Metoder inom medicinsk diagnostik, Bild- och funktionsdiagnostik, 120 hp

Starttermin: Hösten 2020 (anmälan stängd)

Är du biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska och vill vidareutbilda dig? Efter masterprogrammet Metoder inom medicinsk diagnostik kan du jobba med mer avancerade uppgifter inom yrket. Det förbereder dig även för en karriär inom forskning.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker samt motsvarande respektive yrkesexamen om 180 högskolepoäng, där ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska 3 eller B och Engelska 6 eller B. Därtill krävs yrkeserfarenhet som röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.

Utbildningen riktar sig till dig som är biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska som vill vidareutbilda och specialisera dig.

Inriktning Bild- och funktionsdiagnostik ger dig möjlighet till fördjupning i undersökningsmetoder som används inom kliniska avdelningar för röntgen, bilddiagnostik och fysiologi. Inriktningen innehåller teoretisk fördjupning. Utbildningen kräver att du har minst ett års yrkeserfarenhet som biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska.

Utbildningsplan Metoder inom medicinsk diagnostik, Bild- och funktionsdiagnostik, 120 hp

Programmet omfattar 120 hp. Studierna pågår 4 år för en masterexamen eller 2 år om du väljer att avsluta med en magisterexamen. En masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng, Av dessa ska minst 90 hp vara på avancerad nivå med 60 hp som en fördjupning inom ett huvudområde. I dessa ingår ett examensarbete på 45 hp. Utbildningen kan även avslutas efter 60 hp och leder då till en magisterexamen.

Kurserna i programmet är på distans med intensivträffar i Örebro. En del kurser är valfria och en del kurser är gemensamma med andra mastersprogram. Kurserna i programmet ges på svenska eller engelska. Examinationsuppgifterna kan göras på svenska i alla kurser.

Programmet innehåller ett självständigt arbete, uppsats, som omfattar 45 högskolepoäng vilket motsvarar 30 veckors arbete. Det är en stor fördel om du kan genomföra detta arbete i ett kliniskt sammanhang och därigenom ha tillgång till verksamhetsspecifika metoder.

Behörighet: Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker samt motsvarande respektive yrkesexamen om 180 högskolepoäng, där ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska 3 eller B och Engelska 6 eller B. Därtill krävs yrkeserfarenhet som röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2020

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 15

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Gabriella Lillsunde-Larsson

Distansutbildning

Anmälningskod ORU-79013

Hälso- och sjukvården står inför stora pensionsavgångar och efterfrågan på personal med erfarenhet och formell kompetens är hög. Hälso- och sjukvårdens organisationer diskuterar att införa "specialisttjänster" för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på liknande sätt som vidareutbildade sjuksköterskor har. Detta är ännu inte genomfört, men genom att vidareutbilda dig kommer du att ha förberett dig för dessa förändringar på bästa sätt.

Programmet förbereder dig också för utbildning på forskarnivå.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Erika Wretman

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address