Publikationer och avhandlingar

Forskningspublikationer, avhandlingar och studentuppsatser som produceras vid Örebro universitet finns samlade och sökbara i databasen DiVA. Publikationer finns också listade på respektive forskares profilsida som du når genom att söka efter personen i "sök personal".

Det går också att köpa publikationer, avhandlingar och rapporter i tryckt form från universitetets tryckeri Repro.