Nationalekonomi och ekonometri, 120 hp

Starttermin: Hösten 2019 (anmälan stängd)

För dig som söker en avancerad utbildning för arbete som analytiker/utredare med samhällsvetenskaplig inriktning.

Två studenter går förbi en cafémiljö.

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom nationalekonomi samt 30 högskolepoäng i statistik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Programmets innehåller kurser i ekonomisk teori och dess tillämpning samt modern metodik och programvara för analys av effektsamband med kvantitativa data och ekonomisk värdering. Dessa kurser ger dig en grundkompetens som ligger väsentligt över kandidatnivåns och som därför ger dig möjlighet att direkt ta dig an uppgifter som kräver avancerad analysförmåga. Dessa kurser är matematik, kausal inferens, ekonomisk utvärdering, mikroekonomisk teori, offentlig ekonomi, metod i nationalekonomi och finansiell ekonomi samt ett utbud av ekonometrikurser med olika inriktning och förkunskapskrav, upp till avancerad nivå i statistik. I övrigt läser du tillämpningskurser inom finansiell ekonomi och valbara kurser inom bland annat entreprenörskap, makroprognoser, utvecklingsekonomi och globalisering. Masterprogrammet avslutas med ett uppsatsarbete om 30 högskolepoäng.

Utbildningsplan Nationalekonomi och ekonometri, 120 hp

Det generella kravet för programmet är att studenten ska ha läst 37,5 högskolepoäng (hp) i nationalekonomi på avancerad nivå (fem obligatoriska kurser om 7,5 hp), ytterligare 22,5 hp i nationalekonomi och/eller statistik på avancerad nivå, ytterligare 30 hp i valfritt ämne och valfri nivå samt 30 hp i nationalekonomi på avancerad nivå i form av ett självständigt arbete.

Programmet inleds första terminen med den obligatoriska kursen Matematik för statistiker och ekonomer, 7,5 hp. Övriga obligatoriska kurser som läses under termin ett, två och tre är Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp, Offentlig ekonomi, 7,5 hp, Kausal inferens för nationalekonomer – en introduktion, 7,5 hp samt Analysmetoder för nationalekonomi och finansiell ekonomi, 7,5 hp.

Den fjärde och sista terminen på masterprogrammet består av kursen Självständigt arbete med omfattningen 30 hp.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom nationalekonomi samt 30 högskolepoäng i statistik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 15

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Pär Österholm

Riksdagen, Riksbanken, Konjunkturinstitutet, Riksrevisionen, sektorsmyndigheter, branschorganisationer, fack, forskningsinstitut, banker, stora företag har staber som utvärderar effekter av åtgärder eller investeringar. De använder ofta stora databaser (register, enkäter, scannerdata mm), kvasiexperimentell teknik och avancerad ekonometri. Nyttokostnadsanalys används som politikunderlag och för ”Impact Investment”. Förståelse av incitament och hur kan dessa kan påverkas är grundläggande vid upphandling, kontraktsutformning, miljöreglering, marknadsreglering och utformning av skatter och avgifter. Här används mikroekonomisk teori med utvidgningar som beteendeekonomi, informationsekonomi, klubbteori och spelteori. Alla politiska och ekonomiska beslut är beroende av prognoser. Sådana görs med modeller som ofta grundas på tidsserieanalys.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.