Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska, 75 hp

Starttermin: Hösten 2020 (anmälan stängd)

Vill du ha ett självständigt arbete som distriktssköterska? Du brinner för att arbeta med omvårdnad och folkhälsoarbete och möter patienter i alla åldrar med varierande hälso- och sjukdomstillstånd.

Behörighet

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring.

Du kommer som distriktssköterska ha ett självständigt arbete där du utför undersökningar och behandlingar samt ansvarar för hälsorådgivning till personer i alla åldrar. Vården bedriver du på såväl vårdcentraler som i den sjukes hem.

Under distriktssköterskeutbildningen läser du om hälsa ur olika perspektiv, pediatrik, barn- och skolhälsovård, geriatrik, palliativ omvårdnad, psykisk ohälsa, och funktionsnedsättning hos människor i olika åldrar. Dessutom får du kunskap om hälsokommunikation, olika styrdokument och vetenskapliga metoder att använda i både folkhälsoarbete samt forskning.

I utbildningen har du även verksamhetsförlagd utbildning där du får träna dig i din nya profession som distriktssköterska. Den delen av utbildningen sker inom Region Örebro läns och kommunens verksamheter såsom, skolhälsovård/elevhälsans medicinska insatser, vårdcentral, barnhälsovård och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre.

Du har efter distriktssköterskeutbildningen en magisterexamen med möjlighet att fortsätta vidareutbilda dig mot masterexamen i omvårdnadsvetenskap. I huvudområdet omvårdnadsvetenskap finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom området.

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska, 75 hp

Av utbildningens 75 högskolepoäng (hp), utgör 60 hp kurser inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Inom ramen för huvudområdet ingår verksamhetsförlagd utbildning. Resterande 15 hp utgörs av en kurs på avancerad nivå inom medicin.

Kurserna läses i den ordning som framgår under föregående rubrik och vissa kurser läses parallellt med varandra. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 hp på avancerad nivå.

Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2020

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 35

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Jenny Windahl

Anmälningskod ORU-79003

Utbildningen ger dig möjlighet att självständigt arbeta som distriktssköterska i öppen hälso- och sjukvård på vårdcentral, barnavårdscentral, skolhälsovård, hemsjukvård eller vård- och omsorgsboende.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address