Kalendarium för Berättande, liv, mening

Våren 2024

14 februari
13.00-15.00, F133. Forskargruppen Berättande, liv, mening anordnar textseminarium:
Ingrid Lyberg, "Kung på kredit: sängkammaren, skattkammaren och Stop of the Exchequer i earlen av Rochesters Satire on Charles II"
Patrik Winton, "Lägre ämbetsmäns arbete och sociala praktik i Stockholm under 1720-talet"

Ordförande: Jimmy Engren

20 mars
13.00-15.00, F133. Forskargruppen Berättande, liv, mening anordnar datasession/textseminarium med postseminarium:
Susanna Andersson, "Addressivity and inclusion" (data from Swedish podcasts not translated)
Karl Ågerup, "A case of dysgenria? Identifying and discussing problematic sociolinguistic uses of literary fictions"

Chair: Moa Marken

15.30- Post-seminar in an off-campus restaurant

3 april
10.00-12.00, Zoom. Forskargruppen Berättande, liv, mening bjuder in till kollokvium. Tema Liv: Biografi och historisk empati 

24 april
10.00-12.00, Zoom. Forskargruppen Berättande, liv, mening bjuder in till kollokvium. Tema Berättande: Narratologi och narrativ

22 maj
13.00-15.00, F133. Forskargruppen Berättande, liv, mening bjuder in:
Om text- och bildåterbruk i 1800-talets periodiska press

Johan Jarlbrink, "Tidningstexter som överlever och återpubliceras efter lång tid – vad utmärker dem? En studie av 1700-talets texter i 1800-talets tidningspress"

Johan Jarlbrink är mediehistoriker, verksam vid Umeå universitet. Hans forskning rör sig i skärningspunkten mellan medievetenskap, digital humaniora och historia. Undersökningen av textåterbruk ingår i projektet 1800-talets Infobahn: Offentligheten som tidningsinfrastruktur och delat innehåll, finansierat av Vetenskapsrådet.

Jakob Kihlberg, "Europeisk eller nationell syn på saken? Export och återbruk av politiska nyhetsbilder i England, Frankrike och Tyskland vid 1800-talets mitt"

Jakob Kihlberg är forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han har precis avslutat ett projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond om den illustrerade pressens uppkomst under 1840-talet i Europa med fokus på frågan om hur denna nya medieform kunde bidra till skapandet av politiska kollektiv. För närvarande är han verksam som huvudsekreterare i en statlig filmutredning.

Ordförande: Patrik Lundell

15.45-  Postseminarium på stan

29 maj 
13.00-15.00, F133. Forskargruppen Berättande, liv, mening anordnar textseminarium:
Susanna Andersson lägger fram text från sitt avhandlingsprojekt (på svenska)

Ordförande: James Lancaster

15.45- Postseminarium på stan

12 juni
10.00-12.00, Zoom. Forskargruppen Berättande, liv, mening bjuder in till kollokvium. Tema Mening: Dialogicitet och meningsskapande 

19 juni
13.00-15.00, F133. Forskargruppen Berättande, liv, mening bjuder in:
Rebecka Klette från Birkbeck, University of London, för att presentera sin avhandling "The reception and application of degeneration theory and the concept of atavism in Scandinavian medical sciences, 1880-1922".

Ordförande: Susanna Andersson

15.30- Postseminarium på stan

Tidigare aktiviteter

Hösten 2023

13 december, F133
13.00-15.00, Forskargruppen Berättande, liv, mening anordnar textseminarium. Vid seminariet behandlas tre aktuella forskningstexter.

Patrik Winton, preliminär titel - Swedish historians and the semiotic resource of eighteenth century politics, c. 1900–1930.

Alexander Isacsson - I floden av källpublikationer (artikelutkast).

Klara Härgestam - analysutkast.

Ordförande: Susanna Andersson