Metoder inom medicinsk diagnostik, Bild- och funktionsdiagnostik, 120 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Är du biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska som vill vidareutbilda dig? Efter mastersprogrammet Metoder inom medicinsk diagnostik kan du jobba med mer avancerade uppgifter inom yrket. Det förbereder dig även för en karriär inom forskning.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker samt motsvarande respektive yrkesexamen om 180 högskolepoäng, där ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska 3 eller B och Engelska 6 eller B. Därtill krävs yrkeserfarenhet som röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.

Utbildningen riktar sig till dig som är biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska som vill vidareutbilda och specialisera dig.

Inriktning Bild- och funktionsdiagnostik ger dig möjlighet till fördjupning i undersökningsmetoder som används inom kliniska avdelningar för röntgen, bilddiagnostik och fysiologi. Inriktningen innehåller teoretisk fördjupning. Utbildningen kräver att du har minst ett års yrkeserfarenhet som biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska.

Utbildningsplan Metoder inom medicinsk diagnostik, Bild- och funktionsdiagnostik, 120 hp

Kurserna i programmet är på distans med intensivträffar i Örebro. En del kurser är valfria (22,5 hp) och kurserna i forskningsmetodik och design är gemensamma med andra masterprogram. De gemensamma kurserna ges på engelska, övriga på svenska. Examinationsuppgifterna kan göras på svenska även i dessa kurser.

Programmet innehåller ett självständigt arbete, uppsats, som omfattar 45 högskolepoäng vilket motsvarar 30 veckors arbete. Det är en stor fördel om du kan genomföra detta arbete i ett kliniskt sammanhang och därigenom ha tillgång till verksamhetsspecifika metoder.

Programmet omfattar 120 hp. En masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng, Av dessa ska minst 90 hp vara på avancerad nivå med 60 hp som en fördjupning inom ett huvudområde. I dessa ingår ett examensarbete på 45 hp.
Utbildningen kan även avslutas efter 60 hp och leder då till en magisterexamen.

Behörighet: Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker samt motsvarande respektive yrkesexamen om 180 högskolepoäng, där ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska 3 eller B och Engelska 6 eller B. Därtill krävs yrkeserfarenhet som röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 15

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag.

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Gabriella Lillsunde-Larsson

Distansutbildning

Hälso- och sjukvården står inför stora pensionsavgångar och efterfrågan på personal med erfarenhet och formell kompetens är hög. Hälso- och sjukvårdens organisationer diskuterar att införa "specialisttjänster" för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på liknande sätt som vidareutbildade sjuksköterskor har. Detta är ännu inte genomfört, men genom att vidareutbilda dig kommer du att ha förberett dig för dessa förändringar på bästa sätt.

Sara Wahlström biomedicinsk analytiker, biomedicinska analytikerprogrammet

Sara Wahlström arbetar som biomedicinsk analytiker på Fysiologkliniken, Region Västmanland. Hon har ett varierat arbete med många undersökningar och eget ansvar. Ingen dag är den andre lik.

– Jag tittar på kroppens funktioner i olika organ och vävnader med hjälp av radioaktiva ämnen som injiceras i patienten. Bilder tas med en gammakamera för att se om patienten har tumörer eller spridd cancer.

Hon arbetar också med att göra ultraljud på olika organ för att se om de fungerar som de ska. Till exempel kan det vara hjärtat som ska undersökas för att se om det pumpar som det ska, har fel på klaffarna eller om det finns någon hjärtsjukdom.

– Jobbet är som att vara detektiv. Med hjälp av tekniska undersökningar letar jag efter vad ett sjukdomstillstånd kan bero på, säger Sara Wahlström.

Hon tycker att arbetet framförallt är varierande. Patienterna är remitterade av läkare och kan vara allt från nyfödda bebisar till hundraåringar.

– Ett extra plus med yrket är att jag inte har någon obekväm arbetstid. Jag arbetar dagtid och inga helger.

Utbildningen förberedde väl inför arbetslivet

När hon skulle söka utbildning efter gymnasiet visste Sara Wahlström att hon ville arbeta med människor och något inom medicin.

– Jag läste på om olika utbildningar. När jag hittade Biomedicinska analytikerprogrammet med inriktning fysiologi kändes det helt rätt. Programmet blev mitt förstahandsval när jag sökte.

Sara Wahlström tog examen 2011 och har arbetat ett par år. Hon tycker att utbildningen förberedde henne väl inför arbetslivet. Det hon är extra nöjd med var att hon hade en hel del praktik.

– Vi fick utföra undersökningar självständigt med stöd av handledare.

Sara Wahlström är nöjd med studietiden i Örebro. Hon tycker att universitetet har bra lokaler som är fina och fräscha.

– Örebro är en jätterolig studentstad är det ständigt händer saker. Det är en lagom stor stad där allting finns.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Katarina Enberg

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.