Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska, 75 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Det här programmet är för dig som vill ha ett självständigt arbete som distriktssköterska. I ditt blivande arbete kommer du ha möjlighet att arbeta med folkhälsoarbete för barn och vuxna på såväl vårdcentraler, hemsjukvård samt barn- och skolhälsovård.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring.

Du kommer som distriktssköterska ha ett självständigt arbete där du utför undersökningar och behandlingar samt ansvarar för hälsorådgivning till personer i alla åldrar. Vården bedriver du på såväl vårdcentraler som i den sjukes hem.

Under distriktssköterskeutbildningen läser du om hälsa ur olika perspektiv, pediatrik, barn- och skolhälsovård, geriatrik, palliativ omvårdnad, psykisk ohälsa, och funktionsnedsättning hos människor i olika åldrar. Dessutom får du kunskap om hälsokommunikation, olika styrdokument och vetenskapliga metoder att använda i både folkhälsoarbete samt forskning.

I utbildningen har du även verksamhetsförlagd utbildning där du får träna dig i din nya profession som distriktssköterska. Den delen av utbildningen sker inom Region Örebro läns och kommunens verksamheter såsom, skolhälsovård/elevhälsans medicinska insatser, vårdcentral, barnhälsovård och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre.

Du har efter distriktssköterskeutbildningen en magisterexamen med möjlighet att fortsätta vidareutbilda dig mot masterexamen i omvårdnadsvetenskap. I huvudområdet omvårdnadsvetenskap finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom området.

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska, 75 hp

Av utbildningens 75 högskolepoäng (hp), utgör 60 hp kurser inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Inom ramen för huvudområdet ingår verksamhetsförlagd utbildning. Resterande 15 hp utgörs av en kurs på avancerad nivå inom medicin.

Kurserna läses i den ordning som framgår under föregående rubrik och vissa kurser läses parallellt med varandra. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 hp på avancerad nivå.

Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 35

Urval: Antal högskolepoäng senast sista anmälningsdag.

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Gunnel Andersson

Utbildningen ger dig möjlighet att självständigt arbeta som distriktssköterska i öppen hälso- och sjukvård på vårdcentral, barnavårdscentral, skolhälsovård, hemsjukvård eller vård- och omsorgsboende.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.