This page in English

Infrastruktur för forskning

Hängande lampor som ser ut som ett nätverk

Forskningsinfrastruktur är en viktig förutsättning för att kunna bedriva forskning av hög kvalitet. Förutom universitetets forskningsinfrastrukturer har forskare tillgång till infrastrukturer via nationella och internationella samarbeten och avtal.

Örebro universitet arbetar också aktivt i uppbyggnaden av en rad större regionala, nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Här är några exempel på detta.

Precisionsmediciniskt centrum Örebro
Skräddarsydda behandlingar och minskad risk för biverkningar. Det är framtiden med precisionsmedicin. Centret är ett tätt samarbete mellan Örebro universitet och Region Örebro län. Universitetet bedriver forskningen och Region Örebro län ser till att forskningsresultaten kommer till nytta för patienterna. 

För mer information kontakta: pmco@regionorebrolan.se

Center for Experimental and Biomedical Imaging in Örebro, CEBIO
Region Örebro län och Örebro universitet har investerat i en MR-kamera för forsknings- och utbildningsändamål. Med denna är det möjligt att göra avancerad funktionell hjärnavbildning, fMRI, och ett brett spektrum av MR-undersökningar. MR-kameran är placerad på röntgenkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.

För mer information kontakta Per Thunberg.

Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research, SIMPLER
SIMPLER är en nationell forskningsinfrastruktur som förser nationella och internationella forskare med material om hur kost- och livsstilsfaktorer samt genetik påverkar vår hälsa under framför allt den senare delen av livet. Det är ett samarbete mellan Örebro universitet, Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Chalmers tekniska högskola och regionerna Uppsala, Västmanland och Örebro län. 

För mer information kontakta Katja Fall

Genomiskt medicincentrum Örebro, GMC Örebro
Genomiskt medicincentrum Örebro är ett av sju center som ingår i den nationella satsningen Genomic Medicine Sweden. Deras uppdrag är att samordna införandet av precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården i Sverige. Precisionsmedicin handlar om att individanpassa diagnos, vård och behandling. Detta görs med hjälp av sekvensering - en teknik för att undersöka arvsmassan.

För mer information kontakta Bianca Stenmark

Clinical Genomics Örebro
Under samma paraply som Genomiskt medicincentrum finns Clinical Genomics. Plattformen utvecklar diagnostik för sjukvården och hjälper forskare med translationella forskningsprojekt inom genomik. Clinical Genomics Örebro är den lokala noden inom SciLifeLabs plattform Clinical Genomics.

För mer information kontakta Bianca Stenmark

EIRENE RI
Femtio forskningsinstitutioner i 16 EU-länder och ett i USA bygger en gemensam infrastruktur. Den ska göra det möjligt att undersöka hur människor påverkas av allt vi utsätts för – både det som finns naturligt i vår omgivning och det som människor skapat. Det kallas exposom med ett gemensamt ord. Satsningen är i sin uppbyggnadsfas men ska pågå i över 35 år. Örebro universitet är nationell koordinator för de sex svenska universitet som ingår i EIRENE.

För mer information kontakta Åke Bergman