This page in English

Forskningsmiljöer

Örebro universitets forskningsmiljöer definieras av ett antal forskargrupper (minst två) som är verksamma inom ett eller flera närliggande forskningsområden, som tillsammans utgör verksamhetsområdet för ett sammanhållet tema eller en sammanhållen organisation. De forskningsmiljöer som presenteras här utgör inte en komplett beskrivning av forskningen vid Örebro universitet, utan är miljöer som vi för närvarande valt att speciellt lyfta fram.