”Specialistutbildningen till distriktssköterska ger mig kraft och styrka i mitt yrkesutövande”

Anita Döragrip i  Prismahuset på Örebro universitet.

Distriktssköterska är ett bristyrke, och efterfrågan kommer bara att bli större, säger Anita Döragrip som valde att läsa vid Örebro universitet.

Som distriktssköterska är du specialist med stor bredd – och får jobba mycket förebyggande. Det lockade Anita Döragrip, som rekommenderar alla sjuksköterskor inom primärvården att gå Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska.
– Det är aldrig för sent – det gäller bara att våga ta steget, säger hon.

Anita Döragrip har jobbat som sjuksköterska i trettio år och provat på det mesta inom vården. Hon har jobbat in ortopedi, hemsjukvård och primärvård – och dessutom haft chefspositioner.

– Jag ville egentligen bli distriktssköterska redan från början, men det har dykt upp så många spännande jobb längs vägen. När jag fick erbjudandet att gå specialistutbildningen med lön tvekade jag inte en sekund. Jag längtade tillbaka till patientkontakten.

Vad är det som lockar med att bli distriktssjuksköterska?

–  Det är ett väldigt fritt arbete, du är specialiserad men har ändå en stor bredd. Jag tycker att det är spännande att jobba med hälsorådgivning och hur man kan hjälpa människor att må bättre och undvika sjukdom genom till exempel motiverande samtal.

Vad tycker du om utbildningen?

– Det har varit väldigt givande. Trots att jag har jobbat så länge har jag fått många aha-upplevelser och ny kunskap. Det har hänt otroligt mycket sedan jag utbildade mig till sjuksköterska. Framför allt är utbildningen mer forskningsbaserad idag, vilket innebär att man läser fler vetenskapliga artiklar och mycket på engelska. Det är tufft, men också väldigt spännande och intressant.

Hur är det att plugga på Örebro universitet?

– Örebro universitet är väldigt framåt och positivt, det finns en fin anda och inga hierarkier. Örebro universitet rankas också högt när det gäller vårdutbildningar. Det ställs höga krav, men du får också en gedigen utbildning.

Vad är det bästa med  utbildningen?

– Lärarna är kanonbra, de är verkligen ett stöd. Det är intressant att fylla på med ny kunskap och att dela med sig av erfarenheter med kurskamraterna, som alla har jobbat olika länge. Vi har också haft praktik i fyra perioder, här tycker jag att Örebro universitets upplägg har funkat väldigt bra. Man gör 3,5 veckor på både BVC, elevhälsan, primärvård och inom hemsjukvården. Alla mina praktikplatser har varit väldigt bra och det har varit givande att få se nya perspektiv.

Vem tycker du ska söka till specialistsjuksköterska med inriktning mot distrikt?

– Alla sjuksköterskor som jobbar inom primärvården – eller som är intresserade av att söka sig till något distriktssköterskans olika arbetsområden – borde gå den här utbildningen. Man får mer kraft och styrka i sitt yrkesutövande. Dessutom innebär en specialisering ett rejält lönepåslag, åtminstone i Västmanland där jag jobbar. Distriktssköterska är ett bristyrke, och efterfrågan kommer bara att bli större i takt med att allt mer avancerad vård läggs ut på primärvården, vilket utvecklingen går mot just nu.

Text och foto: Anna Lorentzon