Metoder inom medicinsk diagnostik, Klinisk laboratoriemedicin, 120 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Är du biomedicinsk analytiker och vill vidareutbilda dig? Efter mastersprogrammet Metoder inom medicinsk diagnostik kan du jobba med mer avancerade uppgifter inom yrket. Det förbereder dig även för en karriär inom forskning.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad Legitimation som biomedicinsk analytiker samt motsvarande yrkesexamen om 180 högskolepoäng, där ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska 3 eller B och Engelska 6 eller B. Därtill krävs yrkeserfarenhet som biomedicinsk analytiker motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.

Utbildningen riktar sig till dig som är biomedicinsk analytiker som vill vidareutbilda och specialisera dig. Inriktning Klinisk laboratoriemedicin ger dig möjlighet till fördjupning i analysmetoder som används inom klinisk laboratoriemedicinsk diagnostik. Inriktningen innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utbildningen kräver att du har minst ett års yrkeserfarenhet som biomedicinsk analytiker.

Utbildningsplan Metoder inom medicinsk diagnostik, Klinisk laboratoriemedicin, 120 hp

Kurserna i programmet är på distans med intensivträffar i Örebro. En del kurser är valfria (30 hp) och kurserna i forskningsmetodik och design är gemensamma med andra masterprogram. De gemensamma kurserna ges på engelska, övriga på svenska. Examinationsuppgifterna kan göras på svenska i alla kurser.

Programmet innehåller ett självständigt arbete (uppsats) som omfattar 45 högskolepoäng, vilket motsvarar 30 veckors arbete. Det är en stor fördel om du kan genomföra det i ett kliniskt sammanhang och därigenom ha tillgång till verksamhetsspecifika metoder.

Programmet omfattar 120 hp och ger dig en masterexamen 90 hp måste vara på avancerad nivå med 60 hp som en fördjupning inom ett huvudområde. I dessa 60 hp ingår ett examensarbete på 45 hp. Utbildningen kan även avslutas efter 60 hp och leder då till en magisterexamen.

Behörighet: Av Socialstyrelsen utfärdad Legitimation som biomedicinsk analytiker samt motsvarande yrkesexamen om 180 högskolepoäng, där ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska 3 eller B och Engelska 6 eller B. Därtill krävs yrkeserfarenhet som biomedicinsk analytiker motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 5

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag.

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Gabriella Lillsunde-Larsson

Distansutbildning

Hälso- och sjukvården står inför stora pensionsavgångar och efterfrågan på personal med formell kompetens och erfarenhet är hög. Sektorn diskuterar att införa "specialisttjänster" för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på liknande sätt som vidareutbildade sjuksköterskor har. Detta är ännu inte genomfört, men genom att vidareutbilda dig kommer du att ha förberett dig för dessa förändringar på bästa sätt.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Katarina Enberg

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.