This page in English

Forskningsmiljöer

Örebro universitets forskningsmiljöer definieras av ett antal forskargrupper (minst två) som är verksamma inom ett eller flera närliggande forskningsområden, som tillsammans utgör verksamhetsområdet för ett sammanhållet tema eller en sammanhållen organisation.