This page in English

Affiliering vid Örebro universitet

En affilierad forskare är knuten till universitetet, men utan att vara anställd här. Genom affiliering knyts en forskare till universitetet i syfte att utveckla forskning och utbildning som är till nytta för båda parter.

För mer information om handläggningen av affilieringsärenden, kontakta uk-forskning@oru.se

Örebro universitet ser det som angeläget att öka det vetenskapliga utbytet både nationellt och internationellt. Detta kan ske bland annat genom att universitetet utan att anställa, knyter forskare från andra universitet och organisationer/företag till sig genom affiliering.

Universitetet har sedan 2015 ett avtal som reglerar affiliering av aktiva forskare anställda vid Region Örebro län (RÖL). Sedan 2018 finns även riktlinjerna som anger ramarna för en affiliering vid Örebro universitet och innehåller en mall för avtal om affiliering som bilaga. Avtalet med RÖL påverkas inte av fastställandet av Riktlinjer för affiliering vid Örebro universitet utan fortsätter att gälla tills vidare.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om handläggningsordning för affiliering av forskare anställda vid Region Örebro län, för affiliering av forskare samt för affiliering av professor.

Avtalsmallen i Wordformat finns att ladda ner på Inforum (kräver inloggning).