Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård, 60 hp

Starttermin: Hösten 2019 (Inställt)

Programmet är inställt höstterminen 2019. Välkommen att söka till höstterminen 2020!

Inställt

Behörighet

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.

Specialistsjuksköterskeprogrammet, med inriktning akutsjukvård innebär studier inom omvårdnadsvetenskap och medicin. Det förbereder dig för att självständigt kunna hantera de komplexa vårdsituationer du kan möta inom akutsjukvården. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå och innehåller både teori, praktiska övningar såsom scenarioträning på universitetets kliniska träningscenter och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under åtta veckor. Programmet ges på halvfart men VFU-delen görs på helfart. Under VFU ingår även en vecka på anestesin. I utbildningen ingår forskningsförberedande kurser där du utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt, för att kritiskt kunna värdera aktuell forskning inom området. Du avslutar dina studier med ett examensarbete på 15 hp. Utbildningen leder till yrkesexamen som specialistsjuksköterska samt magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap.

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård, 60 hp

Av utbildningens 60 högskolepoäng (hp), utgör 45 hp kurser inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Inom ramen för huvudområdet ingår verksamhetsförlagd utbildning. Resterande 15 hp utgörs av kurser på avancerad nivå inom området medicin. Det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 hp på avancerad nivå.
Kurserna läses i den ordning som framgår under föregående rubrik.

Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng senast sista anmälningsdag.

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Carl Gälman

Specialistsjuksköterskeprogrammet, med inriktning akutsjukvård ger dig specialkunskaper för att arbeta inom akutsjukvården och akut sjuka patienter. Arbetet som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård är både kvalificerat och självständigt. Du kommer möta patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Din uppgift blir att bedöma och behandla patienterna utifrån dess specifika behov. Många akutmottagningar i Sverige söker sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård och efterfrågan är stor.

Programmet ger även behörighet att fortsätta mot masterexamen inom omvårdnadsvetenskap. Det öppnar även möjligheten för dig att fortsätta med en forskarutbildning inom området.

Om du har en sjuksköterskeexamen och arbetat kliniskt som sjuksköterska ett år kan du söka till programmet.

Utbildningen ges på halvfart under två år förutom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som går på helfart under åtta veckor.

Huvudämnen är medicin avancerad nivå, omvårdnadsvetenskap avancerad nivå, forskningsmetodik och vetenskapsteori.

Lönen varierar. Du hittar statistik hos Statistiska centralbyrån.

Studierna sker både genom traditionella och webbaserade föreläsningar. Eftersom studenterna kommer från stora delar av landet finns mycket material och uppgifter att studera på distans. Vi träffas på Kliniskt träningscenter (KTC) och övar scenariofall i så reell miljö som möjligt så du är förberedd inför den verksamhetsförlagda utbildningen.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Anna Löfdahl

Anna anser att för den som arbetar på akuten och gillar akutsjukvård är specialistutbildningen helt rätt väg att gå för att utvecklas.

– Det är väldigt spännande och roligt att vidareutbilda sig till akutsjuksköterska och på så sätt få lära sig mer om akutsjukvård! Att utbilda sig är också att ta ansvar. Ansvar för att patienten ska få bästa vård, ansvar för att arbetsplatsen kan fortsätta att utvecklas och ansvar för den egna utvecklingen mot maxpotential.

Specialistsjuksköterska inom akutsjukvård är en ny profession, 2014 examinerades den första kullen. På Universitetssjukhuset i Örebro där Anna jobbar har Daniel Gustafsson (verksamhetsutvecklare och specialistsjuksköterska) arbetat fram en arbetsmodell för akutmottagningens akutsjuksköterskor. Metoden kallas Örebromodellen och används numera av flera akutmottagningar runt om i landet. Örebromodellen innebär att akutsjuksköterskan får kontinuerlig kompetensförsörjning genom teoretisk fördjupning varvad med träning av praktiska moment och delegeringar.

– Som specialistsjuksköterska har jag en större kunskapsbank. Jag har fått ordentlig träning i att söka och bedöma evidens så att ny kunskap kan implementeras på arbetsplatsen, säger Anna.

Vidareutbildning är kvitto på högre kunskapsnivå

Det var först efter tre år som sjuksköterska på akuten som Anna valde att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Hon kände att grundutbildningen till sjuksköterska hade gett henne en bred grund att stå på, men väldigt lite kunskap om akutsjukvård. 

– På jobbet kände jag varje dag att jag behövde lära mig mer. Därför blev det naturligt att söka en vidareutbildning inom akutsjukvård.

När Anna läste till specialistsjuksköterska upplevde hon att hon kunde tillgodogöra sig vidareutbildningen på ett helt annat sätt än under grundutbildningen.

– Jag hängde upp det jag lärde mig under utbildningen på erfarenheter från patientfall och situationer från yrkeslivet. Med specialistsjuksköterskeutbildningen har jag fått kvitto på en högre kunskapsnivå.

Hon upplever att specialistsjuksköterskorna på hennes avdelning pratar på ett helt annat sätt om evidens än tidigare.

– Vilket är nödvändigt för att den akut sjuka patienten ska få bästa tänkbara vård.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.