This page in English

Forskningsämnen

Örebro universitet har en bred forskningsbas och bedriver forskning av hög internationell klass inom inte mindre än 36 olika ämnen, fördelade över vetenskapsområdena humaniora-samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap, och teknik. Dessa forskningsämnen finns listade nedan i alfabetisk ordning med länkar till respektive forskningsämnes egen hemsida. Där kan du läsa mer om den forskning som bedrivs inom de olika ämnena.