This page in English

Forskningsmiljöer

Örebro universitets forskningsmiljöer definieras av ett antal forskargrupper (minst två) som är verksamma inom ett eller flera närliggande forskningsområden, som tillsammans utgör verksamhetsområdet för ett sammanhållet tema eller en sammanhållen organisation.

En hand över en lysande bildskärm med flera symboler i luften.

Forskningsmiljöer inom ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Här bedrivs bland annat forskning om artificiell intelligens och autonoma system, miljön och hållbar utveckling, livsvetenskap, informationssystem. Forskning i nationalekonomi samt statistisk metodutveckling i surveymetodik och ekonometri.

En person visar tummen upp framför en bildskärm med ansikten på människor.

Forskningsmiljöer inom humaniora och socialvetenskap

Forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap handlar om mänskliga beteenden, kommunikationsmedel och organisering över tid och rum. Vår forskning ger internationella och nationella bidrag med samhällsrelevans.

Ett stetoskop ligger på ett dokument.

Forskning inom medicin och hälsa

Forskningen har fokus på vanliga sjukdomstillstånd och rör sig över hela fältet från grundläggande förståelse av sjukdomsmekanismer till patientnära forskning för att utveckla vården.

En person skriver på ett papper vid en dator och en mobiltelefon.

Forskningsmiljöer inom lärarutbildningen

På Örebro universitet bedrivs forskning som är relevant för skola och lärarutbildning inom en rad olika ämnen. Den utbildningsvetenskapliga forskningen omfattar både didaktisk forskning och kritisk utbildningsforskning.