stor vikt vid moderna empiriska metoder. Du erhåller en grundkompetens som ligger väsentligt över kandidatnivåns och därmed möjligheten att ta dig an uppgifter som kräver avancerad analysförmåga. Detta ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad inom både offentlig och privat sektor. Du får lära dig analysverktyg som används för att hantera många viktiga samhällsfrågor.

Exempelvis är förståelse av incitament grundläggande vid upphandling, kontraktsutformning, miljöreglering, marknadsreglering samt utformning av skatter och avgifter. De flesta politiska och ekonomiska beslut är beroende av utvärderingsmetoder och prognoser som bygger på ekonomiska och ekonometriska modeller.

Utöver obligatoriska kurser i bland annat matematik och kausal inferens kan du välja bland ett antal ekonometrikurser med olika inriktning och förkunskapskrav, upp till avancerad nivå i statistik. Dessutom finns valbara kurser inom bland annat finansiell ekonomi, makroekonomiska prognoser och entreprenörskap. Masterprogrammet avslutas med ett uppsatsarbete om 30 högskolepoäng.

Utbildningsplan Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri, 120 hp

Det generella kravet för programmet är att studenten ska ha läst 37,5 högskolepoäng (hp) i nationalekonomi på avancerad nivå (fem obligatoriska kurser om 7,5 hp), ytterligare 22,5 hp i nationalekonomi och/eller statistik på avancerad nivå, ytterligare 30 hp i valfritt ämne och valfri nivå samt 30 hp i nationalekonomi på avancerad nivå i form av ett självständigt arbete.

Programmet inleds första terminen med den obligatoriska kursen Matematik för statistiker och ekonomer, 7,5 hp. Övriga obligatoriska kurser som läses under termin ett, två och tre är Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp, Offentlig ekonomi, 7,5 hp, Kausal inferens för nationalekonomer – en introduktion, 7,5 hp samt Analysmetoder för nationalekonomi och finansiell ekonomi, 7,5 hp.

Den fjärde och sista terminen på masterprogrammet består av kursen Självständigt arbete med omfattningen 30 hp.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom nationalekonomi samt 30 högskolepoäng i statistik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 15

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Dan Johansson

Anmälningskod ORU-29406

Nationalekonomer har en bred arbetsmarknad och jobbar inom såväl det privata näringslivet som inom offentlig verksamhet. Exempel på arbetsplatser är små och stora företag (såsom konsultföretag, banker och andra finansiella institutioner), statliga myndigheter, verk och departement (såsom Riksbanken, Riksrevisionen, Konjunkturinstitutet, Finansinspektionen, Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket och Näringsdepartementet), internationella organisationer, kommuner, regioner och branschorganisationer.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.